Besøk av Elena Bogdanova

Senter for samisk helseforskning har hatt gleden av å møte Elena Bogdanova fra Northern (Arctic) Federal University (NArFU) i Arkangelsk, som for tiden gjester Senter for arktisk og global helse ved Institutt for samfunnsmedisin. Elena informerte om sin forskning blant urfolk i Russland, mens vår faglige leder, Ann Ragnhild Broderstad, orienterte om SAMINOR-studien. Vi fikk også anledning til å diskutere muligheter for framtidig samarbeid.

Elena Bogdanova Foto: Marita Melhus
 
Ann Ragnhild Broderstad og Elena Bogdanova Foto: Marita Melhus
 


Ansvarlig for siden: Marita Melhus
Sist oppdatert: 08.06.2018 11:14