Skrivetreff om tema co-teaching

Forskergruppen har skrivetreff hver måned, hvor medlemmer i gruppen kan legge fram tekster eller problemstillinger de ønsker drøftet.

Februartreffet tok utgangspunkt i et artikkelutkast fra gruppens stipendiat. Vi fikk en flott diskusjon om co-teaching og ulike teorier om gruppedynamikk. Sporty innsats fra stipendiaten som stilte teksten sin til rådighet på denne måten. Ansvarlig for siden:
Sist oppdatert: 28.02.2020 15:26