Bruk av video som læringsform for selvrefleksjon og bevisstgjøring i veiledning

Siri Skommesvik, universitetslektor ved Senter for helsefaglig pedagogisk utvikling (HelPed), tok utgangspunkt i utviklingsprosjektet i sin pedagogiske mappe, og delte sine erfaringer om video som metode for refleksjon over egen praksis på det helsefaglige pedagogiske seminaret 24.10.19.

Hvorfor- og hvordan bruke videoopptak i undervisning om veiledning?

Video som pedagogisk verktøy i ferdighetstrening

Siri fortalte om hvordan video som læringsform tilfører flere dimensjoner til læringsprosessen; å gjøre- og erfare med følelser, bidrar til at både kognitive og emosjonelle prosesser aktiveres. Ferdighetstreningen bidrar også til kroppsliggjøring av kunnskap, der studenten får kjenne på kroppen hvordan det oppleves å være i den aktuelle veiledningssituasjonen. Bruk av video gir blant annet rom for analyse, observasjon og refleksjon over egne ferdigheter og rollen som veileder.

Studentenes erfaringer

Evalueringen av læringsformen viste at studentene opplevde bruk av video som veldig nyttig for egen læring og kompetanseutvikling i veiledning. Læringsaktiviteten oppfylte hensikten om å bidra til selvrefleksjon og bevisstgjøring i og om egen veiledning. 

Video som metode for ferdighetstrening og refleksjon er en sentral læringsaktivitet i veiledningsemnet HEL-6331 Veiledningskompetanse for helse- og sosialfaglige utdanninger og helsetjenesten

For ytterligere informasjon ta kontakt med emneleder siri.skommesvik@uit.noAnsvarlig for siden: Rigmor Furu
Sist oppdatert: 30.10.2019 08:07