Flytting av EUTRO til TSD

For best mulig å ivareta datasikkerhet er EUTRO anbefalt å flytte til TSD (Tjenester for Sensitive Data v/UiO).

Smilende mann
Arbeidet ledes av EUTRO Kjernefasilitet og utføres i samarbeid med ansatte i TSD, representanter fra ITA, og representanter fra de ulike brukergruppene. Foto: Marius Fiskum

Arbeidet ledes av EUTRO Kjernefasilitet og utføres i samarbeid med ansatte i TSD, representanter fra ITA, og representanter fra de ulike brukergruppene. 

Utviklings- og driftsmiljø for EUTRO inkludert eksisterende databaser skal flyttes, samt at eksisterende brukere skal introduseres for det som blir helt nye teknologiske omgivelser.

Helsefak har et stort driftsmiljø som skal ivaretas. RHD(HSL-fakultetet) har sitt eget lukkede utviklings- og driftsmiljø som skal håndteres separat.

Grovt sett kan prosjektet deles inn i følgende aktiviteter;

 • Alt av teknologiske komponenter som EUTRO benytter for både utvikling og i driftssituasjon, skal etableres i TSD for EUTRO-prosjektet.
 • Det nye miljøet i TSD skal testes og optimaliseres mot databaser med randomiserte data.
 • Databasene skal oppgraderes til å ivareta ulike tegnsett. Dette skjer i flere steg, først lokalt ved UiT som krever koordinering med, og test av, alle brukergruppene samtidig.
 • Muligheter for forenkling i drift for sluttbrukere skal vurderes og utprøves. Dette gjelder særlig;
  • Enklere tilgang til, og bruk av, koblingsnøkler mot datasett for utlevering
  • Utlevering av datasett til andre prosjekter i TSD
 • Risikovurderinger skal gjennomføres;
  • Flytting av driftsdata
  • Drift av systemet EUTRO i TSD
 • Opplæring av sluttbrukere og etablering av korrekte tilganger for brukerne.
 • Koordinering av flyttingen i to steg. Krever samlet tilstedeværelse av alle brukergruppene;
  • Flytting av driftsdata for test i TSD
  • Flytting av driftsdata for drift i TSD


Ansvarlig for siden: Kari Wagelid Grønn
Sist oppdatert: 03.02.2023 14:44