20. juni åpner K. G. Jebsen TREC

20. juni åpner K. G. Jebsen TREC – senter for tromboseforskning, ved Det helsevitenskapelige fakultet i Tromsø, Tromsøs første medisinske K.G. Jebsen-senter

K.G. Jebsen TREC har som mål å identifisere nye arvelige og miljømessige risikofaktorer og utvide forståelsen av sykdomsutviklingen. Vår forskning vil forbedre risikovurdering, forebygging og behandling av venøs trombose. Visjonen er å redusere personlig lidelse, samt den økonomiske og helsemessige byrden av blodpropp i samfunnet.                        

Venøs trombose (blodpropp) er en alvorlig sykdom med potensielt dødelig utgang. Pasienter opplever ofte komplikasjoner som kroniske smerter og hevelse i angrepne bein eller pustevansker. Til tross for omfattende forskning, finner man ikke noen utløsende årsak hos omtrent 40 prosent av tilfellene.

K.G. Jebsen TREC er finansiert av Stiftelsen Kristian Gerhard Jebsen, UiT Norges arktiske universitet og Helse Nord RHF.

Les mer om åpningenAnsvarlig for siden: Helle Jørgensen
Sist oppdatert: 16.06.2014 09:09