Årsrapport 2014 Forskningsgruppe Kvinnehelse og perinatologi

ANNUAL REPORT- 2014Women’s Health & Perinatology Research Group (Forskningsguppe Kvinnehelse og perinatologi) Department of Clinical Medicine, Faculty of Health Sciences, UiT–The Arctic University of Norway, Tromsø

 

1. INTRODUCTION

Women’s Health and Perinatology Research Group has been working actively in research and education since its establishment in 2009 with the aim of enhancing health and wellbeing of women and babies. We focus on clinical, basic and translational research as well as epidemiological studies related to obstetrics, maternal-fetal medicine, perinatal medicine and female incontinence.

Following were the members of our research group in 2014:

1.1 Permanent staff

Ganesh Acharya, Leader and Professor (100%)

Finn Egil Skjeldestad, Professor (50%)

Pål Øian, Professor (20%)

Purusotam Basnet, Professor (20%)

Åse Vårtun, Technical staff (Senioringeniør,100%)

1.2 Other staff

Øystein Pedersen, Clinical lecturer (50%)

Kari Flo, Associate Professor (10%)

Martha Hentemann, Associate Professor (20%)

Ingard Nilsen, Assistant Professor (20%)

Ellen Blix, Associate Professor (20%) til 01.07.2014

Anne Beate Vereide, Associate Professor (20%) is employed at the Department of Clinical Medicine -Obstetrics and Gynecology, but is associated with Gynecological Oncology Research group at the Department

of Medical Biology.

Inger Helene Langås, Student coordinator midwife

1.3 Researchers (Stipendiater)

PhD candidates

Nils Thomas Songstad (100%, external funding, Helse-Nord)

Christian Widnes (50% external funding, UNN)

Elisabeth Ludvigsen (50% external funding, Helse-Nord)

Mona Nystad (100% external funding, Helse-Nord)

Madhu Wagle - No funding

Stine Andreasen (external funding, Nordlandssykehuset, Bodø)

Åse Vårtun (employed as technical staff at UiT)

Tonje Lippert (50% external funding Sykehuset Asker og Bærum, Vestre Viken HF)

 

Postdoc. Candidates

Stine Bernitz (100%, external funding, Sykehus Østfold HF)

Other Associated members

Mona Stedenfeldt (Leader of KIB)

Lotta Herling (employed 50% by Helse-Nord, PhD –candidate at Karolinska Insitute)

1.4 Research focus

 • Fetal physiology and perinatal medicine
 • Basic and translational research in perinatology using animal models
 • Pregnancy and maternal mental health
 • Reproductive and perinatal epidemiology
 • Preeclampsia and its long-term consequences
 • Placental biology including genomics and proteomics
 • Reproductive Endocrionology, Preimplantation Biology and Clinical Assisted Reproduction Technology.
 • Female incontinence and pelvic physiology

 

1.5 Local Collaboration

 • Natasa Skalko-Basnet, Drug Transport and Delivery Research Group, IFA, UiT
 • Anne Husebekk, Bjørn Skogen and Heidi Tiller, Immunology Research Group, IMB, UiT
 • Kirsti Ytrehus and Anne HafstadCardiovascular Research Group, IMB, UiT
 • Tore Sørlie, Psychiatry Research Group, IKM, UiT
 • Henrik Schirmer, Department of Heart Medicine, UNN
 • Trond Flægstad, Per Ivar Kaaresen, Claus Klingenberg, Pediatric Research Group, UiT
 • Tom Wilsgaard, ISM, UiT
 • Jouko Pirhonen, Kompetansesenter for inkontinens og bekkenbunnssykdom (KIB)
 • Gunnar Leivseth, IKM, UiT
 • Ellisiv Mathiesen and Stein Harald Johnsen, Brain and Circulation Research Group
 • Vinjar Fønnebø, NAFKAM, UiT

 

1.6 National Collaboration

 • Vasilis Sitras, Oslo University Hospital, Oslo
 • Bjørn Backe, NTNU, Trondheim
 • Rolf Gunnar Jørstad, Norsk Pasientskadeerstatning
 • Lars T Johansen, Statens helsetilsyn
 • Signe Egenberg, Stavanger University Hospital

 

1.7 International Collaboration

 • Juha Räsänen, Oregon Health and Science University, Portland, USA and University of Eastern Finland, Kuopio, Finland
 • Tiina Erkinaro, Oulu University Hospital, Oulu, Finland
 • Kersti Linask, Children’s Research Institute, University of South Florida, USA
 • Amar Bhide, St. George’s Hospital, London, UK
 • Andres Salumets, University of Tartu, Estonia
 • Magnus Westgren, Karolinska Institutet, Stockholm, Sweden
 • Ralph Dechend, Max-Delbruch Centre for Molecular Medicine, Berlin, Germany

 

2. EDUCATION

Kvinneklinikken har stor undervisningsbelastning, det økende antall studenter er ikke kompensert med økte stillingsandeler; 2,9 stillinger er involvert i undervisning.

Alle forelesninger i høst semesteret gis på engelsk, og det innebærer et betydelig merarbeid for foreleserne.

I studentevalueringen for 2013 ble det påpekt at tilbudet når det gjaldt klinisk undervisning var sparsomt for 4.år (høstsemesteret). Derfor fikk studentene i høstsemesteret et tilbud om å delta på studentpoliklinikk (gynekologisk). I tillegg har vi laget en detaljert og omfattende beskrivelse av undervisningen på ferdighetslaboratoriet. Etter ansettelse av koordinator for undervisningen på føde-barselavdelingen er den kliniske undervisningen forbedret.

Simulasjonstrening i ferdighetslaboratoriet er helt sentralt i vårt fag.  Vi har skaffet nytt fantom til similatortrening (Sim-Mom og andre diverse gynekologiske modeller).

4-årsstudentene har seminarer og undervisning i ferdighetslaboratorium, og mulighet for å delta på studendentpoliklinikken. Den kliniske undervisningen er beholdt for 6. årsstudentene. Dette fungerer godt.

Den delen av undervisningen som gis til 6.årsstudentene (klinisk uketjeneste og seminarer) er gitt som et ekstra kurs over 2 uker til de internasjonale studentene på slutten av 4.årets høstsemester. Vi har fått en engelskspråklig gynekolog fra London til å ha hoved ansvar for dette kurset. Dette ble godt evaluert, og vi skal fortsette med samme opplegg.

Studentene hadde tilbud om studentpoliklinikk med Professor Emeritus Jan Martin Maltau som veileder/lærer i 2014. Dette tilbudet er unikt innenfor fagområdet fødselshjelp og kvinnesykdommer, med meget positive tilbakemeldinger fra studentene. Om et slikt tilbud kan fortsette er usikkert på grunn av kapasitet.

Høsten 2014 ble eksamen gjennomført på engelsk for de fagområder som er lagt til internasjonalt semester.

I 2015 startes med en ny studieplan i vårt fag. Dette innebærer mer case undervisning.

Avdelingen har også bidratt med mentorer for studenter i PROFKOM.

3. RESEACH

3.1 International Projects

Project Leader

Collaborator

Research Title

Funded by

Juha Räsänen University of Oulu, Oulu, Finland.

Ganesh Acharya.

Experimental   studies on fetal cardio-vascular function in a sheep model.

 

Sigrid Juselius Foundation and University Hospital   of Oulu, Finland.

Vinjar Fønnebø, NAFKAM, UiT.

Purusotam Basnet.

Sustainable   integrated mother/child health care in rular India.

Norwegian Ministry of Foreign Affairs, Embassy of   Norway in India.

 

 

3.2 Postdoctoral Research Projects

Postdoc   Researchers

Supervisors

Research title

Stine Bernitz

 

Pål Øian

Labour   progression study (LAPS).

 

 

3.3  PhD Research Projects

PhD Researcher

Main Supervisors and   Co-supervisors

Project title

Christian   Widnes

Ganesh   Acharya (Principal Supervisor); Kari Flo and Anne Husebekk (co-supervisor),   IMB

Maternal endothelial   function and feto-maternal hemodynamics in normal and complicated   pregnancies: An observational study.

Mona Nystad

Ganesh   Acharya (Principal Supervisor); Vasilis Sitras (co-supervisor) Oslo   University Hospital

Investigation into some   genetic aspects of preeclampsia: Role of Laeverin in the pathophysiology of   preeclampsia and genome copy number variation in maternal an umbilical cord   blood.

Madhu   Wagle

Ganesh   Acharya (Principal Supervisor); Purusotam Basnet ( co-supervisor)

Self reported oral health   awareness and attitude towards dental care and risk of dental caries among   pregnant woman in Norway.

May   Wenche Jøraholmen

 

Natasa   Skalko-Basnet (Principal Supervisor) IFA, UiT; Ganesh Acharya and Purusotam   Basnet (co-supervisors)

Improved therapy of genital   infections: Role of nanomedicine.

Stine Andreasen

Pål   Øian (Principal Supervisor); Bjørn Backe (co-supervisor)

Erstatningssaker   i obstetrikk i Norge.

Tonje Lippert

Pål Øian (Principal Supervisor)

Risikostatus   ved innkomst og endring under fødsel.

Signe Egenberg

E.   Bru  (Principal Supervisor) Pål Øian   and Torbjørn Eggebø (co-supervisor)

Simuleringstrening   i obstetrikk med fokus på store blødninger.

Ane S. Henriksen

Pål   Øian (Principal Supervisor); Gro K Haugstad and Mona Stedenfeldt (co-supervisor)

Kroniske   bekkensmerter hos kvinner – konservativ tverrfaglig behandling i gruppe   sammenlignet med individuell konservativ behandling. En randomisert   kontrollert studie.

Ingard Nilsen

Gunnar Leivseth (Principal   Supervisor)

Utvikling   av ny målemetode og behandlingsmetode hos kvinner med urininkontinens.

Åse   Vårtun

Ganesh   Acharya (Principal Supervisor); Kari Flo and Purusotam Basnet (co-supervisor)

Dynamic Functional   Assessment of Maternal Hemodynamics in Human Pregnancy.

Elisabeth   Ludvigsen

Finn-Egil Skjeldestad (Principal   supervisor)

Fødselsrelatert   urininkontinens og prolaps (FRURIPRO).

 

 

3.4 Master Level Research Projects

Master student

Supervisors

Research Title

 

Marita   Persen

Principal   Supervisor Ganesh Acharya

Impact of helping baby   breath (HBB): a neonatal resuscitation education program for birth attendance   in low resource setting, a systematic review

Master   of Public Health, ISM, UiT, 2014.

Iren   Yeeling Wu

Purusotam   Basnet

(Principal   Supervisor); Natasa Skalko-Basnet (co-supervisor)

Can nanomedicine improve   semen quality? Potential of Liposomal curcumin

Master   of Pharmacy, IFA  2014.

 

 

 

3.5  Other Research Projects

”Perinealrupturer”  Prosjekter medJouko Pirhonen, Mika Gissler, Mona Stedenfeldt and Pål Øian.

”Maternelle dødsfall i Norge” Project leader Siri Vangen collaborating withden norske maternelle dødsfall audit gruppe der Pål Øian er medlem. Nasjonal kartlegging av årsaker til at kvinner dør i forbindelse med sykdom relatert til svangerskap, fødsel og barselperiode.

Tilsynssaker i fødselshjelp – Statens helsetilsyn” Project leader Pål Øian collaborating with Lars T. Johansen.

”Hjemmefødsler i Norge”.  Project leader Ellen Blix collaborating with Pål Øian and Merete Kumle. Overflytting til sykehus og maternal og neonatal utkom etter planlagt hjemmefødsel i Norge i 1990 – 2007.   Leadergruppe H Lindgren, H Kjærgaard, ÓA Olafsdottìr, Ellen Blix. Undersøke prospektivt på utkom og erfaringer etter planlagt hjemmefødsel i Norge, Sweden, Danmark og Island fra 2008 – 2013.

 

 

 

4. PROJECT FUNDINGS

4.1  Externally Funded Research Projets

”Risikovurdering og fødselsutkomme”. Lønnet av Sykehuset Asker og Bærum HF. Principal Supervisor Pål Øian. PhD-stipendiat: Tonje Lippert.

”Simuleringstrening i obstetrikk med fokus på store blødninger”. PhD stipendiat Signe Egenberg: Principal Supervisor Pål Øian.

”Erstatningssaker i obstetrikk i Norge”. Project leader Pål Øian. PhD stipendiat Stine Andreasen.

”Psykososiale forhold i relasjon til graviditet/fødsel”. Flere pågående prosjekter. Project leader Tore Sørlie collaborating with Pål Øian (co-supervisor). PhD-stpendiater Hilde Nerum og Lotta Halvorsen.

”Perinealrupturer”. En intervensjonsstudie ved fem norske fødeavdelinger. Project leader Jouko Pirhonen collaborating with Pål Øian and Mona Stedenfeldt.

”Labour progression study LAPS”.  Klusterrandomisert studie i Norge. Stine Bernitz, Ellen Blix and Pål Øian in project group.

”Maternelle dødsfall i Norge”. Project leader Siri Vangen collaborating with Pål Øian. Nasjonal kartlegging av årsaker til at kvinner dør i forbindelse med sykdom relatert til svangerskap, fødsel og barselperiode.

”Tilsynssaker i fødselshjelp – Statens helsetilsyn”. Project leader Pål Øian Collaborating with Lars T. Johansen.

"Trender for keisersnitt i Norge og Norden". Med data fra Medisinsk fødselsregister og de nordiske fødselsregistrene analyseres utvikling av keisersnitt ved hjelp av Robson's kriterier over årene 1991-2011. Project leader Finn Egil Skjeldestad.

"Bruker og foreskrivningsmønster av hormonell prevensjon i Norge 2004-2012”.  Med bruk av data fra Reseptregisteret analyseres bruker- og foreskrivningsmønster avhormonell prevensjonsbruk i Norge. Project leader Finn Egil Skjeldestad.

”Treatment and test-of-cure practices among patients diagnosed with genital Chlamydia infection in Norway - A longitudinal study 2004-2016”. Prosjektet evaluerer behandling av klamydiainfeksjoner ved hjelp av laboratoriedata fra sykehusene og Reseptregisterdata for behandling. Prosjektet har alle formelle godkjenninger og startes først opp 2015. Project leader Finn Egil Skjeldestad.

”Fødselsrelatert urininkonitnens og prolaps (FRURIPRO)”. Prosjektet studerer andrefase av fødselen og senkomplikasjoner i form av urininkontinens og prolaps blant kvinner som har født i Troms fylke 2011-2013. Project leader Finn Egil Skjeldestad. PhD-stipendiat Lege-i-spesialisering Elisabeth Ludvigsen har fått stipend fra Helse Nord.

”Kirurgisk behandling av urininkontinens og prolaps (KURIPRO)”. Prosjektet er planlagt som en evaluering av operasjoner for urininkontinens og prolaps ved alle sykehusene i Helse Nord. Prosjektet starter opp ved Nordlandssykehuset Bodø i 2014. Project leader Finn Egil Skjeldestad.

Genetics of fetomaternal diseases. Funded by Helse Nord RHF. Project leader Ganesh Acharya collaborating with Mona Nystad, Medisinsk Genetikk, BUK and Vasilis Sitras, Oslo University Hospital.

Maternal endothelial function and feto-maternal hemodynamics in normal and complicated pregnancies: An observational study”. Funded by UNN. Principal Supervisor: Ganesh Acharya, co-supervisor Kari Flo. PhD-stipendiat Christian Widnes.

Assessing Fetal Cardiac Function with Tissue Doppler Imaging”. Principal Supervisor Magnus Westgren (Karolinska Institute, Sweden), co-supervisor Ganesh Acharya. Lotta Herling (PhD-stipendiat).  Project funded by Stockholm County Council (ALF) grant and Helse –Nord.

 

4.2  Department Supported PhD Projects

Christian Widnes (PhD-stipendiat). “Maternal endothelial function and feto-maternal hemodynamics in normal and complicated pregnancies: An observational study”. Principal Supervisor Ganesh Acharya. Co-supervisor Kari Flo.

Mona Nystad (PhD-stipendiat). “Investigation into some genetic aspects of preeclampsia: Role of Laeverin in the pathophysiology of preeclampsia and genome copy number variation in maternal an umbilical cord blood”. Principal Supervisor Ganesh Acharya og Vasilis Sitras (co-supervisor), Oslo Universitetssykehus.

Åse Vårtun (PhD-stipendiat). “Dynamic Functional Assessment of Maternal Hemodynamics in Human Pregnancy”. Principal Supervisor: Professor Ganesh Acharya. Co-supervisor: Førsteamanuensis Kari Flo og Professor Purusotam Basnet.

Stine Bernitz. (PhD-stipendiat). ”Lavrisikofødsler i fødeavdeling. RCT”. Lønnet av Helse Sør-Øst og Sykehuset Østfold HF. Principal Supervisor Pål Øian.

Stine Andreasen (PhD-stipendiat). ”Erstatningssaker i obstetrikk i Norge”. Lønnet av Norsk Pasientskadeerstatning. Principal Supervisor Pål Øian.

Signe Egenberg. (PhD-stipendiat) ”Simuleringstrening i obstetrikk med fokus på store blødninger”. Co-supervisor Pål Øian.

Elisabeth Ludvigsen (PhD-stipendiat). ”Fødselsrelatert urininkontinens og prolaps (FRURIPRO)”. Principal Supervisor Finn Egil Skjeldestad, co-supervisor Margareta Verelst.

Lotta Herling (PhD-stipendiat). ”Assessing Fetal Cardiac Function with Tissue Doppler Imaging”. Principal Supervisor Magnus Westgren, co-supervisor Ganesh Acharya.

 

5. PhD DEGREE AWARDS

Nils Thomas Songstad. Thesis title: Cardiovascular adaptation in pregnancy: Effects of angiotensin II, transverse aorta constriction and high-intensity interval training on pregnant rats. September 2014. Principal Supervisor: Ganesh Acharya.

 

6. PUBLICATIONS

6.1  Original Articles

 1. Vårtun Å, Flo K, Acharya G. Effect of passive leg raising on systemic hemodynamics of pregnant women: A dynamic assessment of maternal cardiovascular function at 22–24 weeks of gestation. PloS one. 2014;9:e94629.
 2. Sitras V, Fenton C, Acharya G. Gene expression profile in cardiovascular disease and preeclampsia: A meta-analysis of the transcriptome based on raw data from human studies deposited in Gene Expression Omnibus. Placenta. 2014 Dec 11. pii: S0143-4004(14)00872-8. doi: 10.1016/j.placenta.2014.11.017.
 3. Wloch A, Rozmus-Warcholinska W, Cnota W, Huhta JC, Acharya G. Atrial dominance in the human embryonic heart - A study of cardiac function at 6-10 weeks of gestation. Ultrasound Obstet Gynecol. 2014 Dec 8. doi: 10.1002/uog.14749.
 4. Songstad NT, Serrano MC, Sitras V, Johansen D, Ytrehus K, Acharya G. Coronary flow reserve in pregnant rats with increased left ventricular afterload. PloS one. 2014;9:e102147.
 5. Songstad NT, Johansen D, How O-J, Kaaresen PI, Ytrehus K, Acharya G. Effect of transverse aortic constriction on cardiac structure, function and gene expression in pregnant rats. PloS one. 2014;9:e89559.
 6. Nystad M, Sitras V, Larsen M, Acharya G. Placental expression of aminopeptidase-q (laeverin) and its role in the pathophysiology of pre-eclampsia. American Journal of Obstetrics and Gynecology. 2014; 211 (6), 686. e1-686.
 7. Flo K, Widnes C, Vårtun Å, Acharya G. Blood flow to the scarred gravid uterus at 22–24 weeks of gestation. BJOG: An International Journal of Obstetrics & Gynaecology. 2014;121:210-215.
 8. Falkegård M, Schirmer H, Løchen ML, Øian P, Acharya G. The validity of self‐reported information about hypertensive disorders of pregnancy in a population‐based survey: The tromsø study. Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica. 2014; 94 (1), 28-34.
 9. Metsalu T, Viltrop T, Tiirats A, Rajashekar B, Reimann E, Kõks S, Rull K, Milani L, Acharya G,  Basnet P et al.Using RNA sequencing for identifying gene imprinting and random monoallelic expression in human placenta. Epigenetics 2014;9(10):1397-409.
 10. Wagle M, Trovik TA, Basnet P, Acharya G. Do dentists have better oral health compared to general population: A study on oral health status and oral health behavior in Kathmandu, Nepal. BMC oral health. 2014;14:23.
 11. Andreassen G, Øian P, Blix E. Differensiert fødselsomsorg i en kvinneklinikk. Sykepleien Forskning 2014; 9: 146-154.
 12. Klingenberg C, Lundberg C, Øian P. Blodprøvetaking fra navlesnor. Tidsskr Nor Legeforen 2014; 134: 269-70.
 13. Vangen S, Ellingsen L, Andersgaard AB, Jacobsen AF, Lorentzen B, Nyfløt LT, Rygh AB, Skulstad SM, Tappert C, Øian P. Maternal deaths in Norway 2005-2009 (Mødredødsfall i Norway 2005-2009) (English and Norwegian). Tidsskr Nor Legeforen 2014; 134: 836-9.
 14. Halvorsen L, Nerum H, Øian P, Sørlie T. Giving birth with rape in one’s past: a qualitative study. Birth 2013; 40: 182-91. Pubmed registration in 2014.
 15. Andreasen S, Backe B, Øian P. Claims for compensation after alleged birth asphyxia: a nationwide study covering 15 years. Acta Obstet Gynecol Scand 2014; 93:152-158.
 16. Stedenfeldt M, Øian P, Gissler M, Blix E, Pirhonen J. Risk factors for anal sphincter injury after a successful interventional programme. BJOG 2014; 121:83-91.
 17. Bernitz S, Øian P, Rolland R, Sandvik L, Blix E. Oxytocin and dystocia as risk factors for adverse birth outcomes: A cohort of low-risk nulliparous women. Midwifery 2014; 30: 364-70.
 18. Blix E, Kumle MH, Kjærgaard H, Øian P, Lindgren HE. Transfers to hospital in planned home birth: a systematic review. BMC Pregnancy and Childbirth 2014; 14: 179.
 19. Øian P, Blix E. Scarce scientific evidence for the use of cardiotocography plus ECG ST interval analysis (STAN). Acta Obstet Gynecol Scand 2014; 93: 570.
 20. Blix E, Øian P. Deviations from STAN guidelines are frequent but results cannot be excluded when the effectiveness of the method should be evaluated. Acta Obstet Gynecol Scand 2014; 93: 589.
 21. Andreasen S, Backe B, Lydersen S, Øvrebø K, Øian P. The consistency of experts’ evaluation of obstetric claims for compensation. BJOG 2014; epub ehead of print.
 22. Stedenfeldt M, Øian P, Gissler M, Blix E, Pirhonen J. Risk factors for obstetric anal sphincter injury after a successfull multicentre interventional programme (authors reply). BJOG 2014; 121 (13): 1743.
 23. Øian P, Acharya G. Simulation training needs to be adequate to improve clinical outcomes. BJOG 2014, 121 (13): 1719.
 24. Stedenfeldt M, Pirhonen J, Blix E, Wilsgaard T, Vonen B, Øian P. Anal incontinence, urinary incontinence and sexual problems in primiparous women: a comparison between women with episiotomy only and women with episiotomy and anal sphincter injury. BMC Women’s Health 2014; 14: 157.
 25. Egenberg S, Øian P, Bru LE, Sautter M, Kristoffersen G, Eggebø TM. Can interprofessional simulation training influence the frequency of blood transfusions after birth? Acta Obstet Gynecol Scand accepted (2014).
 26. Sveinung Wergeland Sørbye, Silje Fismen, Tore Jarl Gutteberg, Elin Synnøve Mortensen, Finn Egil Skjeldestad. HPV mRNA Is More Specific than HPV DNA in Triage of Women with Minor Cervical Lesions PLOS ONE, 1 November 2014, Volume 9, Issue 11, e112934.
 27. Astrid B Rygh, Finn Egil Skjeldestad, Hartwig Körner, Torbjørn M Eggebø. Assessing the association of oxytocin augmentation with obstetric anal sphincter injury in nulliparous women: a population-based, case–control study. BMJ Open 2014;4:e004592. doi:10.1136/bmjopen-2013-004592.
 28. Talseth A, Lydersen S, Skjeldestad FE, Hveem K, Hedna T-H.  Trends in cholecysteecdomy rates in a defined population during and after the period of transition from open to laparoscopic surgery.  Scand J Gasteroenterol 2014;49:92-98.
 29. Blix K, Brækkan SK, Cessie S, Skjeldestad FE, Cannegieter SC, Hansen J-B. The increased risk of venous thromboembolism by advancing age cannot be attributed to the higher incidence of cancer in the elderly: the Tromsø Study. Eur J Epidemiol 2014; 29:277-84.
 30. Lindgren HE, Kjærgaard H, Olafsdottir OA, Blix E. Praxis and guidelines for planned home births in the Nordic countries – an overview. Sex Reprod Healthc. 2014;5:3-8.
 31. Flo K, Vangen S, Taraldsen S, Hoffmann R,
Hagemann C, Bjørk Helgadottir
 L, Thornhill H. Kap. 6  Kvinnelig omskjæring (kjønnslemlestelse) Veileder i Fødselshjelp. NGF, DNLF, 2014

6.2  General articles, Editorials and Book Chapters

 1. 1.      Geirsson RT, Acharya G. Healthy ethical conduct is vital. Acta Obstet Gynecol Scand. 2014;93(4):323-4.
 2. Acharya G. Creasy & Resnik's Maternal‐Fetal Medicine: Principles and Practice. Elsevier Saunders, Philadelphia. Edited by Robert K Creasy, Robert Resnik, Jay D Iams, Charles J Lockwood, Thomas R Moore and Michael Greene (Book Review).  Acta Obstet Gynecol Scand. 2015.
 3. Øian P, Acharya G. Simulation training needs to be adequate to improve clinical outcomes (commentary). BJOG. 2014;121(13):1719.
 4. Acharya G. Dewhurst's textbook of obstetrics & gynaecology (Book Review). Acta Obstet Gynecol Scand. 2014.
 5. 5.      Ebbing C, Acharya G, Sitras V, Helbig A, Husy H. Intrauterin vekthemming. Veileder i Fødselshjelp. NGF, DNLF, 2014.
 6. Kessler J, Acharya G, Blas HG, Hagen G.Ultralyd i allmenling svangerskapsomsorg. Veileder i Fødselshjelp. NGF, DNLF, 2014
 7. Hordnes K, Stray-Pedersen B, Øian P, Kirschner R. Kap 11. Veileder i fødselshjelp 2014. DnL/NGF. 
 8. Staff A, Andersgaard AB, Henriksen T, Langeseter E, Magnussen E, Michelsen TM, Thomsen CL, Øian P. Hypertensive svangerskapskomplikasjoner og eklampsi. Kap 28. Veileder i fødselshjelp 2014. DnL/NGF.
 9. Ellingsen L, Lorentzen B, Øian P, Børdahl PE, Tappert C, Kjus AR, Kiserud T, Al-Zirqi I. Akutte, sjeldne, alvorlige tilstander i graviditet og fødsel. Kap 29. Veileder i fødselshjelp 2014. DnL/NGF.
 10. Morken NH, Haavaldsen C, Heimstad R, Holdø B, Øian P. Overtidig svangerskap. Kap 35. Veileder i fødselshjelp 2014. DnL/NGF.
  1. Albrechtsen S, Andreasen S, Steen T, Jettestad M, Øian P. Seteleie. Kap 37. Veileder i fødselshjelp 2014. DnL/NGF.
  2. Kessler J, Blix E, Eikeland T, Henriksen T, Hjelle S, Jettestad M, Yli BM. CTG før fødsel og innkomst-CTG. Kap 25. Veileder i fødselshjelp 2014. DnL/NGF.
  3. Yli BM, Kessler J, Eikeland T, Henriksen T, Hjelle S, Blix E, Jettestad M, Nygaard B, Nistov LT. Fosterovervåking under fødsel, avnavling og syre-baseprøver fra navlesnor. Kap 26. Veileder i fødselshjelp 2014. DnL/NGF.

6.3  Presentations in Congresses/Conferences/ Meetings

 1. J Junno, J Räsänen, H Huhta, M Haapsamo, T Erkinaro, R Hohimer, L Davis, G Acharya. Role of foramen ovale in the regulation of fetal left ventricular cardiac output: a fetal sheep study with acute pulmonary artery occlusion. American Journal of Obstetrics & Gynecology 2014; 210 (1), S374-S374.
 2. J Junno, J Räsänen, H Huhta, M Haapsamo, T Erkinaro, R Hohimer, L Davis, G Acharya. Fetal and placental hemodynamic responses to acute cardiac outflow tract occlusion in an experimental sheep model. American Journal of Obstetrics & Gynecology 2014; 210 (1), S373-S374.
 3. May Wenche Jøraholmen, Malin Nyland Aalberg, Purusotam Basnet, Ganesh Acharya, Nataša Škalko-Basnet (2014) Mucoadhesive liposomes containing resveratrol for vaginal therapy. 39th Nordic Congress of Obstetrics and Gynecology, June 10-12, Stockholm, Sweden (Poster presentation).
 4. Purusotam Basnet, Ganesh Acharya. Nitric oxide production in trophoplabsts and macrophages. 39th Nordic Congress of Obstetrics and Gynecology, 2014 June 10-12, Stockholm, Sweden (Poster presentation).
 5. Purusotam Basnet, Sissel A. Hansen, Inger K. Olaussen, Martha A. Hentemann, Ganesh Acharya (2014) Changes in Semen Profile: Is this evolution? 39th Nordic Congress of Obstetrics and Gynecology, 2014  June 10-12, Stockholm, Sweden (Poster presentation).
 6. Widnes C, Flo K. Acharya G. Gender-related differences in placental blood flow at mid gestation. 39th Nordic Congress of Obstetrics and Gynecology, 2014 June 10-12, Stockholm, Sweden (Poster presentation). Best poster award from the Centre for Gender Medicine, Karolinska Institutet.
 7. Nystad M, Sitras V and Acharya G: Immunoelectron microscopy reveals massive expression of laeverin in microvesicles in preeclamptic placentas. European Society of Human Genetics (ESHG) Conference 2014, Milano, Italy 31.05-03.06.2014.
 8. Jesper Dahl, Anne Husebekk, Ganesh Acharya, Kari Flo, Tor Stuge, Bjørn Skogen, Bjørn Straume, Heidi Tiller. Maternal anti-HLA class 1 antibodies are associated with reduced birth weight in thrombocytopenic neonates. 39th Nordic Congress of Obstetrics and Gynecology, 2014 June 10-12, Stockholm, Sweden (Oral presentation).
 9. Hvingel B, Acharya G. Uterine rupture - two cases of rupture of unscarred uterus presenting postpartum. 39th Nordic Congress of Obstetrics and Gynecology, 2014 June 10-12, Stockholm, Sweden (Poster presentation).
 10. Amar Bhide, Mervi Haapsamo, Tiina Erkinaro, Juha Rasanen, Ganesh Acharya. The effect of increased placental vascular resistance and hypoxemia on fetal left ventricular myocardial performance index in experimental sheep model. 41st Annual Meeting of the Fetal and Neonatal Physiology Society. 2014 August 31-September 3, St Vincent, Italy (Oral presentation).
 11. Ganesh Acharya. Simulation in Obstetrics.Workshop Chair. NFOG Congress, Stockholm 2014.
 12. Andreasen S, Backe B, Lydersen S, Øvrebø K, Øian P. The consistency of experts’evaluation of obstetric claims for compensation. NFOG congress Stockholm 10-12.june 2014.
 13. Bernitz S, Øian P, Rolland R, Sandvik L, Blix E. Oxytocin and dystocia as risk factors for adverse outcomes: A cohort of low-risk nulliparous women.  NFOG congress Stockholm 10-12.june 2014.
 14. Egenberg S, Øian P, Bru E, Sautter M, Eggebø T. Simulation training and less need for blood transfusion after birth – any connection?  NFOG congress Stockholm 10-12.june 2014.
 15. P. Øian: Erfaringskonferanse om §3-3 meldeordningen: Hvordan få tak i de alvorlige hendelsene? Kunnskapssenteret, Gardermoen 22.01.14.
 16. P. Øian. De alvorlige komplikasjonene i obstetrikken. Hdir. Fagrådet for svangerskaps-, fødsels- og barselomsorg. 05.02.14.
 17. Andreasen S, Backe B, Øvrebø K, Straume B, Øian P. Er det samsvar i sakkyndigvurderinger ved fødselsskader i Norsk pasientskadeerstatning? Årsmøte NGF 24-26. oktober.
 18. P. Øian Erfaring som sakkyndig i NPE. Kurs Oslo 30.10.14.
 19. P. Øian: Skader eller dødsfall etter fødselsasfyksi i Norge – Hva kan vi lære fra det? 27. Norske Perinataldager 11-13 nov 2014.
 20. Bernitz S, Øian P, Blix E. Evaluation of satisfaction with birth care in a midwifery unit and an obstetric unit. A follow-up study of a randomized controlled trial of low-risk women. 2014 November  Norwegian Perinatal Association’s annual meeting at the “Hurtigruta”, Norway. (Oral presentation).
 21. Pyykönen A, Gissler M, Skjeldestad FE, Klungsøyr K, Albrechtsen S, Løkkegaard E, Rasmussen S, Berholdt T, Bjarnadóttir R, Másdóttir BB, Smarason A, Fagerberg MC, Gottvall K, Källén K, Tapper A-M.  Caesarean Delivery in Nordic countries 1991 to 2011: a registry study using the Robson groups. Biannual meeting for Nordic Association of Obstetrics and Gynecolgy, Stockholm, June 10-12, 2014 (oral).
 22. Løkkegaard E, Rasmussen S, Pyykönen A, Tapper A-M, Bjarnadóttir RI, Másdóttir BB, Smarason A, , Klungsøyr K, Albrechtsen S, Fagerberg MC, Gottvall K, Källén K, Skjeldestad FE,Gissler M, Bergholt T. Cesarean Delivery in induced women – Nordic countries 2000-2011.  Biannual meeting for Nordic Association of Obstetrics and Gynecolgy, Stockholm, June 10-12, 2014 (oral).
 23. Rossen J, Klungsøyr K, Bergholt T, Løkkegaard E, Rasmussen S, Albrechtsen S, Skjeldestad FE. Use of oxytocin and Caesarean delivery in Robson group 1. Biannual meeting for Nordic Association of Obstetrics and Gynecolgy, Stockholm, June 10-12, 2014 (poster).
 24. Skjeldestad FE, Klungsøyr K, Bergholt T, Løkkegaard E, Rasmussen S, Bjarnadóttir R, Másdóttir BB, Smarason A, Fagerberg MC, Gottvall  K, Källén K, Pyykönen A, Tapper A-M, Gissler M,  Albrechtsen S. Caesarean delivery among nulliparous women – Nordic countries 2000 to 2011.Biannual meeting for Nordic Association of Obstetrics and Gynecolgy, Stockholm, June 10-12, 2014 (poster).
 25. Albrechtsen S, Klungsøyr K, Bergholt T, Løkkegaard E, Rasmussen S, Bjarnadóttir R, Másdóttir BB, Smarason A, Fagerberg MC, Gottvall  K, Källén K, Pyykönen A, Tapper A-M, Gissler M, Skjeldestad FE. Breech delivery in the Nordic countries. Biannual meeting for Nordic Association of Obstetrics and Gynecolgy, Stockholm, June 10-12, 2014 (poster).
 26. Rygh A, Eggebø TM, Kørner H, Skjeldestad FE. Understanding the change in obstetric anal sphincter injury rates Biannual meeting for Nordic Association of Obstetrics and Gynecolgy, Stockholm, June 10-12, 2014 (poster).
 27. Vårtun Å, Flo K, Widnes C, Acharya G. Hemodynamic profile of women with uterine artery Doppler at 22-24 weeks of gestation. 1st International Congress on Maternal Hemodynamics, 16-18 October 2014, Hasselt, Belgium.

 

7.  DISSIMINATION, PROFESSIONAL ACTIVITIES

7.1  Invited Speaker

Acharya,  G. Arterial velocities in fetal circulation. 2. Dopplersonographie – Seminar. Fortgeschrittene Dopplersonographie in der Geburtshilfe. Bern, Schwitzerland, 26 April 2014.

Acharya, G. Simulation in Obstetrics. New poosibility for research and improving the quality of care. NFOG Congress, Stockholm, Sweden. 10-12 June 2014.

Acharya, G. FASD prevention: A Norwegain Perspective. National Conference on Fetal Alcohol Syndrome, Tallin, Estonia. 9 September 1014.

Acharya, G. Some aspects of placental and fetal growth. The annual meeting of the Norwegian Perinatal Society 2014. Tromsø 11-13 of November 2014.

Øian, P. Fødselsskader etter asfyksi: Hva kan vi lære. The annual meeting of the Norwegian Perinatal Society 2014. Tromsø 11-13 of November 2014.

Skjeldestad, FE. An introduction to the Robson classification on Caesarean deliveries. Precongress symposium: Cesarean deliveries in the Nordic countries – the Nordic Robson collaboration.

Skjeldestad FE. Caesarean deliveries in nulliparous women – Nordic countries 2000-2011.Biannual meeting for Nordic Association of Obstetrics and Gynecolgy, Stockholm, June 9th, 2014.

Songstad NT. Consequences of IUGR for the baby.The annual meeting of the Norwegian Perinatal Society 2014. Tromsø 11-13 of November 2014.

Blix E. Should we use electronic monitoring in all women? European Associaton of Perinatal Medicine. Florence, Italy June 6th, 2014.

 

7.2  Participation in International Research Activity

 “Experimental studies on fetal cardio-vascular function in a sheep model”. Project leader Juha Räsänen University of Oulu, Oulu, Finland collaborating with Ganesh Acharya. Funded by Academy of Finland, Sigrid Juselius Foundation and University Hospital of Oulu, Finland.

"Trender for keisersnitt i Norge og Norden" Med data fra Medisinsks fødselsregister og de nordiske fødselsregistrene analyseres utvikling av keisersnitt ved hjelp av Robson's kriterier over årene 1991-2011. Project leader: Finn Egil Skjeldestad in collaboration with Rigshospitalet, København, Danmark; Stakes, Helsinki, Finland og Socialstyrelsen, Stockholm, Sweden.

”Hjemmefødsler i Nordiske land”. Undersøke prospektivt på utkom og erfaringer etter planlagt hjemmefødsel i Norge, Sweden, Danmark og Island fra 2008 – 2013. Project leader gruppe H Lindgren, H Kjærgaard, ÓA Olafsdottìr, E Blix.

”Labour progression study LAPS”. Klusterrandomisert studie i Norge og Danmark. Stine Bernitz, Ellen Blix og Pål Øian i prosjektgruppen. Samarbeid med Jim Zhang, USA og Kina.

Mona Nystad.  Research on Placental genomics. Collaboration with Prof. Andres SalumetsUniversity of Tartu - Reproductive Competence Center on Reproduction Medicine & Biology 16.09.14-05.12.14.

 

7.3  Participation in National and international conference/meeting/workshop

Ganesh Acharya

 • 34th Annual Pregnancy Meeting, Society for Maternal-Fetal Medicine, New Orleans, USA, 6-8 February 2014.
 • Norsk Gynekologisk Forenings vårmøte, Tromsø, 24-25 April 2014.
 • 39th Nordic Congress of Obstetrics and Gynecology (NFOG) 10-12 June, 2014, Stockholm, Sweden.
 • 10th Symposium on Advances in Perinatal Cardiology, St. Petersburg, FL, USA. 23-26 October 2014.

Pål Øian

 • 39th Nordic Congress of Obstetrics and Gynecology (NFOG) 10 to 12 June, 2014, Stockholm, Sweden
 • Norsk Gynekologisk Forenings vårmøte, Tromsø, 24-25 April 2014.

Finn Egil Skjeldestad

 • Forskrivning og bruk av hormonspiral i Norge. Vårmøtet Norsk gynekologisk forening, Tromsø, 24-25 april, 2014.
 • 39th Nordic Congress of Obstetrics and Gynecology (NFOG) 10 to 12 June, 2014, Stockholm, Sweden.

Purusotam Basnet

 • 39th Nordic Congress of Obstetrics and Gynecology (NFOG) 10 to 12 June, 2014, Stockholm, Sweden.
 • Nordic Fertility meeting, Haugesound, Norway. Jan 2-4, 2014
 • Meeting for the development of EU Horizon 2020 projects in Department of Pharmacy. University of Tartu, Tartu, Estonia April 14-16.
 • Meeting for the development of EU project in Berlin, May 5-9, 2014
 • Face to face Meeting for development of India-Norway project organized by UNDP, India in collaboration with Norwegian Embassy in New Delhi and Trans-disciplinary University, Bangalore,  India, June 24-28, 2014

Ingard Nilsen

 • Norsk Gynekologisk Forenings vårmøte, Tromsø, 24-25 April 2014 (Organizing Commitee).

 

Kari Flo

 • 1st International Congress on Maternal Hemodynamics 16 to18 October 2014, Hasselt, Belgium.

Christian Widnes

 • 39th Nordic Congress of Obstetrics and Gynecology (NFOG) 10 to 12 June 2014, Stockholm, Sweden.

Mona Nystad

 • European Society of Human Genetics (ESHG) Conference 2014, Milan, Italy (31.05-03.06.2014).
 • IFPA 2014 Paris, France, (09.09.14-12.09.14).

Åse Vårtun

 • 39th Nordic Congress of Obstetrics and Gynecology (NFOG) 10 to 12 June 2014, Stockholm, Sweden.
 • 1st International Congress on Maternal Hemodynamics 16 to18 October 2014, Hasselt, Belgium.

Ellen Blix

 • Cost conference Optimising Childbirth across Europe. Brussels, Belgium 9-10 April 2014.

 

7.4  Opponent and examiner

Finn Egil Skjeldestad. First opponent in PhD defense for Marianne Johansson Jørgensen: Sexual behavior in the general young population – factors associated with sexual risk behavior, Department of Public Health, Aarhus University, June 19, 2014.

Pål Øian. First opponent in PhD defense for Mathilde Maagaard: Neonatal complications after vacuum extraction. University of Copenhagen, Rigshospitalet, 24.01.14.

Pål Øian. Second opponent in PhD defense for Eva A. Øverland: Shoulder dystocia at delivery: population-based studies of risk factors. University of Oslo, 14.11.2014.

Ellen Blix. Opponent in PhD defence for Kristin Håland: Violence against women in the childbearing period: Women’s and men’s experiences. University of Gothenburgh. May 2nd, 2014.

Ganesh Acharya. Opponent for Francisco D’Antonio.  Ultrasound to predict perinatal outcome in twin pregnancies. PhD thesis. University of Chieti-Pescara, Italy 2014.

 

Ganesh Acharya. Ulla Korhonen. Maternal pelvis, feto-pelvic index and labor dystocia. PhD thesis. University of Eastern Finland, Kuopio 2014.

Ganesh Acharya. Sensor for 5.årsoppgave: Martine Steen Myhrene. Vold i svangerskapet - En kvalitativ studie om hvordan helsepersonell opplever å snakke om vold med gravide. UiT 2014.

Purusotam Basnet PhD Thesis Reviewer: Ram Lal (Swagat) Shrestha "Phytochemical investigation of Corydalis govaniana Wall. and Corydalis casimiriana Duthie & Prain. with special reference to bioactive compounds" Tribhuvan University, Nepal.

Stine Bernitz External sensor on two Masters Thesis, Master of Science in Midwifery Science at Buskerud and Vestfold University College, Norway. 2014 June.

Stine Bernitz External sensor on Masters Thesis, Master of Science in community science at the University of Nordland, Norway. 2014 May.

Stine Bernitz External sensor on Masters Thesis, Master of Science in community science at the University of Tromsø, Norway. 2014 February.

Mona Nystad Sensor utsatt skriftlig eksamen Molekylær genetikk for bioingeniører (BIOIN-104A) ved Norges arktiske universitet-UiT 17.02.14.

Mona Nystad Sensor skriftlig eksamen Cellens biologi og genetikk (Nat431) Høgskolen på Nesna 16.06.14.

Mona Nystad Ekstern sensor Masteroppgave for integrert mastergrad i farmasi: Mukus-Penetrerende Legemiddelbærere: Hvordan modifisering av overflaten påvirker terapeutisk effekt. Candidate: Malin Nyland Aalberg.

 

7.5 Supervision of students (5.års oppgave)

Pål Øian.Ida Stenmo – uterusrupturer.

Pål Øian.Elise Marie Schneider – skulderdystoci.

Pål Øian.Caroline Nordbakken – blødninger i hodebunn ved fødsel.

Purusotam Basnet. Kristoffer H. Fordal/Erik P. Wåland Semen quality and Oxidative Stress.

Finn-Egil Skjeldestad. Ingvild Roksvaag: Bruk og forskrivning av p-sprøyte - Norge, 2005-2008.

Ellen Blix. Trine Sellevold. Kardiotokografi (CTG) sammenlignet med CTG + ST-analyse hos risikofødende.

7.6  Teaching in courses other than Obstetics and Gynecology for medical students

Mona Nystad: Forelesninger i rettsgenetikk og humangenetikk (MBI-3103) ved Norges arktiske universitet-UiT: 31.03.14: Genmutasjoner og sykdom (2 timer), 28.03.14: Klassisk og molekylær cytogenetikk (3 timer), 30.03.13: Epigenetikk (2 timer).

Mona Nystad: Forelesninger i Molekylær genetikk for bioingeniører (BIOIN-104A) ved Norges arktiske universitet-UiT Høsten 2014: Arv I (2 timer), Arv II (2 timer), Mutasjoner I (2 timer), Mutasjoner II (2 timer), Prober kan brukes til så mangt (2 timer), Gentesting (2 timer).

Purusotam Basnet: Nanomedicine (FAR 8043 and FAR 3043) course to PhD and Master students (5 hours) on week 49, 2014.

 

7.7  Representation to University Bodies

Martha A. Hentemann: Medlem Eksamenskommisjon Med-2520 internasjonalt semester.

Ganesh Acharya: Delemneleder for Obstetrikk og gynekologi Med-2520 internasjonalt semester.

Ganesh Acharya: Mentor i det langsgående prosjektet PROFKOM.

Ganesh Acharya: Mentor for førsteamanuensis Gunn Kristin Øberg, UiT.

Kari Flo: Mentor i det langsgående prosjektet PROFKOM.

Øystein Pedersen: Mentor i det langsgående prosjektet PROFKOM.

Åse Vårtun: Medlem i styringsgruppa TRAVERS.

Ellen Blix: Member, Steering Group, Research School TRAVERS, Department of Clinical Medicine, Faculty of Health Sciences, University of Tromsø.

Ellen Blix: Member of the Steering group for research education (“Programstyret for forskerutdanning"), Faculty of Health Sciences, University of Tromsø.

 

7.8  Representation Outside of University Bodies

Ganesh Acharya: Medlem i Helsedirektoratets bioreferansegruppe.

Ganesh Acharya:  Medlem i Nasjonal referansegruppe for avansert fostermedisin.

Ganesh Acharya: Medlem fra USAM til Faggruppen for obstetrikk og gynekologi under det nasjonale publiseringsutvalget i medisin.

Ganesh Acharya: Scientific Editor British Journal of Obstetrics and Gynaecology.

Ganesh Acharya: Associate Editor Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica.

Pål Øian: Hovedredaktør for Veileder i fødselshjelp 2014. Den norske legeforening/Norsk Gynekologisk forening.

Pål Øian: Medlem av Norsk Gynekologisk forenings Kvalitetsutvalg.

Pål Øian:Medlem i Norsk Gynekologisk forenings NPE utvalg.

Pål Øian:Medlem i gruppe for maternelle dødsfall i Norge.

Pål Øian: Fast referee i flere nasjonale og internasjonale tidsskrifter.

Martha A. Hentemann: Medlem i PGD-nemnda siden 2008.

Ingard Nilsen: Medlem ”Styringsgruppen for rekruttering og stabilisering av gynekologer i Helse Nord”.

Mona Nystad: Styremedlem Forskerforbundet på UNN HF.

Mona Nystad: International Cytogenetics and Genomic Society (ICGS).

Mona Nystad:”European Cytogenetics Association” (ECA).

Mona Nystad: “European Society of Human Genetics” (ESHG).

Mona Nystad: Referee: Bioingeniøren.

Nils Thomas Songstad: Styremedlem Norsk Barnelegeforening.

Nils Thomas Songstad: Nettredaktør www.barnelegeforeningen.no.

Nils Thomas Songstad: Member of the national board of the clinical, prospective multicenter study ”Early Prediction of Cerebral Palsy by computer-based video analysis of general movements”.

Ellen Blix: Medlem av styret i Norsk perinatalmedisinsk forening.

Ellen Blix: Medlem av Forskningsutvalget ved Helgelandssykehuset.

7.9  Communication to general public

Pål Øian.Vært intervjuet flere ganger i radio og flere aviser, også i utlandet.

Mona Nystad (2014) Popular articles “Hvordan øke kreativiteten?” Forskerforum 3:39.

Mona Nystad: (2014) Popular articles “Gammel, men god stipendiat?” Forskerforum 7:39.Ansvarlig for siden: Purusotam Basnet
Sist oppdatert: 10.04.2015 08:36