Ny stipendiatstilling tilknyttet forskningsgruppen i pedagogisk filosofi

Stillingen er en av fire stipendiatstillinger som inngår i en felles satsing på HSL-fakultetet rettet inn mot læringsmiljø og studentaktive læringsformer. Stipendiatene vil ha sin tilknytning til sine respektive forskningsgrupper, men vil også sammen med sine veiledere inngå i et faglig fellesskap på tvers av forskningsgruppene og instituttene de tilsettes ved. Her vil kunnskapsdeling mellom stipendiatene være viktig. I tillegg vil stipendiatene bidra i arbeidet med å tilrettelegge for kunnskapsdeling med resten av fakultet, både digitalt og i form av seminarer/konferanser.

Studien skal undersøke studentaktive læringsformer som begrep og/eller fenomen. Studiens undersøkelsesenheter er ansatte og/eller studenter i norsk høyere utdanning, og/eller dokumenter/forskningslitteratur som angår studentaktivitet. Studiens design skal være kvalitativt, og både eksplorerende og case-baserte analyser er mulig. Også kritiske perspektiver på studentaktive læringsformer kan være aktuelle.

For mer informasjon om studiens forskningsmessige utgangspunkt og forankring, se vedlegg i margen til høyre.

For å se utlysningen og evt. søke stillingen, se annonse i jobbnorgeAnsvarlig for siden:
Sist oppdatert: 23.09.2020 15:34