Havets Hemmeligheter - Flytende kjernekraftverk i Arktis

Vi gleder oss nok en gang over å ønske alle hjertelig velkommen til #SecretsoftheOceans med NCLOS - Norsk senter for havrett, UiT. Møt opp og lær om bruk av flytende atomkraftverk i Arktis i en uformell og hyggelig setting! Denne gangen er tittelen på arrangementet "Utfordringer knyttet til bruk av flytende kjernekraftverk i Arktis".

Det vil det holdes foredrag fra seksjonsdirektør Mette Nilsen og seniorrådgiver Øyvind Aas-Hansen fra Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA), seniorrådgiver Lill Veronika Benjaminsen fra Kystverket, og førsteamanuensis Maria Madalena das Neves fra NCLOS. Foredragene tar sikte på å forklare hva flytende atomkraftverk er, deres egenskaper og utfordringer og risikoen de utgjør ved å operere i Arktis og navigere gjennom norske farvann. I tillegg vil det forsøkes å vurdere tilstrekkeligheten av gjeldende juridiske regler.
Foredragene gjennomføres i forbindelse med prosjektet Arctic FNPPs finansiert av FRAM Senteret.

STED: CHAMPAGNEKANTINA TEO H6

TID: 10. OKTOBER KL 1900Ansvarlig for siden: Christin Skjervold
Sist oppdatert: 30.09.2019 10:11