Ansatte – Regionalt kunnskapssenter for barn og unge, Nord (RKBU Nord)

Tilbake til enheten

Ansatte Regionalt kunnskapssenter for barn og unge, Nord (RKBU Nord)

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Regionalt kunnskapssenter for barn og unge, Nord (RKBU Nord)
Campus Tromsø

Førsteamanuensis
+4777645884

Regionalt kunnskapssenter for barn og unge, Nord (RKBU Nord)
Campus Tromsø

Førsteamanuensis, spesialpedagog. Leder forskergruppe forebyggende og helsefremmende tiltak.
+4777645878

Regionalt kunnskapssenter for barn og unge, Nord (RKBU Nord)
Campus Tromsø

+4777646706

Regionalt kunnskapssenter for barn og unge, Nord (RKBU Nord)
Campus Tromsø


Regionalt kunnskapssenter for barn og unge, Nord (RKBU Nord)
Campus Tromsø

Seniorrådgiver
+4777660306
MH2 L09.370

Regionalt kunnskapssenter for barn og unge, Nord (RKBU Nord)
Campus Tromsø


Regionalt kunnskapssenter for barn og unge, Nord (RKBU Nord)
Campus Tromsø

Stipendiat

Regionalt kunnskapssenter for barn og unge, Nord (RKBU Nord)
Campus Tromsø

Førstelektor/Redaksjonssjef Ungsinn
+4777645879

Regionalt kunnskapssenter for barn og unge, Nord (RKBU Nord)
Campus Tromsø

Universitetslærer/ mentor i De Utrolige Årene
+4777649250

Regionalt kunnskapssenter for barn og unge, Nord (RKBU Nord)
Campus Tromsø

MH2 L09 367

Forskningsgruppe for barne- og familievern
Campus Tromsø

Førsteamanuensis
+4777645861

Regionalt kunnskapssenter for barn og unge, Nord (RKBU Nord)
Campus Tromsø

Universitetslektor

Regionalt kunnskapssenter for barn og unge, Nord (RKBU Nord)
Campus Tromsø

Seniorrådgiver
+4777645948

Regionalt kunnskapssenter for barn og unge, Nord (RKBU Nord)
Campus Tromsø


Regionalt kunnskapssenter for barn og unge, Nord (RKBU Nord)
Campus Tromsø

Stipendiat

Regionalt kunnskapssenter for barn og unge, Nord (RKBU Nord)
Campus Tromsø

Statistiker/Førstelektor

Regionalt kunnskapssenter for barn og unge, Nord (RKBU Nord)
Campus Tromsø

Rådgiver
+4777649192

Forskningsgruppe for barne- og familievern
Campus Tromsø

Professor

Regionalt kunnskapssenter for barn og unge, Nord (RKBU Nord)
Campus Tromsø

Universitetslektor

Regionalt kunnskapssenter for barn og unge, Nord (RKBU Nord)
Campus Tromsø


Regionalt kunnskapssenter for barn og unge, Nord (RKBU Nord)
Campus Tromsø

Seniorrådgiver/Tjenestestøttekoordinator

Regionalt kunnskapssenter for barn og unge, Nord (RKBU Nord)
Campus Tromsø

Stipendiat
+4777645069

Forskningsgruppe for barne- og familievern
Campus Tromsø


Regionalt kunnskapssenter for barn og unge, Nord (RKBU Nord)
Campus Tromsø

Førsteamanuensis

Regionalt kunnskapssenter for barn og unge, Nord (RKBU Nord)
Campus Tromsø

Forskningskoordinator

Regionalt kunnskapssenter for barn og unge, Nord (RKBU Nord)
Campus Tromsø


Regionalt kunnskapssenter for barn og unge, Nord (RKBU Nord)
Campus Tromsø

+4777646619

Regionalt kunnskapssenter for barn og unge, Nord (RKBU Nord)
Campus Tromsø


Regionalt kunnskapssenter for barn og unge, Nord (RKBU Nord)
Campus Tromsø

Kontorsjef
MH L9.357

Forskningsgruppe for barne- og familievern
Campus Tromsø

Universitetslektor

Regionalt kunnskapssenter for barn og unge, Nord (RKBU Nord)
Campus Tromsø

Studierådgiver

Regionalt kunnskapssenter for barn og unge, Nord (RKBU Nord)
Campus


Regionalt kunnskapssenter for barn og unge, Nord (RKBU Nord)
Campus Tromsø

Professor
+4777645850

Regionalt kunnskapssenter for barn og unge, Nord (RKBU Nord)
Campus Tromsø

Senior kommunikasjonsrådgiver
MH L 10.104

Regionalt kunnskapssenter for barn og unge, Nord (RKBU Nord)
Campus Tromsø

Professor
+4777645880

Regionalt kunnskapssenter for barn og unge, Nord (RKBU Nord)
Campus Tromsø

Postdoktor

Forskningsgruppe for barne- og familievern
Campus Tromsø

+4777644199

Regionalt kunnskapssenter for barn og unge, Nord (RKBU Nord)
Campus Tromsø

Førsteamanuensis, nestleder forskning

Regionalt kunnskapssenter for barn og unge, Nord (RKBU Nord)
Campus Tromsø

Nestleder (utdanning)

Regionalt kunnskapssenter for barn og unge, Nord (RKBU Nord)
Campus Tromsø

FUT-team studieadministrasjon

Regionalt kunnskapssenter for barn og unge, Nord (RKBU Nord)
Campus Tromsø

Universitetslektor

Regionalt kunnskapssenter for barn og unge, Nord (RKBU Nord)
Campus Tromsø

Senioringeniør

Regionalt kunnskapssenter for barn og unge, Nord (RKBU Nord)
Campus Tromsø


Regionalt kunnskapssenter for barn og unge, Nord (RKBU Nord)
Campus Tromsø

Professor/Instituttleder ved RKBU Nord

Forskningsgruppe for barne- og familievern
Campus


Regionalt kunnskapssenter for barn og unge, Nord (RKBU Nord)
Campus Tromsø

Implementering, opplæring, veiledning og innstilling til sertifisering; De Utrolige Årene (DUÅ)

Regionalt kunnskapssenter for barn og unge, Nord (RKBU Nord)
Campus Tromsø


Regionalt kunnskapssenter for barn og unge, Nord (RKBU Nord)
Campus Tromsø


Regionalt kunnskapssenter for barn og unge, Nord (RKBU Nord)
Campus Tromsø

Førsteamanuensis

Regionalt kunnskapssenter for barn og unge, Nord (RKBU Nord)
Campus Tromsø


Regionalt kunnskapssenter for barn og unge, Nord (RKBU Nord)
Campus Tromsø

Førsteamanuensis

Regionalt kunnskapssenter for barn og unge, Nord (RKBU Nord)
Campus Tromsø


Regionalt kunnskapssenter for barn og unge, Nord (RKBU Nord)
Campus Tromsø

Førsteamanuensis

Regionalt kunnskapssenter for barn og unge, Nord (RKBU Nord)
Campus Tromsø

Professor i psykologi, forskning, medlem i forskergruppen for helsefremmende og forebyggende tiltak, prosjektleder. Redaktør i Tidsskriftet Ungsinn.

Forskningsgruppe for barne- og familievern
Campus Tromsø

Universitetslektor

Forskningsgruppe for barne- og familievern
Campus Tromsø

Professor, redaktør Involvert.no

Forskningsgruppe for barne- og familievern
Campus Tromsø


Forskningsgruppe for barne- og familievern
Campus Tromsø

+4777646627

Regionalt kunnskapssenter for barn og unge, Nord (RKBU Nord)
Campus Tromsø


Forskningsgruppe for barne- og familievern
Campus Tromsø

Professor, Leder for Forskergruppe for barne- og familievern

Regionalt kunnskapssenter for barn og unge, Nord (RKBU Nord)
Campus Tromsø


Regionalt kunnskapssenter for barn og unge, Nord (RKBU Nord)
Campus Tromsø

Senior rådgiver, De Utrolige Årene
+4777660398

Forskningsgruppe for barne- og familievern
Campus Tromsø

Professor

Regionalt kunnskapssenter for barn og unge, Nord (RKBU Nord)
Campus Tromsø

Stipendiat
+4777645942

Regionalt kunnskapssenter for barn og unge, Nord (RKBU Nord)
Campus Tromsø