Ny stilling som førsteamanuensis tilknyttet forskningsgruppen i pedagogisk filosofi

Det er utlyst en stilling som førsteamanuensis pedagogikk ved UiT, og stillingen er tiknyttet forskningsgruppen i pedagogisk filosofi. Lenke til utlysningen. Søknadsfristen er 14. august. Si fra til alle aktuelle søkere og miljøer du kjenner :)

Det er ønskelig med forskningskompetanse innen utdanningspolitikk og utdanningshistorie. Forskning innen nyere utdanningshistorie (etter 1900 t.), som har bidratt til å forme det samfunnet vi har i dag med utvikling av utdanningssystemet fra barnehage til universitet, og sammenhengen mellom utdanning og samfunnsutvikling, vil være relevant for stillingen.

Stillingens faglige profil står godt til forskningsgruppens mål om å bidra til utvikling av pedagogisk filosofi  som er samfunnsrelevant.Ansvarlig for siden:
Sist oppdatert: 27.06.2020 02:22