Fridtjof på samarbeidsbesøk i Fredrikstad

TREC har mange nasjonale og internasjonale samarbeid, og i løpet av våren har vi vært på flere besøk hos en av våre samarbeidspartnere på Sykehuset Østfold.

Av Fridtjof Rinde, forskerlinjestudent ved TREC

Forskningsavdelingen ved Sykehusets Østfold er ledet av professor og spesialist i blodsykdommer, Waleed Ghanima. De har gjennom mange år blant annet forsket på blodpropp, med et særlig på fokus diagnostikk og behandling av sykdommen. Som del av vårt samarbeid skal jeg bruke et register som tilhører forskningsavdelingen med informasjon om pasienter med tilbakevendende blodpropp i forbindelse med mitt doktorgradsprosjekt.

Med god hjelp av forskningssykepleiere ble tiden ved Sykehuset Østfold brukt til å bli kjent med oppbygningen av registeret og hvordan dataene er samlet inn. I tillegg ble anledning benyttet til å bli bedre kjent på tvers av forskningsgruppene, som forhåpentligvis kan bidra til samarbeid på flere prosjekter i fremtiden. Alt i alt har det vært en nyttige og innholdsrike besøk som trolig blir et viktig grunnlag for prosjektet. Muligheten til å få et innblikk i andre forskningsgruppers organisering og arbeidsmåter har også vært lærerikt.

Heidi Hassel Pettersen, studiesykepleier, og Cristina Roaldsnes, prosjektkoordinator. Foto: Fridtjof RindeAnsvarlig for siden: Dana Meknas
opprettet: 30.05.2019 11:52