Om oss – Seksjon for virksomhetsnære tjenester

Om oss – Seksjon for virksomhetsnære tjenester

VITE er delt inn i tre faggrupper, hvor innsatsen sentreres rundt tjenestelinjene ved UIT:

  • Digitalt læringsmiljø med ansvar for digitale læringsrom med blant annet AV-løsninger og –brukerstøtte, samt utdanningsstøtte og –analyse med LMS forvaltning og -støtte (LMS – læringsplattform som Canvas).
  • Forskning og formidling med ansvar for storskala lagring og beregninger, forskningsdata og –støtte med blant annet vitenskapelig programmering (HPC/tungregning) og Lab-IT.
  • Virksomhetsstøtte med ansvar for kontor-IT, administrasjons-tjenester og virksomhetsstøtte og –analyse, hvor arkiv- og dokumentasjonsforvaltning, kunnskaps- og innholdsforvaltning, forvaltningsansvar for Office365 og andre samhandlingsløsninger, samt tjenestekoordinering for kontorstøtte ivaretas.

[Loading...]