Ingrid Solstad Andreassen


Stipendiat

Error rendering componentForskningsinteresser

Jeg skriver for tiden en doktorgrad med tittelen ""The Ecosystem Approach in International Fisheries Law: Evaluating the role and potential of Regional Fisheries Management Organizations". 

Målet med avhandlingen er å undersøke og analysere hvordan en økosystembasert tilnærming i fiskerinæringen kan operasjonaliseres gjennom regionalt samarbeid, og hvordan slike regionale samarbeid kan bidra til å beskytte marine økosystemer.  

Mine generelle forskningsinteresser omfatter følgende rettsområder; havrett, miljørett, folkerett og menneskerettigheter.

Undervisning

Spesiell forvaltningsrett - Miljø- og ressursrett.


Medlem i forskningsgruppe