Ansatte – Det juridiske fakultet

Tilbake til enheten

Ansatte Det juridiske fakultet

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Fakultetsadministrasjonen ved Jurfak
Campus Tromsø


Norsk senter for havrett
Campus Tromsø

Førsteamanuensis
+4777646923

Fakultetsadministrasjonen ved Jurfak
Campus Tromsø


Norsk senter for havrett
Campus Tromsø


Fakultetsadministrasjonen ved Jurfak
Campus Tromsø

Rådgiver, personal- og økonomi

Det juridiske fakultet
Campus Tromsø


Det juridiske fakultet
Campus Tromsø


Norsk senter for havrett
Campus Tromsø

Stipendiat

Fakultetsadministrasjonen ved Jurfak
Campus Tromsø


Det juridiske fakultet
Campus Tromsø

Professor
+4777645713

Det juridiske fakultet
Campus Tromsø


Det juridiske fakultet
Campus Tromsø

Professor
+4777646362
TEO-H4

Det juridiske fakultet
Campus Tromsø

Stipendiat
+4777645789

Norsk senter for havrett
Campus Tromsø


Det juridiske fakultet
Campus Tromsø

Professor
+4777644552

Det juridiske fakultet
Campus Tromsø


Det juridiske fakultet
Campus Tromsø

Professor II

Norsk senter for havrett
Campus Tromsø

Førsteamanuensis
+4777646876

Norsk senter for havrett
Campus Tromsø

Professor
+4777645932

Norsk senter for havrett
Campus Tromsø

Stipendiat

Norsk senter for havrett
Campus Tromsø

Professor
+4777620863
ADM

Norsk senter for havrett
Campus Tromsø


Fakultetsledelse og stab Jurfak
Campus Tromsø

Fakultetsdirektør

Fakultetsadministrasjonen ved Jurfak
Campus Tromsø

Rådgiver
+4777620708

Det juridiske fakultet
Campus Tromsø


Det juridiske fakultet
Campus Tromsø

Førsteamanuensis

Norsk senter for havrett
Campus Tromsø

Postdoctoral Fellow
TEO-H4 4.327

Det juridiske fakultet
Campus Tromsø

Professor
+4777644555

Fakultetsadministrasjonen ved Jurfak
Campus Tromsø

Rådgiver

Fakultetsadministrasjonen ved Jurfak
Campus Tromsø


Det juridiske fakultet
Campus Tromsø

Stipendiat

Det juridiske fakultet
Campus Tromsø

Professor
+4777644195

Fakultetsadministrasjonen ved Jurfak
Campus Tromsø

Seniorrådgiver personal og organisasjon

Norsk senter for havrett
Campus Tromsø

Stipendiat
+4777623288
TEO-H4 4.333A

Fakultetsadministrasjonen ved Jurfak
Campus Tromsø

Rådgiver

Fakultetsadministrasjonen ved Jurfak
Campus Tromsø

Rådgiver
+4777623398

Det juridiske fakultet
Campus Tromsø

+4777644458

Det juridiske fakultet
Campus Tromsø

Professor, leder av forskergruppen for barnerett
+4777644574
TEO-H4 4.521

Det juridiske fakultet
Campus Tromsø


Norsk senter for havrett
Campus Tromsø


Fakultetsadministrasjonen ved Jurfak
Campus Tromsø


Det juridiske fakultet
Campus Tromsø

Prodekan forskning

Det juridiske fakultet
Campus Tromsø

Førsteamanuensis
+4777646515
TEO-H4 4.527

Det juridiske fakultet
Campus Tromsø

Dekan
+4777645237

Det juridiske fakultet
Campus Tromsø

Stipendiat
+4777645296

Det juridiske fakultet
Campus Tromsø


Norsk senter for havrett
Campus Tromsø

Professor, Leder for Norsk senter for havrett

Fakultetsadministrasjonen ved Jurfak
Campus Tromsø

Førstekonsulent
+4777646152

Det juridiske fakultet
Campus Tromsø

Førsteamanuensis
TEO-H4 4.503

Det juridiske fakultet
Campus Tromsø


Det juridiske fakultet
Campus Tromsø

Stipendiat

Norsk senter for havrett
Campus Tromsø

Professor
+4777645952

Fakultetsadministrasjonen ved Jurfak
Campus Tromsø

Rådgiver

Det juridiske fakultet
Campus Tromsø

+4777645412

Norsk senter for havrett
Campus Tromsø


Fakultetsadministrasjonen ved Jurfak
Campus Tromsø


Det juridiske fakultet
Campus Tromsø

+4777645580

Det juridiske fakultet
Campus Tromsø

Stipendiat
+4777623144

Det juridiske fakultet
Campus Tromsø

Prodekan utdanning, Merittert underviser

Det juridiske fakultet
Campus Tromsø

+4777645432

Det juridiske fakultet
Campus Tromsø

Professor
+4777645293

Fakultetsadministrasjonen ved Jurfak
Campus Tromsø


Fakultetsadministrasjonen ved Jurfak
Campus Tromsø

+4777620867

Norsk senter for havrett
Campus Tromsø

+4777645657

Det juridiske fakultet
Campus Tromsø


Det juridiske fakultet
Campus Tromsø

Prodekan for forskning
+4777620862

Fakultetsadministrasjonen ved Jurfak
Campus Tromsø

Rådgiver ph.d.

Det juridiske fakultet
Campus Tromsø

Postdoktor
+4777620864

Det juridiske fakultet
Campus Tromsø

Professor II

Det juridiske fakultet
Campus Tromsø


Det juridiske fakultet
Campus Tromsø


Det juridiske fakultet
Campus Tromsø


Fakultetsadministrasjonen ved Jurfak
Campus Tromsø

Seniorrådgiver forskning
+4777620911

Norsk senter for havrett
Campus Tromsø


Fakultetsadministrasjonen ved Jurfak
Campus Tromsø


Det juridiske fakultet
Campus Tromsø


Norsk senter for havrett
Campus Tromsø

+4777644564

Det juridiske fakultet
Campus Tromsø


Det juridiske fakultet
Campus Tromsø

Professor
+4777646510

Det juridiske fakultet
Campus Tromsø

Professor
+4777623208

Det juridiske fakultet
Campus Tromsø


Fakultetsadministrasjonen ved Jurfak
Campus Tromsø


Det juridiske fakultet
Campus Tromsø

Førsteamanuensis, avdelingsansvarlig for 3. avdeling

Det juridiske fakultet
Campus Tromsø

+4777646478

Norsk senter for havrett
Campus Tromsø

+4777625205

Fakultetsadministrasjonen ved Jurfak
Campus Tromsø


Det juridiske fakultet
Campus Tromsø

Professor / 2. avd. leder
TEO-H4 4.503

Fakultetsadministrasjonen ved Jurfak
Campus Tromsø

Leder for Seksjon for forskning, utdanning og formidling, Det juridiske fakultet

Fakultetsadministrasjonen ved Jurfak
Campus Tromsø

Administrativt ansvarlig Norsk senter for havrett

Det juridiske fakultet
Campus Tromsø

Universitetslektor
4.301

Det juridiske fakultet
Campus Tromsø

Førsteamanuensis

Fakultetsadministrasjonen ved Jurfak
Campus Tromsø


Det juridiske fakultet
Campus Tromsø

Professor
+4777645995
TEO-H4 4.509

Det juridiske fakultet
Campus Tromsø


Fakultetsadministrasjonen ved Jurfak
Campus Tromsø

Studentansatt

Norsk senter for havrett
Campus Tromsø

Postdoc
+4777644575

Det juridiske fakultet
Campus Tromsø

Førsteamanuensis
+4777644558

Det juridiske fakultet
Campus Tromsø

+4777646585

Det juridiske fakultet
Campus Tromsø


Norsk senter for havrett
Campus Tromsø


Norsk senter for havrett
Campus Tromsø

+4777646472

Det juridiske fakultet
Campus Tromsø

Førsteamanuensis
+4777644557

Fakultetsadministrasjonen ved Jurfak
Campus Tromsø


Det juridiske fakultet
Campus Tromsø

Universitetslektor
+4777649236

Fakultetsadministrasjonen ved Jurfak
Campus Tromsø

Det juridiske fakultet

Fakultetsadministrasjonen ved Jurfak
Campus Tromsø

Seniorrådgiver økonomi
+4777646559

Det juridiske fakultet
Campus Tromsø

Stipendiat
+4777644570

Fakultetsadministrasjonen ved Jurfak
Campus Tromsø

Seniorrådgiver

Det juridiske fakultet
Campus Tromsø

Professor
+4777646915

Det juridiske fakultet
Campus Tromsø


Fakultetsadministrasjonen ved Jurfak
Campus Tromsø

Seniorrådgiver
+4777625224