Hjerteinfarkt i familien øker din risiko for blodpropp

Familiemedlemmer deler hittil ukjente genetiske eller miljømessige risikofaktorer for blodpropp.

Det er velkjent at personer med hjerteinfarkt hos yngre førstegradsslektninger har økt risiko for hjerteinfarkt. Nyere studier har vist at familiehistorie med hjerteinfarkt i tillegg er en risikofaktor for venøs blodpropp. Det er imidlertid ikke kjent hvordan familiehistorie med hjerteinfarkt bidrar til å øke risikoen for blodpropp.

Vi ønsket å undersøke hvorvidt faktorer forbundet med åreforkalkning, som overvekt, høyt blodtrykk og kolesterol, røyking og diabetes, påvirket sammenhengen mellom familiehistorie med hjerteinfarkt og blodpropp i den generelle befolkningen, og om sammenhengen kunne forklares av at hjerteinfarkt har en direkte effekt på risikoen for blodpropp.

Vi undersøkte derfor 21 624 personer bosatt i Tromsø kommune som hadde deltatt i Tromsøundersøkelsen. Vi fant at personer som hadde minst en førstegradsslektning med hjerteinfarkt før fylte 60 år hadde 52 % høyere risiko for hjerteinfarkt og 26 % høyere risiko for blodpropp sammenliknet med de uten familiehistorie med hjerteinfarkt.

Sammenhengen mellom familiehistorie med hjerteinfarkt og blodpropp var spesielt uttalt for uprovosert blodpropp i de dype venene, og risikoen for både hjerteinfarkt og blodpropp økte med økende antall førstegradsslektninger med hjerteinfarkt.

Videre fant vi at risikofaktorer for åreforkalkning påvirket sammenhengen mellom familiehistorie med hjerteinfarkt og hjerteinfarkt, men ikke sammenhengen mellom familiehistorie med hjerteinfarkt og blodpropp.

Den økte risikoen for blodpropp hos personer med hjerteinfarkt i familien kunne ikke forklares av at hjerteinfarkt direkte påvirket risikoen for blodpropp. Våre funn understøtter hypotesen om at familiemedlemmer deler hittil ukjente genetiske eller miljømessige risikofaktorer for blodpropp.

 

Artikkelen er publisert i Circulation: Cardiovascular Genetic

Referanse: Lind C, Enga KF, Mathiesen EB, Njølstad I, Brækkan SK, Hansen JB. Family history of myocardial infarction and cause-specific risk of myocardial infarction and venous thromboembolism- the Tromsø study. DOI: 10.1161/CIRCGENETICS.114.000621.Ansvarlig for siden:
Sist oppdatert: 08.11.2021 12:33