Posterpresentasjoner og mingling med stjerneforskere – se bildene her!

En viktig del av TRECs deltakelse på ISTH-konferansen er muligheten til å holde seg faglig oppdatert og snakke med andre forskere. Under årets konferanse i Berlin, hadde nesten samtlige av TREC-medlemmene postere å presentere. Se alle bildene her!
 

Trygve med sin poster på ISTH-konferansen. Foto: Dana Meknas
Hver dag hele konferansen (9.-13. juli) ble det i lunsjen avholdt «poster session». Under «poster session» henges det opp plakater om prosjektene til forskere som deltar på konferansen. Forskeren står ved den, slik at konferansedeltakere kan gå rundt og se på plakatene og diskutere og stille spørsmål til de som har postere.

– På posterne presenteres studier man har jobbet med, og så står artikkelforfatteren ved posteren og snakker med andre forskere som går rundt og ser på. De har ofte gode innspill som det er nyttig å ta med seg videre, sier forskerlinjestudent Trygve Sølberg Ellingsen, som hadde poster en av de første dagene av konferansen.

Ifølge Trygve er det mye å hente av å delta på slike konferanser.

– Tusenvis av forskere som jobber innenfor det samme fagfeltet er samlet. Det er folk med mye kunnskap og erfaring. Det er stor bredde i det ved at yngre forskere får lov til å møte «stjerneforskere». Det gir en god kombinasjon av konferansedeltakere.

Han kan fortelle at det er gode oversiktsforelesninger og mulighet for å få med seg drypp fra enkelte temaer på mer dybdenivå.

– Og så er det også fokus på det sosiale, både innad i gruppen og utenfor. Det er også veldig viktig, sier Trygve.

Se bildene på vår blogg, her! Ansvarlig for siden:
opprettet: 05.01.2018 13:15