Samarbeid om urfolksforskning og utdanning

Besøk fra Australia og New Zealand.

Det helsevitenskapelige fakultet og Senter for samisk helseforskning ved UiT Norges arktiske universitet inviterte forskere fra universitetet i Melbourne, Australia og Auckland på New Zealand, til gjenvisitt i Tromsø for å følge opp samarbeidsavtale om felles forsknings- og utdanningsprosjekter innenfor urfolkshelse. I to dager i mai 2019 ble det derfor avholdt arbeidsseminar hvor målsetningen var å finne muligheter for felles prosjekter innenfor urfolkshelse med utgangspunkt i allerede etablerte forskningsprosjekter og undervisningsopplegg.

Det er mange muligheter for samarbeid mellom Australia, New Zealand og Norge innen forskning og utdanning om urfolkshelse. Det ble diskutert hvordan urfolksperspektivet kan introduseres i studieprogrammene innen helse- og sosialfagene. SAMINOR-undersøkelsen gir en unik mulighet til å studere urfolkshelse i Norge, gjennom spørreskjemaopplysninger, kliniske data og blodprøver. I Australia er det flere pågående kliniske- og registerbaserte studier med fokus på kroniske livsstilssykdommer. SAMINOR-undersøkelsen kan kobles mot nasjonale registre, og i Australia og på New Zealand er etnisitet registrert i folkeregistrene, noe som gir mulighet å følge urfolkshelse over tid.

Det er allerede etablert kontakt og medforfatterskap mellom forskere fra Senter for samisk helseforskning og forskere ved universitet i Melbourne og vi ser fram til videre samarbeid med spennende forskning- og utdanningsprosjekter i felleskap med våre kolleger «Down under».

Fra venstre: Senior Adviser Trine Glad, Ass. Prof. Nina Hermansen, Prof. Sandra Eades, Ass. Prof. Grete Mehus, Prof. Geir Lorem, Prof. Ann Ragnhild Broderstad, Prof Shaun Ewen, Project manager Inger Dagsvold, Prof. Glen Bowes, Prof. Papaarangi Reid. Foto: Det helsevitenskapelige fakultet, UiT Norges arktiske universitet.Ansvarlig for siden: Ann Ragnhild Broderstad/Marita Melhus
Sist oppdatert: 11.06.2019 09:37