Den andre verdenskrigen i nord

Den andre verdenskrigen i nord

vil integrere aktuell kunnskap med utfyllende perspektiver og ny forskning om andre verdenskrig i nord i et trebinds bokverk.

er et forsknings- og formidlingsprosjekt som har som mål å integrere aktuell kunnskap med utfyllende perspektiver og ny forskning om andre verdenskrig i nord. Gjennom et trebinds bokverk vil vi gi et sammensatt og helhetlig bilde av krigs- og okkupasjonserfaringene i Nord-Norge.

Prosjektet benytter seg av forskningsressursene i historiemiljøet ved UiT og andre institusjoner i Nord-Norge og finansieres gjennom et generøst finansielt bidrag fra den bergenske forretningsmannen Trond Mohn.

Ved vårt institutt er det også etablert et annet prosjekt med et mer direkte nasjonalt siktemål–  ‘I en verden av total krig: Norge 1939-45’ . Det er finansiert av Norges forskningsråd og går parallelt med prosjektet ‘Andre verdenskrigen i nord’. Flere forskere er tilknyttet begge prosjektene. Den pågående forskningen er gjensidig fruktbar selv om målene for de to prosjektene er ganske forskjellige.

Det er andre verdenskrig i Nord-Norge som står i et særlig fokus, men forskningen dekker foruten om det nordnorske territoriet også det nordlige Sovjetunionen, Nord-Finland og Nord-Sverige, samt de nordlige havområdene og Svalbard – områder som fikk vesentlig betydning for krigens gang i nord og for hvordan krigen ble opplevd i det nordlige Norge.

Prosjektet er utviklet og gjennomføres i regi av forskningsgruppen «Fra nord­front til isfront»


Kontakt:

Fredrik Fagertun

 

i samarbeid med

forskningsgruppa:

«Fra nord­front til isfront»

forskningsprosjektet:

I en verden av total krig: Norge 1939-45 


Historie ved UiTAnsvarlig for siden: Fagertun, Fredrik
Sist oppdatert: 29.12.2020 03:07