Spennende planer for verdens blodproppdag

Forrige uke møttes TRECs råd for brukermedvirkning for å diskutere hvordan vi skal gjøre markeringen av verdens blodproppdag så relevant og spennende som mulig denne høsten.

Av Dana Meknas, journalist ved TREC

Rådet har to hovedoppgaver: Å gi innspill fra brukerperspektivet på prosjektene i TREC, og å komme med innspill på jobben som gjøres i forbindelse med allmennrettet formidling. For å gjøre dette møtes de fast to ganger i året og har løpende dialog mellom møtene.

– Vi må passe på å ikke miste brukernes perspektiv når det kommer til hva vi forsker på og hvordan vi formidler kunnskap, og derfor er dette rådet veldig viktig, sier Hansen.

Rådet består av en lege, Tove Skjelbakken, spesialist i blodsykdommer ved UNN Tromsø, samt to som har opplevd hvordan det er å være pasient med venøs blodpropp: Jens Johan Hjort og Inger-Heidi Kjærvik. De har begge stått frem som pasienter i media og delt sine historier som et bidrag til folkeopplysningen.

13. oktober er verdens blodproppdag, en dag som brukes for å sette fokus på venøs blodpropp, som er en vanlig og potensielt livsfarlig sykdom. Vi kommer til å markere blodproppdagen også i høst – følg med for mer info!Ansvarlig for siden: Dana Meknas
opprettet: 20.06.2019 10:01