Ansatte – Regionalt kunnskapssenter for barn og unge, Nord -psykisk helse og barnevern (RKBU Nord)

Tilbake til enheten

Ansatte Regionalt kunnskapssenter for barn og unge, Nord -psykisk helse og barnevern (RKBU Nord)

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Regionalt kunnskapssenter for barn og unge, Nord -psykisk helse og barnevern (RKBU Nord)
Campus Tromsø

Førsteamanuensis
+4777645884

Regionalt kunnskapssenter for barn og unge, Nord -psykisk helse og barnevern (RKBU Nord)
Campus Tromsø

Førsteamanuensis
+4777645878

Regionalt kunnskapssenter for barn og unge, Nord -psykisk helse og barnevern (RKBU Nord)
Campus Tromsø

Seniorrådgiver. Ansvarlig for gjennomføring av Tjenestestøtteprogrammet, del av Bufdirs kompetansesatsing for det kommunale barnevernet
+4777645867

Regionalt kunnskapssenter for barn og unge, Nord -psykisk helse og barnevern (RKBU Nord)
Campus Tromsø

Instituttleder RKBU Nord
+4777645874

Regionalt kunnskapssenter for barn og unge, Nord -psykisk helse og barnevern (RKBU Nord)
Campus Tromsø


Regionalt kunnskapssenter for barn og unge, Nord -psykisk helse og barnevern (RKBU Nord)
Campus Tromsø

Rådgiver
+4777660306

Regionalt kunnskapssenter for barn og unge, Nord -psykisk helse og barnevern (RKBU Nord)
Campus Tromsø

Universtetslektor
+4777645879

Regionalt kunnskapssenter for barn og unge, Nord -psykisk helse og barnevern (RKBU Nord)
Campus Tromsø

Universitets lærer/mentor i De Utrolige Årene
+4777649250

Regionalt kunnskapssenter for barn og unge, Nord -psykisk helse og barnevern (RKBU Nord)
Campus Tromsø

Førsteamanuensis
+4777645861

Regionalt kunnskapssenter for barn og unge, Nord -psykisk helse og barnevern (RKBU Nord)
Campus Tromsø

Universitetslektor

Regionalt kunnskapssenter for barn og unge, Nord -psykisk helse og barnevern (RKBU Nord)
Campus Tromsø

Rådgiver

Regionalt kunnskapssenter for barn og unge, Nord -psykisk helse og barnevern (RKBU Nord)
Campus Tromsø

+4777645828
MH2

Regionalt kunnskapssenter for barn og unge, Nord -psykisk helse og barnevern (RKBU Nord)
Campus Tromsø

Rådgiver
+4777645948

Regionalt kunnskapssenter for barn og unge, Nord -psykisk helse og barnevern (RKBU Nord)
Campus Tromsø


Regionalt kunnskapssenter for barn og unge, Nord -psykisk helse og barnevern (RKBU Nord)
Campus Tromsø

Statistiker/Førstelektor

Regionalt kunnskapssenter for barn og unge, Nord -psykisk helse og barnevern (RKBU Nord)
Campus Tromsø

Stipendiat
+4777649192

Regionalt kunnskapssenter for barn og unge, Nord -psykisk helse og barnevern (RKBU Nord)
Campus Tromsø

Professor

Regionalt kunnskapssenter for barn og unge, Nord -psykisk helse og barnevern (RKBU Nord)
Campus Tromsø

Universitetslektor

Regionalt kunnskapssenter for barn og unge, Nord -psykisk helse og barnevern (RKBU Nord)
Campus Tromsø

Tjenstestøttekoordinator

Regionalt kunnskapssenter for barn og unge, Nord -psykisk helse og barnevern (RKBU Nord)
Campus Tromsø

Stipendiat
+4777645069

Regionalt kunnskapssenter for barn og unge, Nord -psykisk helse og barnevern (RKBU Nord)
Campus Tromsø


Regionalt kunnskapssenter for barn og unge, Nord -psykisk helse og barnevern (RKBU Nord)
Campus Tromsø

Førsteamanuensis i forskningsgruppen for barne- og familievern

Regionalt kunnskapssenter for barn og unge, Nord -psykisk helse og barnevern (RKBU Nord)
Campus Tromsø

Forskningskoordinator

Regionalt kunnskapssenter for barn og unge, Nord -psykisk helse og barnevern (RKBU Nord)
Campus Tromsø


Regionalt kunnskapssenter for barn og unge, Nord -psykisk helse og barnevern (RKBU Nord)
Campus Tromsø


Regionalt kunnskapssenter for barn og unge, Nord -psykisk helse og barnevern (RKBU Nord)
Campus Tromsø

Universitetslektor

Regionalt kunnskapssenter for barn og unge, Nord -psykisk helse og barnevern (RKBU Nord)
Campus Tromsø

Studiekonsulent

Regionalt kunnskapssenter for barn og unge, Nord -psykisk helse og barnevern (RKBU Nord)
Campus Tromsø

Postdoktor
+4777645850

Regionalt kunnskapssenter for barn og unge, Nord -psykisk helse og barnevern (RKBU Nord)
Campus Tromsø

Kommunikasjonsrådgiver

Regionalt kunnskapssenter for barn og unge, Nord -psykisk helse og barnevern (RKBU Nord)
Campus Tromsø

Førsteamanuensis
+4777645880

Regionalt kunnskapssenter for barn og unge, Nord -psykisk helse og barnevern (RKBU Nord)
Campus Tromsø

Stipendiat

Regionalt kunnskapssenter for barn og unge, Nord -psykisk helse og barnevern (RKBU Nord)
Campus Tromsø

Førsteamanuensis

Regionalt kunnskapssenter for barn og unge, Nord -psykisk helse og barnevern (RKBU Nord)
Campus Tromsø

Professor i pedagogikk

Regionalt kunnskapssenter for barn og unge, Nord -psykisk helse og barnevern (RKBU Nord)
Campus Tromsø

prosjektkoordinator

Regionalt kunnskapssenter for barn og unge, Nord -psykisk helse og barnevern (RKBU Nord)
Campus Tromsø

Universitetslektor

Regionalt kunnskapssenter for barn og unge, Nord -psykisk helse og barnevern (RKBU Nord)
Campus Tromsø

Senioringeniør

Regionalt kunnskapssenter for barn og unge, Nord -psykisk helse og barnevern (RKBU Nord)
Campus Tromsø

Studieadm.

Regionalt kunnskapssenter for barn og unge, Nord -psykisk helse og barnevern (RKBU Nord)
Campus Tromsø

Seniorrådgiver

Regionalt kunnskapssenter for barn og unge, Nord -psykisk helse og barnevern (RKBU Nord)
Campus Tromsø

Leder for Forskergruppe for forebyggende og helsefremmende tiltak

Regionalt kunnskapssenter for barn og unge, Nord -psykisk helse og barnevern (RKBU Nord)
Campus Tromsø

Implementering, opplæring og veiledning; De Utrolige Årene (DUÅ)

Regionalt kunnskapssenter for barn og unge, Nord -psykisk helse og barnevern (RKBU Nord)
Campus Tromsø

Førsteamanuensis

Regionalt kunnskapssenter for barn og unge, Nord -psykisk helse og barnevern (RKBU Nord)
Campus Tromsø

Førstelektor

Regionalt kunnskapssenter for barn og unge, Nord -psykisk helse og barnevern (RKBU Nord)
Campus Tromsø

Førsteamanuensis
+4777646265

Regionalt kunnskapssenter for barn og unge, Nord -psykisk helse og barnevern (RKBU Nord)
Campus Tromsø


Regionalt kunnskapssenter for barn og unge, Nord -psykisk helse og barnevern (RKBU Nord)
Campus Tromsø

Førsteamanuensis

Regionalt kunnskapssenter for barn og unge, Nord -psykisk helse og barnevern (RKBU Nord)
Campus Tromsø

Professor i psykologi, forskning, medlem i forskergruppen for helsefremmende og forebyggende tiltak, prosjektleder

Regionalt kunnskapssenter for barn og unge, Nord -psykisk helse og barnevern (RKBU Nord)
Campus Tromsø

Stipendiat

Regionalt kunnskapssenter for barn og unge, Nord -psykisk helse og barnevern (RKBU Nord)
Campus Tromsø

Førsteamanuensis
+4777625187

Regionalt kunnskapssenter for barn og unge, Nord -psykisk helse og barnevern (RKBU Nord)
Campus Tromsø

Professor

Regionalt kunnskapssenter for barn og unge, Nord -psykisk helse og barnevern (RKBU Nord)
Campus Tromsø


Regionalt kunnskapssenter for barn og unge, Nord -psykisk helse og barnevern (RKBU Nord)
Campus Tromsø


Regionalt kunnskapssenter for barn og unge, Nord -psykisk helse og barnevern (RKBU Nord)
Campus Tromsø

Professor, Leder for Forskergruppe for barne- og familievern (forskningstermin vår 2020)

Regionalt kunnskapssenter for barn og unge, Nord -psykisk helse og barnevern (RKBU Nord)
Campus Tromsø


Regionalt kunnskapssenter for barn og unge, Nord -psykisk helse og barnevern (RKBU Nord)Regionalt kunnskapssenter for barn og unge, Nord -psykisk helse og barnevern (RKBU Nord)
Campus Tromsø

Rådgiver, De Utrolige Årene
+4777660398

Regionalt kunnskapssenter for barn og unge, Nord -psykisk helse og barnevern (RKBU Nord)
Campus Tromsø

Førsteamanuensis

Regionalt kunnskapssenter for barn og unge, Nord -psykisk helse og barnevern (RKBU Nord)
Campus Tromsø

Kontorsjef
+4777644240

Regionalt kunnskapssenter for barn og unge, Nord -psykisk helse og barnevern (RKBU Nord)
Campus Tromsø

Universitetslektor