Astrid Eriksen kreert til doktor

Universitetets årsfest ble avholdt i dag den 12. april med kreering av alle som avla sin ph.d.- avhandling i 2017.

Totalt ble 118 ph.d.-studenter uteksaminert i 2017. Av disse ble vår nyansatte forsker, Astrid Eriksen, kreert for sin avhandling «Breaking the silence». Astrid har løftet tabubelagte temaer om vold og mental helse i fleretniske samfunn inn i akademiske rammer og i det offentlige rom. Studien brukte data fra SAMINOR 2 spørreskjemadelen. Senter for samisk helseforskning er glad for å ha denne dyktige forskeren som en av våre ansatte og gratulerer Astrid så mye med kreeringen. Vi gleder oss, sammen med Astrid.

 

Astrid Eriksen og Anne Husebekk. Kreering til ph.d. 12.04.2018. Foto: Ann Ragnhild Broderstad


Ansvarlig for siden: Marita Melhus
Sist oppdatert: 12.04.2018 15:15