Arctic blue polygon pattern

Arkivtjenester

Arkivering av data og valg av arkiv er viktige momenter for å gjøre dataene dine FAIR. For å gjøre data mer gjenfinnbare (findable) er det viktig å velge et arkiv som tilbyr persistente identifikatorer (f.eks. DOI eller Handle) og som sørger for at dataene blir indeksert i relevante søketjenester (f.eks. DataCite Commons og Google Dataset Search). Tilgang (accessible) kan sikres ved å velge et arkiv som bruker standardiserte protokoller og tillater autorisasjonsprosedyrer der det er nødvendig. De fleste pålitelige arkiv har disse egenskapene. Dette kan du sjekke på arkivregistret re3data.org (finn et arkiv, og du vil da finne informasjon i fanene «Terms» og «Standards»). 

Det fins en rekke arkivtjenester for forskningsdata. Her er noen råd om hvordan du kan velge et passende arkiv for dine data:
  1. I noen tilfeller har finansiør eller tidsskrift krav om at du skal bruke et bestemt arkiv.
  2. Bruk et arkiv som er etablert på ditt fagområde og som sikrer arkivering av data etter godkjente standarder på fagområdet. Hvis du trenger hjelp med å finne et slikt fagspesifikt arkiv, kan du søke i arkivregisteret re3data
  3. Er du forsker på UiT, kan du arkivere dataene dine i UiT-samlinga i DataverseNO. DataverseNO er en nasjonalt tjeneste som er CoreTrustSeal-sertifisert som eit pålitelig og bærekraftig arkiv som sørger for langtidsbevaring av arkiverte data. Her får hvert datasett tildelt en DOI og en automatisk generert referanse til bruk i publikasjoner. Data fra arkivet blir gjort søkbare i tjenester av typen Google Dataset Search. Arkivet har også versjonskontroll, som registrerer og synliggjør alle endringar som er gjort i datasettet etter publisering. Mer informasjon og brukerguider finner du på DataverseNO sin infoside.
  4. For data som inneholder personidentifiserende informasjon, anbefaler vi at du bruker Sikt sitt arkiv.
  5. For store data (enkeltfiler større enn 1 TB), anbefaler vi at du bruker Sigma2 Research Data Archive.

Du kan lese mer om hvilke kriterier du bør se etter når du velger arkiv i disse veilederne fra OpenAIRE og Science Europe.

Uansett hvilket arkiv du velger, så bør du strukturere og dokumentere dataene dine etter beste praksis før du arkiverer dem. Mer informasjon om dette finner du i arkiveringsguiden til DataverseNO. Vi anbefaler at du alltid bruker ORCID.

Støtte og opplæring
Ta kontakt med oss på researchdata@hjelp.uit.no for å få hjelp med å finne et passende arkiv.

Om du ønsker å lære mer om arkivering av forskningsdata, blir det hvert semester arrangert webinar om temaet. Det blir også arrangert et webinar om hvordan man praktisk arkiverer i DataverseNO. Du kan bla gjennom kursmateriell fra tidligere kurs i RDM Training @ UiT Zenodo-samlinga.

Sist endret: 19.12.2023, endret av: Huw Robert Grange