SAMINOR 3 i startgropa – Helseforskning i et flerkulturelt landskap

SAMINOR-undersøkelsen surfer også på bølgen av gode nyheter om alt som skjer rundt omkring i vårt fargerike nord. Vår gode nyhet er at fra 1. januar i år startet vi opp første trinn av SAMINOR 3-undersøkelsen. Den tredje SAMINOR undersøkelsen består av flere trinn, hvorav første trinn er å planlegge og gjennomføre fokusgruppeintervjuer. Formålet er å skaffe bedre kunnskap om hva befolkningen ønsker at vår helseundersøkelse skal omhandle. Prosjektleder for trinn 1 er Inger Dagsvold, kreftsykepleier med master i helsevitenskap og som er i avslutningen av sitt doktorgradsprosjekt om samisk språk og kulturforståelse hos helsearbeidere.  

Det er behov for å følge folkehelseprofilen over tid, derfor planlegges nå en ny SAMINOR-undersøkelse – SAMINOR 3. Det er viktig å øke antall inkluderte kommuner, i alle de fire nordligste fylkene, hvor også en større del av de sør-samiske bosetningsområdene inkluderes. Vi tar høyde for minst 40 kommuner.

Forutsetningen for å drive helseforskning i et flerkulturelt landskap krever en åpen dør hos mange, gode dialoger og uttalt samhandling med det samfunn hvor forskningen gjøres. SAMINOR 3 må bli en skikkelig befolkningsdugnad.  

Med denne nyheten ønsker SAMINOR-undersøkelsen sine følgere Gratulerer med dagen – Læhkoeh biejjine - Vuorbbe biejvijn - Lihkku beivviin

 Ansvarlig for siden: Ann Ragnhild Broderstad
Sist oppdatert: 06.02.2019 08:26