Havets hemmeligheter: Klimaendringer og klimarettferdighet

Vi ønsker igjen med glede velkommen til HavetsHemmeligheter med JCLOS - K.G. Jebsen Centre for the Law of the Sea ved UiT Norges arktiske universitet. Kom og få spennende kunnskap om havet i en uformell og hyggelig setting!

Temaet for denne kvelder er: Klimaendringer og klimarettferdighet.

To bidragsytere vil snakke om utfordringer klimaendringene bringer med seg - både på land og i vann.

Signe Veierud Busch, Førsteamanuensis ved juridisk fakultet UiT og forsker ved Havrettssenteret, vil holde innlegg om de tilfeller der jussen ikke er tilstrekkelig for å følge utviklingene klimaendringene fører med seg - tvert imot, de tilfeller der jussen gjør klimaendringene verre.  Signe vil presentere på norsk.

Clare Heyward, Professor ved Institutt for filosofi og førstesemesterstudier, vil snakke om klimaendringenes skjulte tap og konsekvenser når det gjelder kulturell identitet. Clares foredrag vil bli holdt på engelsk.Ansvarlig for siden: Christin Skjervold
opprettet: 15.08.2019 12:43