I en verden av total krig: Norge 1939–45

I en verden av total krig: Norge 1939–45

er et ambisiøst institusjonsbasert strategisk program som skal nytolke aspekter ved norsk historie under andre verdenskrig.

"I en verden av total krig: Norge 1939–45" representerer et ambisiøst forsøk på å nytolke aspekter ved norsk historie under andre verdenskrig. Prosjektet er et institusjonsbasert strategisk program (ISP) finansiert av Norges forskningsråd og drives i samarbeid med Institutt for historiske studier ved NTNU, Narviksenteret og Institutt for forsvarsstudier i Oslo.

The aim of the project is to free research from the traditional constraint of national perspectives and embrace new thematic areas.
Its vantage point  is the European far north, but without being restricted to that region (more).

Arbeidspakker

Arbeidet er fordelt i fire arbeidspakker ledet av etablerte historikere. I hver arbeidspakke er det flere individuelle delprosjekter (mer)

Prosjektet har en detaljert plan for akademiske utgivelser og noen av dem er allerede kommet ut.  En foreløpig liste finnes her
 

Populærvitenskapelige foredrag

Prosjektdeltakerne prioriterer foredrag rettet mot det allmenne publikum og noen av foredragene er tilgjengelig på nettet (lenke)

Media

Prosjektet blir omtalt i media og forskerne bidrar ofte med innsikt om forholdene under krigen  (mer).

Ressurser

En samling med databaser, registrer, arkiver og web-baserte resurser for forskere og andre interesserte (lenke).


Kontakt oss: Tom KristiansenAnsvarlig for siden: Kristiansen, Tom
Sist oppdatert: 10.10.2022 10:42