Rapport fra SAMINOR-konferansen 2016

17. og 18. november 2016, arrangerte SSHF en stor SAMINOR-konferanse; «Gozihit dearvvašvuođadili – Våke over helsa». Innleggene er oppsummert i denne rapporten. God lesning.

Du finner lenke til norsk og samisk versjon i høyre kolonne.Ansvarlig for siden:
Sist oppdatert: 02.10.2018 13:17