Masterstipend til Turi og Danielsen

Vi gratulerer Ina Marita Turi og Fredrik Danielsen som har mottatt masterstipend på 25.000 kroner fra Utdanningsfondet til HSL-fakultetet.

Som et ledd i å styrke tilknytning mellom studier og forskningsvirksomhet har HSL-fakultetet utlyst et masterstipend per forskningsgruppe, til masterstudent knyttet til gruppen. Kriteriene var at

  • Studenten er aktiv i forskningsgruppa og skriver sin masteroppgave basert på sitt arbeid i/for forskningsgruppa, eller
  • Skriver/skal skrive masteroppgave med tema knytta til forskningsgruppas felt.

For Turi og Danielsen var det treff på begge kriterier. De har ansvar for et delprosjekt under prosjekt HELT og skriver en masteroppgave sammen på tema psykososialt miljø i skolen.


Gratulerer til dere to, så gleder vi oss til å høre om resultatene. Ansvarlig for siden:
opprettet: 30.05.2016 08:43