Boklansering "Klinisk farmasi - en lærebok"

Boken "Klinisk farmasi - en lærebok" ble utgitt sommeren 2017 og er skrevet av de to første personer med doktorgrad innen klinisk farmasi i Norge; Kirsten K. Viktil og Hege Salvesen Blix (se bilde). Boken er den første norske læreboken i klinisk farmasi og har vært etterlengtet lenge. Endelig er den her!

Den 23. august 2017 ble det holdt boklansering. Lanseringen fant sted i ved Diakonhjemmet sykehus, og var en stor suksess med mange flotte presentasjoner og gode ord. Det var over 60 personer til stede. 

Stolte forfattere av den nye læreboka i klinisk farmasi på boklansering; Kirsten K. Viktil (t.h) og Hege Salvesen Blix (t.v.) Foto: Beate H. Garcia

Viktil og Salvesen har de siste halvannet år arbeidet hardt for å få denne boken på plass. Sammen med seg har de hatt 12 medforfattere, hvor to av dem er ansatt i forskningsgruppen IPSUM; Kjell H. Halvorsen og Beate H. Garcia. Begge var til stede ved lanseringen.

Også Fagbokforlaget som har stått bak utgivelsen av boken var til stede, blant annet representert med redaktør for psykologiske og medisinske fag, Nikolai Fjeld.Ansvarlig for siden: Beate Hennie Garcia
Sist oppdatert: 25.08.2017 12:34