I morgen disputerer Caroline!

I morgen disputerer vår stipendiat Caroline Lind! Hun skal forsvare avhandlingen “Bidirectional association between arterial and venous thrombosis”.

Caroline har sett på sammenhengen mellom arteriell og venøs blodpropp i en generell befolkning. I avhandlingen har hun benyttet seg av data fra blant annet Tromsø-undersøkelsen.

Det er Carolines tur til å disputere, og i morgen skal hun presentere og forsvare arbeidet hun har jobbet med siden høsten 2012. Foto: Privat

Dato for disputasen: 22. juni 2017

Prøveforelesning foregår kl. 10.15-11.00, Store Auditorium, MH-bygget, UiT.

Presentasjon og forsvar av avhandlingen foregår i samme lokale, kl. 12.15-15.00.

Navn på avhandlingen: Bidirectional association between arterial and venous thrombosis

Veiledere har vært John-Bjarne Hansen og Sigrid Brækkan.

Vi ønsker Caroline lykke til!

Du kan lese mer om Carolines avhandling her: https://uit.no/tavla/artikkel/522598/disputas_cand_med_caroline_lind 

Les intervjuet med Caroline om veien hit og om planene hennes videre: http://site.uit.no/trec/2017/06/16/straks-klart-for-carolines-disputas/ Ansvarlig for siden:
Sist oppdatert: 05.01.2018 12:32