Erfaringer fra digital undervisning i et hybrid semester

"Planlegging av undervisning i et hybrid semester byr på nye utfordringer i tillegg til nye muligheter", innledet Maarten Beerepoot på helsefaglig pedagogisk webinar 15.10.

Maarten Beerepoot, førstelektor ved Institutt for kjemi (NT-fakultetet) og førsteamanuensis 2 ved Result, innledet med en avtemning (poll) med spørsmål om hvor trygge vi var på bruken av digitale hjelpemidler i undervisningen og hvor motiverte vi var for bruken før han fortalte om hvordan han planla og gjennomførte sin undervisning i emnet KJE-1001 i et hybrid semester. Etter en ny avstemning over hva deltakerne ønsket å få høre mere om i webinaret, falt valget på Digital seminarundervisning og Digital fellesundervisning i Zoom.

Digital seminarundervisning


Med utgangspunkt i emnet KJE-1001 fortalte Maarten om hvordan han håndterte utfordringene med obligatorisk oppmøte, med blant annet å spørre studentene om årsakene og opprette faste digitale grupper for de studentene som ikke kunne møte fysisk. Maarten sier han har gode erfaringer med å ha ett fysisk seminar i uka og labundervisning i tillegg til digital undervisning.

Bedre eksamensresultater

Maarten viste også til hvordan strykprosenten på eksamen hadde gått ned ved å innføre obligatoriske aktiviteter underveis, med blant annet digitale tester i Canvas med variasjon i oppbygning, dvs. oppgaver med både flervalgsspørsmål og mulighet for å tegne, for å imøtekomme studentenes ulike måter å lære på. 

Verdens beste lærere

Lærerne som underviser i emnet KJE-1001 samarbeider tett gjennom å utveksle erfaringer, hjelpe hverandre og gjennomføre kollegaveiledninger. Slik følges emnet opp, både faglig og pedagogisk.

Maartens innlegg skapte engasjement og diskusjon, og flere deltakere på webinaret delte egne erfaringer og stilte nye spørsmål. Noen av disse var: - Hvor forberedt er studentene og hvor villige er de til å diskutere? Hva kan du gjøre som lærer? Hvordan bli kjent med studentene?

Digital fellesundervisning i Zoom

Maarten fortalte hvordan bruk av Zoom i undervisningen bidro til å skape studentaktivitet, der han benyttet  verktøy som chat, polls og annotering (skrive på skjermen). Han opplevde at studentene sendte inn flere kommentarer når de hadde flere mulighter for interaktivitet.  Disse verktøyene brukte vi også på webinaret for å stille spørsmål underveis. Diskusjonen i etterkant handlet blant annet om hvordan lærerne kan unngå svarte skjermer i møte med studentene på Zoom og hva som er mulighetene og utfordringene ved å benytte breakout rooms.

Har du lyst å høre mere om Maartens erfaringer med digital undervisning i et hybrid semester, kan du delta på KvaNTwebinar 21.10 kl. 14.15-15.30. Dette tema blir også fulgt opp på neste helsefaglige pedagogiske seminar 12.11, så følg med!Ansvarlig for siden:
Sist oppdatert: 16.10.2020 14:29