Blodpropp gir økt risiko for hjerteflimmer

Våre funn understøtter hypotesen om at blodpropp gir økt belastning og strekk i hjertemuskelen, noe som igjen disponerer for hjerteflimmer (atrieflimmer). I klinisk praksis vil EKG være en billig og enkel undersøkelse for å avdekke atrieflimmer hos pasienter med tidligere blodpropp.

Atrieflimmer (uregelmessig hjerterytme som oppstår i hjertets forkamre) er den vanligste formen for hjerterytmeforstyrrelse.

Personer med atrieflimmer har femdoblet risiko for hjerneslag og doblet risiko for død sammenlignet med befolkningen for øvrig, og det er derfor viktig å identifisere nye risikofaktorer for atrieflimmer.

Både hjertesvikt, høyt blodtrykk og akutt hjerteinfarkt øker forekomsten av atrieflimmer. Det er derimot få studier som har sett på sammenhengen mellom venøs trombose (blodpropp) og atrieflimmer.

Vi ønsket å undersøke hvorvidt blodpropp er en risikofaktor for atrieflimmer i den generelle befolkningen. Vi undersøkte derfor 29 974 deltagere bosatt i Tromsø kommune som hadde deltatt i Tromsø-undersøkelsen.

Vi fant at personer som hadde hatt blodpropp hadde 63% høyere risiko for å utvikle atrieflimmer sammenlignet med de som ikke hadde hatt blodpropp. Risikoen var spesielt uttalt i de første seks månedene etter blodpropp-diagnosen, og hos de som hadde hatt blodpropp i lungekretsløpet.

 

Artikkelen er publisert i Journal of the  American Heart Association

Referanse: Hald EM, Enga KF, Løchen ML, Mathiesen EB, Njølstad I, Wilsgaard T, Brækkan SK, Hansen JB. Venous thromboembolism Increases the risk of atrial fibrillation: the Tromsø study. J Am Heart Assoc. 2014;3(1):e000483

 Ansvarlig for siden:
Sist oppdatert: 17.06.2014 15:00