Forskningsresultater fra SAMINOR er inkludert i Barne-, ungdoms- og familiedirektoratets nye kunnskapsportal om likestilling og levekår

Senter for samisk helseforskning (SSHF) har bidratt til en ny nettressurs/kunnskapsportal om likestilling og levekår for samer, nasjonale minoriteter og personer med innvandrerbakgrunn som Barne-, ungdom- og familiedirektoratet (Bufdir) står bak.

Kunnskapsportalen er et tiltak i regjeringens handlingsplan mot rasisme og diskriminering på grunn av etnisitet og religion (2020–2023). Anna Bjørshol ved Bufdir sier at dette er første gang statistikk og forskning om likestilling og levekår blant grupper som kan oppleve diskriminering på grunn av etnisitet og religion er blitt samlet på ett sted. Hun peker på at det finnes mer statistikk og forskning om personer med innvandrerbakgrunn enn om nasjonale minoriteter og samer. Dette har blant annet sammenheng med at etnisitet ikke registreres i offentlige registre.

Mange av forskningsfunnene som presenteres om diskriminering, helse og levekår for samer og kvener/norskfinner baserer seg derfor på data fra SAMINOR-undersøkelsen. Dette viser at SAMINOR er en viktig ressurs for de nasjonale direktorater og departementer. Vi i Senter for samisk helseforskning er glade for å kunne bidra med både data og vår kunnskap om samer og kvener/norskfinner.

Lenke til nyhetssak fra Bufdir: Bufdir lanserer kunnskapsportal om likestilling og levekår

Lenke til kunnskapsportalen: Samer, nasjonale minoriteter og personer med innvandrerbakgrunnAnsvarlig for siden: Marita Melhus
Sist oppdatert: 02.04.2020 10:08