Publikasjoner og avhandlinger

Publiseringslisten er oppdatert i juni 2015

Doktorgradsoppgaver med data fra SAMINOR:

 

  • Broderstad, Ann Ragnhild: Iron status and prevalence of hereditary haemochromatosis in multiethnic population in northern Norway. The SAMINOR study. The Sør-Varanger study. The Tromsø V study.  ISM Skriftserie nr. 98. Universitetet i Tromsø, 2008. (ISBN 82-90263-10-4)

  • Nystad, Tove Anita: A population-based study on cardiovascular risk factors and self-reported type 2 diabetes mellitus in the sami population. The SAMINOR study. ISM skriftserie nr. 107. Universitetet i Tromsø, 2010. (ISBN 13: 978-82-90263-20-6)

  • Hansen, Ketil Lenert: Ethnic discrimination and bullying in relation to self-reported physical and mental health in Sami settlement areas in Norway: The SAMINOR study. ISM skriftserie nr. 115. Universitetet i Tromsø, 2011. (ISBN 13: 978-82-90263-29-9).

  • Eliassen, Bent Martin: Social determinants of self-rated health and cardiovascular disease among the Sami and other Arctic indigenous peoples. The SLiCA study and the SAMINOR study. ISM skriftserie nr. 142. Universitetet i Tromsø, 2013. (ISBN 13: 978-82-90263-59-6). 

 

 

Artikler med data fra SAMINOR:

 

1. (Mar 2006). Samisktalende er mindre fornøyd med legetjenestene.

Nystad TA, Melhus M, Lund E. Tidsskrift for Den norske legeforening 2006;Volum 126.(6) s. 738-740

 

2. (Jun 2006). Use of hypnotics in Sámi and non-Sámi populations in northern Norway
Bakken K, Melhus M, Lund E. Int J Circumpolar Health 2006; 65(3):261–270.

 

3. (Mar 2007) Population Based Study of Health and Living Conditions in Areas with both Sami and Norwegian populations-The SAMINOR Study
Lund E, Melhus M, Hansen KL, Nystad T, Broderstad AR, Selmer R, Lund-Larsen PG. Int J Circumpolar Health 2007;66(2):113–128.

 

4. (Jul 2007) Childhood diet in relation to Sami and Norwegian ethnicity in northern and mid-Norway – the SAMINOR study

M Brustad, CL Parr, M Melhus and E Lund. Public Health Nutr 2007; 5:1–8. (Public Health Nutrition (2008), 11:168-175 Cambridge University Press)

 

5. (Nov 2007) Iron status in a multiethnic population (age 36–80 yr) in northern Norway: the SAMINOR study 

Ann Ragnhild Broderstad, Marita Melhus, Eiliv Lund. European Journal of Haematology, Volume 79, Issue 5, Page 447-454, Nov 2007

 

6. (Feb 2008) Distribution of apoB/aboA-1 ratio and blood lipids in Sami, Kven and Norwegian populations: the SAMINOR study
Nystad T, Utsi E, Selmer R, Brox J, Melhus M, Lund E. Int J Circumpolar Health 2008 ; 67(1): 69-83

 

7. (Feb 2008) Dietary patterns in the population living in the Sámi core areas of Norway – the SAMINOR study
Brustad M, Parr CL, Melhus M, Lund E. Int J Circumpolar Health 2008 ; 67(1): 84-98

 

8. (Feb 2008) Ethnic discrimination and bullying in the Sami and non-Sami populations in Norway: The SAMINOR-study
Hansen KL, Melhus M, Høgmo A, Lund E. Int J Circumpolar Health 2008 ; 67(1): 99-115

 

9. (Feb 2008) Sami speakers are less satisfied with general practitioners’ services
Nystad T, Melhus M, Lund E. Int J Circumpolar Health 2008 ; 67(1): 116-123 [English version of Samisktalende er mindre fornøyd med legetjenestene. Nystad TA, Melhus M, Lund E. Tidsskrift for Den norske legeforening 2006;Volum 126.(6) s. 738-740]

 

10. (Feb 2010) Ethnic differences in the prevalence of general and central obesity among the Sami and Norwegian populations: The SAMINOR study.

Nystad TA, Melhus M, Brustad M, Lund E. Scand J Public Health 2010; 38; 17 originally published online Nov 30, 2009.

 

11. (Mar 2010) The effect of coffee consumption on serum total cholesterol in the Sami and Norwegian populations

Nystad TA, Melhus M, Brustad M and Lund E. Public Health Nutrition, Available on CJO 26 Mar 2010 doi:10.1017/S1368980010000376

 

12. (Apr 2010) Ethnicity, self-reported health, discrimination and socio-economic status: a study of Sami and non-Sami Norwegian populations.

Hansen KL, Melhus M, Lund E. Int J Circumpolar Health. 2010 Apr; 69(2):111-28. Epub 2010 Apr 1.

 

13. (Jan 2011) Iron stores in relation to dietary patterns in a multiethnic population: the SAMINOR study.

Broderstad AR, Melhus M, Brustad M, Lund EPublic Health Nutr 2011, 14(6):1039-1046.

 

14. (Feb 2012) Ethnic discrimination and psychological distress: A study of Sami and non-Sami populations in Norway

Hansen KL, Sørlie T. Transcultural Psychiatry 2012; Volum 49.(1) s. 26-50

 

15. (Mai 2013) Marginalisation and cardiovascular disease among rural Sami in Northern Norway: a population-based cross-sectional study.

Eliassen B-M, Melhus M, Hansen KL, Broderstad AR. BMC Public Health 2013, 13:522

 

 16. (Nov 2013) Which Sámi? Sámi inclusion criteria in population-based studies of Sámi health and living conditions in Norway – an exploratory study exemplified with data from the SAMINOR study.

Pettersen T, Brustad M Int J Circumpolar Health 2013, 72: 21813

 

17. (Jan 2014) Ethnic difference in the prevalence of angina pectoris in Sami and non-Sami populations: the SAMINOR study.

Eliassen B-M, Graff-Iversen S, Melhus M, Løchen M-L, Broderstad AR. Int J Circumpolar Health 2014, 73: 21310 - http://dx.doi.org/10.3402/ijch.v73.21310

 

18. (Jun 2014) A population-based study on health and living conditions in areas with mixed Sami and Norwegian settlements - the SAMINOR 2 questionnaire study

Magritt Brustad, Ketil Lenert Hansen, Ann Ragnhild Broderstad, Solrunn Hansen, Marita Melhus. Int J Circumpolar Health 2014, 73: 23147

  

19. (Jan 2015) Prevalence of self-reported myocardial infarction in Sami and non-Sami populations: the Saminor study

Eliassen B-M, Graff-Iversen S, Braaten T, Melhus M, Broderstad AR Citation: Int J Circumpolar Health 2015,74: 24424

 

20. (Feb 2015) Ethnic discrimination and health: the relationship between experienced ethnic discrimination and multiple health domains in Norway’s rural Sami population

Ketil Lenert Hansen. Int J Circumpolar Health 2015, 74: 25125 

 

21. (Feb 2015) Prevalence of self-reported stomach symptoms after consuming milk among indigenous Sami and non-Sami in Northern- and Mid-Norway - the SAMINOR study

Ketil Lenert Hansen, Magritt Brustad and Knut Johnsen. Int J Circumpolar Health 2015, 74: 25762

 

22. (Mai 2015) Emotional, physical and sexual violence among Sami and non-Sami populations in Norway: The SAMINOR 2 questionnaire study.

Eriksen AM, Hansen KL, Javo C, Schei B. Scand J Public Health. 2015 May 12. pii: 1403494815585936. [Epub ahead of print]

 

 

Studentoppgaver med data fra SAMINOR:

 

  • Øygard, Gunhild; Øines, Elisabeth Jenssen: Røyk- og alkoholvaner blant samer og etniske nordmenn. 5. års oppgave (profesjonsstudiet medisin) UiT, September 2009.

  • Aleksandersen, Risten Turi: Etniske forskjeller i risiko for kroniske muskel- og skjelettsmerter blant en befolkning i Nord-Norge: SAMINOR-undersøkelsen. Masteroppgave i folkehelsevitenskap UiT, August 2013.

  • Siri, Susanna Ragnhild Andersdatter: Difference in FINDRISC score for predicting type 2 diabetes mellitus among Sami and non-Sami, the SAMINOR 1 Study. Masteroppgave i folkehelsevitenskap UiT, September 2014.


Ansvarlig for siden:
Sist oppdatert: 17.07.2015 10:29