Fastleger og fiskekvoter

I en artikkelen i DN sammenlikner Ola Flåten omsetning av fiskebåter og kvoter med fastlegehjemlene der kjøp og salg gir privat rikdom fra en offentlig ordning. Ansvarlig for siden:
opprettet: 07.12.2016 13:48