"Derfor er det viktig at SAMINOR gjør en stor tredje datainnsamling"

Kronikk i Nordnorsk Debatt av Ann Ragnhild Broderstad, leder SAMINOR, faglig leder av Senter for samisk helseforskning. 

23.11.21

Ny forskning fra SSHF: Samiske kvinner mer utsatt for partnervold

Post.doc. Astrid M. A. Eriksen ved Senter for samisk helseforskning har sammen med forskerkolleger studert forekomsten av partnervold i samiske bosettingsområder. Funnene viser at kvinner er mer utsatt for partnervold enn menn og at samiske kvinner opplever partnervold i større grad enn ikke-samiske kvinner. Eriksen og medforfatterne viser også det er en klar sammenheng mellom det å ha vært utsatt for partnervold og psykiske helseplager. Plagene var aller størst blant personer som i tillegg hadde vært utsatt for vold i barndommen. Disse sammenhengene ble observert for begge kjønn, uansett etnisk bakgrunn.

05.07.21
Forskningsresultater fra SAMINOR er inkludert i Barne-, ungdoms- og familiedirektoratets nye kunnskapsportal om likestilling og levekår

Senter for samisk helseforskning (SSHF) har bidratt til en ny nettressurs/kunnskapsportal om likestilling og levekår for samer, nasjonale minoriteter og personer med innvandrerbakgrunn som Barne-, ungdom- og familiedirektoratet (Bufdir) står bak.

02.04.20

Gjesteforelesning av professor Donald K. Warne

Senter for samisk helseforskning får besøk av professor Donald K. Warne fra Nord-Dakota. I den forbindelse inviterer vi til åpen gjesteforelesning 22. august kl. 13-15, Auditorium 2, U6.A2A, MH Øst. Forelesningen har tittelen “American Indian Public Health: History, Current Issues, and Promising Practices”. Alle er hjertelig velkommen! Les mer HER.

13.08.19

SAMINOR tar tempen på folkehelsa i nord

Planlegginga av SAMINOR 3 starter nå for alvor.

14.06.19

Samarbeid om urfolksforskning og utdanning

Besøk fra Australia og New Zealand.

11.06.19

Disputas ved Senter for samisk helseforskning

Cand.med. Ali Naseribafrouei disputerer for ph.d.-graden i helsevitenskap 7. mai 2019. Dette er den ellevte doktorgraden ved Senter for samisk helseforskning og den sjuende som benytter data fra SAMINOR-undersøkelsen.

29.04.19


Å bryte tausheten om vold

Årets fredspris viser at åpenhet og formidling om vold og seksuelle overgrep er grunnleggende for å skape et bedre samfunn for alle. Det gjelder i alle kulturer – også her hjemme. Forsker Astrid Eriksen ved Senter for samisk helseforskning har skrevet kronikk i Nordnorsk debatt.

13.12.18

HALDI og SAMINOR – grenseløst samarbeid

I mars 2017 underskrev Umeå universitet og Senter for samisk helseforskning ved UiT Norges arktiske universitet en samarbeidsavtale i den hensikt å promotere helseforskning, spesielt samisk helseforskning.  Målet er felles forskningsprosjekter over grenser.

17.10.18

Rapport fra SAMINOR-konferansen 2016

17. og 18. november 2016, arrangerte SSHF en stor SAMINOR-konferanse; «Gozihit dearvvašvuođadili – Våke over helsa». Innleggene er oppsummert i denne rapporten. God lesning.

02.10.18

Senter for samisk helseforskning og SAMINOR på besøk hos Helsedirektoratet

Senter for samisk helseforskning har gjennom mange år hatt en god dialog med Helsedirektoratet som har stor fokus på samisk helse, samisk helseforskning og helsetjenester for den samiske befolkning. Faglig leder ved Senter for samisk helseforskning og leder av SAMINOR, Ann Ragnhild Broderstad, var i den forbindelse invitert til Helsedirektoratets fredagsseminar den 14. september for å fortelle om forskningsarbeidet i senteret og om vår store SAMINOR-studie. Foredragets tema var Helseforskning i et flerkulturelt landskap – til beste for hvem?

28.09.18

Reisebrev fra ICCH17 i København

The 17th International Congress on Circumpolar Health (ICCH) fant sted i København 12.-15. august 2018. Senter for samisk helseforskning deltok med en delegasjon og har skrevet en reiseblogg fra turen.

11.09.18

Besøk av Elena Bogdanova

Senter for samisk helseforskning har hatt gleden av å møte Elena Bogdanova fra Northern (Arctic) Federal University (NArFU) i Arkangelsk, som for tiden gjester Senter for arktisk og global helse ved Institutt for samfunnsmedisin. Elena informerte om sin forskning blant urfolk i Russland, mens vår faglige leder, Ann Ragnhild Broderstad, orienterte om SAMINOR-studien. Vi fikk også anledning til å diskutere muligheter for framtidig samarbeid.

08.06.18

Reisebrev fra 1st World Congress on Migration, Ethnicity, Race and Health 17.–19. Mai 2018, Edinburgh

Vilde L. Michalsen og Susanna R. Siri er stipendiater ved Senter for samisk helseforskning og har skrevet reisebrev fra verdens første internasjonale kongress om etnisitet og helse som gikk av stabelen pinsehelga.

22.05.18

Astrid Eriksen kreert til doktor

Universitetets årsfest ble avholdt i dag den 12. april med kreering av alle som avla sin ph.d.- avhandling i 2017.

12.04.18

Mye diabetes i den samiske befolkningen

I anledning samenes nasjonaldag, har Diabetesforbundet fokus på diabetesforekomsten blant samer

06.02.18

Bruk av folkemedisin i utvalgte kommuner

Et samarbeid mellom Senter for samisk helseforskning og NAFKAM  – Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin har resultert i en artikkel om bruk av folkemedisin i utvalgte nordnorske og midtnorske kommuner. Data er hentet fra SAMINOR 1-undersøkelsen.

20.12.17

Samiske kvinner er mer utsatt for overgrep og vold enn norske kvinner

Intervju med forsker Astrid Eriksen, som i sin doktorgrad har brukt data fra SAMINOR 2-undersøkelsen.

08.12.17

Ny doktorgrad med data fra SAMINOR

16.juni 2017 disputerte Astrid Margrethe Anette Eriksen med avhandlingen "Breaking the silence". Dette er den sjette doktograden som benytter data fra SAMINOR-undersøkelsen.

08.07.17

Nyheter fra UiT 6/2 2017. Hvorfor er det mer diabetes i samiske områder?

Intervju med Ann Ragnhild Broderstad, leder for SAMINOR-undersøkelsen.

06.02.17

NRK Radio – Árdna 30/12 2016. Samer opplever diskriminering i større grad enn ikke-samer.

Ketil Lenert Hansen, førsteamanuensis ved RKBU Nord, blir intervjuet av NRK om sin forskning på diskriminering. Data er hentet fra SAMINOR 2 – spørreskjemaundersøkelsen gjennomført i 2012.

02.01.17

Stor økning i diabetes i nord

NRK radio Distriktsprogram Troms 18/11 2016

23.11.16

Nordnytt 17/11 2016

Nyhetssak med fokus på diabetes i forbindelse med SAMINOR-konferansen "Gozihit dearvvasvuodadili – Våke over helsa" 17/11 2016

22.11.16

Innslag på Oddasat 17/11 2016

Nyhetssak med fokus på diabetes i forbindelse med SAMINOR-konferansen "Gozihit dearvvasvuodadili – Våke over helsa" 17/11 2016

22.11.16

Samiske helseundersøkelser viser diabetesepidemi

Nyhetssak NRK/NTB i forbindelse med SAMINOR-konferansen "Gozihit dearvvasvuodadili – Våke over helsa" 17/11 2016

21.11.16

Samer er mer utsatt for hjerteproblematikk

Nyhetssak iTromsø 17/11 2016.

21.11.16

Samer føler seg diskriminert i større grad enn ikke-samer. Funn fra SAMINOR 2 trinn 1.

Forsker Ketil Lenert Hansen blir intervjuet angående diskriminering av samer og viser til funn fra SAMINOR 2 – spørreskjemaundersøkelsen gjennomført i 2012.

24.10.16

Alarmerende funn

Nesten hver tredje mann og kvinne som deltok i Helse- og livsstilsundersøkelsen 2013 i Storfjord lider av fedme iStorfjord 06.04.016

08.04.16

Stor kartlegging av din helse

I disse dager får 45.000 personer i utvalgte kommuner i nord et spørreskjema i postkassa. Målet er å få en oversikt over folks helse, noe som igjen kan føre til forbedring av helsetilbudet i kommunene

24.07.15

Helse- og livsstilsundersøkelsen er nå godt i gang i Tana. Vinn nettbrett!

Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet er nå i gang med finalen av den store helse- og livsstilsundersøkelen. Tana kommune får æren av å være den som avslutter datainnsamlingen til et stort forskningsprosjekt.

24.07.15

Helse – og livsstilsundersøkelsen kommer nå til Tana

Befolkningen mellom 40 og 79 år i Nesseby og Tana kommune kalles inn til Helse – og livsstilsundersøkelsen i regi av Universitetet i Tromsø – Norges Arktiske universitet

24.07.15

Helse - og livsstilsundersøkelsen Porsanger lørdagsåpent

Vi minner om at lørdag 27. april er det åpent mellom 10 og 14 med god kapasitet for drop-in for deg som vil komme utenom din oppsatte time. Deltagere som ikke rakk å delta i Karasjok og Kautokeino er også velkommen.

24.07.15

Menn under 50 er savnet på helse og livsstilsundersøkelsen

Prosjektkoordinator Solrunn Hansen fra Universitetet i Tromsø og resten av teamet i den store helse- og livsstilsundersøkelsen i Porsanger ønsker å minne alle Porsangerværinger mellom 40 og 79 år om å delta i Helse - og livsstilsundersøkelsen i regi av Universitetet i Tromsø.

24.07.15

– Hvor er mannfolkene?

Senter for Samisk helseforskning er i gang med en helse- og livsstilsundersøkelse. Foreløpig er det stort sett kvinner som har deltatt.

24.07.15

Ordføreren først ute

Ordfører Sigmund Steinnes var den første som lot seg undersøke da den store helse- og livstilsundersøkelsen kom i gang i dag.

24.07.15


Ny mulighet

Deltok du ikke i helse- og livsstilsundersøkelsen i fjor høst, og angrer på det?

24.07.15

Fornøyd med oppmøtet

Skibotn universitetet er så langt fornøyd med oppmøte til helseundersøkelsen.

24.07.15

- Mannfolkene i nord blir feitere

Kjøring med snøskuter og firehjulinger er noe av årsaken til at nordnorske menn blir tykkere. Mens kvinnene går ned i vekt og er mer opptatt av helse enn menn.

24.07.15

Innbyggere i Sør-Troms må trimme mer

Folk i Evenes og Skånland må trimme mer og spise sunnere, mener forsker etter resultater fra en ny forskningsrapport.

24.07.15

- Dette forlenget mitt liv

Varaordfører og sametingspolitiker er glad for at han gikk på helse- og livsstilsundersøkelse.

24.07.15

Ođđasat - nyheter på samisk

Helseundersøkelse avdekket sykdom.

24.07.15

Ordføreren først i køen

Ordføreren var første deltaker i helse- og livsstilsundersøkelsen i Lyngen.

24.07.15

Tynnere samiske menn, tykkere kvinner

Livvidden til samiske kvinner er større enn gjennomsnittet i Nord-Norge, men det betyr ikke nødvendigvis dårligere helse.

24.07.15

Forskning skal gi helsehopp

Er du bosatt i Kåfjord har du nå mulighet til å sette preg på et omfattende forskningsarbeid.

24.07.15

Guovdageainnus servet viššalit

Guovdageainnus stuorra beroštupmi dearvvašvuođa- ja ealliniskkadeapmái. Olbmot háliidit easttadit váibmosiva.

24.07.15

Helsesjekk populært i Kautokeino

Det er stor interesse i Kautokeino for helse- og livsstilsundersøkelsen som pågår nå.

24.07.15

Samer har oftere symptomer på hjertekrampe

Flere samer enn ikke-samer i distriktene i Nord-Norge oppgir symptomer på angina. Forskerne sliter med å forklare hvorfor.

23.07.15

OVERRASKENDE FUNN OFFENTLIGGJØRES

De første resultatene fra SAMINOR 2, trinn 2, hvor 6004 nordlendinger deltok.

22.07.15

Helseundersøkelse avslører at innbyggerne i Evenes og Skånland er for feite

- Vi må ikke ha julebord hele året, sier Dr.med. Ann Ragnhild Broderstad

22.07.15

Publikasjoner og avhandlinger

Publiseringslisten er oppdatert i juni 2015

17.07.15