Gir åreforkalkning i halspulsåren økt risiko for blodpropp?

Funn fra K. G. Jebsen TREC  støtter ikke hypotesen om at åreforkalkning er en delt risikofaktor for arteriell og venøs trombose.

Flere nyere studier har vist en nærmere sammenheng mellom blodpropp på arteriesiden (hjerteinfarkt og slag) og venøs trombose (blodpropp i kroppens dype samlevener eller i lungesirkulasjonen) enn tidligere antatt.

Hvorvidt denne sammenhengen kan forklares av delte risikofaktorer er uavklart. Åreforkalkning i halspulsårene er en kjent risikofaktor for både slag og hjerteinfarkt.

Vi ønsket å undersøke hvorvidt slik åreforkalkning også øker risikoen for venøs trombose i den generelle befolkningen. Vi undersøkte derfor 6257 deltagere bosatt i Tromsø kommune som hadde deltatt i den fjerde Tromsø-undersøkelsen, og som hadde fått undersøkt høyre halspulsåre med ultralyd.

Åreforkalkning ble definert som tilstedeværelse av plakk i åreveggen (totalt plakkareal) og/eller fortykket karvegg. Vi fant som forventet en klar sammenheng mellom både økt karveggtykkelse og totalt plakkareal og risiko for hjerteinfarkt.

Deltagere i den øverste kvartilen av karveggtykkelse hadde 88% økt risiko for hjerteinfarkt sammenlignet med de i nederste kvartil, og økende plakkareal var også signifikant assosiert med infarkt-risiko.

Vi fant imidlertid ingen assosiasjon mellom åreforkalkning og risiko for venøs trombose, verken når vi undersøkte de med høye verdier av plakkareal og karveggtykkelse mot de med lavest verdier, eller når vi så på gradvis økende verdier av plakkareal og karveggtykkelse som risikofaktorer.

Artikkelen er publisert i Arteriosclerosis, Thrombosis and Vascular Biology

 

Referanse:

Hald EM, Lijfering WM, Mathiesen EB, Johnsen SH, Løchen ML, Njølstad I, Wilsgaard T, Rosendaal FR, Brækkan SK, Hansen JB. Carotid atherosclerosis predicts future myocardial infarction but not venous thromboembolism: the Tromso study. Arterioscler Thromb Vasc Biol. 2014 Jan;34(1):226-30. doi: 10.1161/ATVBAHA.113.302162. Epub 2013 Oct 31.Ansvarlig for siden: Helle Jørgensen
Sist oppdatert: 17.11.2021 12:38