Norges arktiske universitetsmuseum og akademi for kunstfag


Norges arktiske universitetsmuseum og akademi for kunstfag er en nyskapende og kreativ enhet, som forsker på og formidler naturvitenskap, kulturvitenskap og kunstfag.

Vår enhet jobber tett opp mot publikum, blant annet gjennom museumsdrift, konserter og utstillinger. Gjennom vår aktivitet og våre kunstfaglige utdanninger bidrar vi til et aktivt, rikt og samfunnsengasjert kulturliv i regionen.

Med vår allsidige forskning- og publikumsvirksomhet bidrar vi til å utvide og utfordre forståelsen av historie, samfunn og livsgrunnlag i nord.  

Norges arktiske
universitetsmuseum

Siden 1872 har vi drevet allsidig og tverrfaglig forskning, forvaltning, innsamling og formidling av nordnorsk kultur- og naturarv. Instituttet drifter i dag to muséer, en botanisk hage og Norges best bevarte selfangstskute.
Musikkonservatoriet
Musikkonservatoriet utdanner studenter i utøvende, pedagogiske og teoretiske musikk- og dramafag. Våre lærere og studenter er sentrale bidragsytere til kunst- og kulturfeltet i regionen, og mange av disse gjør seg bemerket på sitt felt, både nasjonalt og internasjonalt.
Kunstakademiet
Kunstakademiet i Tromsø er med sin nordlige beliggenhet et av Norges mest interessante kunstfaglig studiesteder. Vi tilbyr bachelor- og masterprogram i kunst, tre forfattersårsstudier og et landskapsarkitekturprogram i samarbeid med Arkitektur og designhøgskolen i Oslo. Våre ansatte og studenter gjør seg bemerket regionalt, nasjonal og internasjonalt med forskning og kunstnerisk utviklingsarbeid.

Ansatte ved Norges arktiske universitetsmuseum og akademi for kunstfag:


Arrangementer


FemArc - Tverrvitenskapelig nettverk i feministisk teori og kjønnsperspektiver ved UiT

21. september     13:00     Centre for Women's and Gender Research     Tromsø    

Krigerske og fredelige sysler fra vikingtiden - Aktiviteter for barna

26. september     12:00     Norges arktiske universitetsmuseum     Tromsø    

Konge, kriger, helt, helgen – om heltekonger og helgenkonger fra vikingtiden

26. september     13:00     Norges arktiske universitetsmuseum     Tromsø    

Kulturnatta 2021 - Åpent hus på Polarmuseet

8. oktober     17:00     Polarmuseet     Tromsø    

Kulturnatta 2021 - Åpent hus på Norges arktiske universitetsmuseum

8. oktober     17:00     Norges arktiske universitetsmuseum     Tromsø