Ansatte – Institutt for språk og kultur

Tilbake til enheten

Ansatte Institutt for språk og kultur

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Institutt for språk og kultur
Campus Tromsø

Professor kunstvitenskap
+4777646749

Institutt for språk og kultur
Campus Tromsø

Professor II lingvistikk

Institutt for språk og kultur


Professor emeritus nordisk språkvitenskap

Institutt for språk og kultur
Campus Tromsø

Studieprogramleder engelsk språk og teoretisk lingvistikk (M-EAC og T-LIN), professor engelsk språkvitenskap

Institutt for språk og kultur
Campus Tromsø

Vitenskapelig assistent Divvun

Institutt for språk og kultur
Campus Tromsø

Professor i samisk språkvitenskap
+4777646519

Institutt for språk og kultur
Campus Tromsø

Professor allmenn litteraturvitenskap
+4777644260

Institutt for språk og kultur
Campus Tromsø

Studieprogramleder samisk (årsstudium og BA nordsamisk morsmål, MA samisk, lektorutdanning, årsstudium nordsamisk på begynnernivå), universitetslektor samisk litteraturvitenskap

Institutt for språk og kultur
Campus Tromsø

Studieprogramleder nordisk (årsstudium, BA, MA og lektorutdanning), førsteamanuensis ved Nordiskseksjonen
+4777660301

Institutt for språk og kultur
Campus Tromsø

Førstelektor i samisk språkvitenskap
+4777646910
A3017

Institutt for språk og kultur
Campus Tromsø

Universitetslektor i norsk for internasjonale studenter (permisjon til 31.07.24)
+4777646511

Institutt for språk og kultur
Campus Tromsø

Førstelektor i Medie- og Dokumentasjonsvitenskap

Institutt for språk og kultur
Campus Tromsø

Forsker lingvistikk
+4777644343

Institutt for språk og kultur
Campus Tromsø

Professor nordisk språkvitenskap

Institutt for språk og kultur
Campus Tromsø

Postdoktor
+4777645845

Institutt for språk og kultur
Campus Tromsø

Universitetslektor MDV

Institutt for språk og kultur
Campus Tromsø

Professor emérita, gresk og latin, antikkens kultur

Institutt for språk og kultur
Campus Tromsø

Studieprogramleder medie- og dokumentasjonsvitenskap (BA og MA medie- og dokumentasjonsvitenskap, årsstudium bibliotek- og dokumentasjonsvitenskap), førstelektor i medie- og dokumentasjonsvitenskap
+4777645468

Institutt for språk og kultur


Professor emeritus: amerikansk litteraturvitenskap; økokritikk

Institutt for språk og kultur
Campus Tromsø

Professor emerita nordisk språkvitenskap
+4777646587

Institutt for språk og kultur
Campus Tromsø

Førsteamanuensis spansk litteratur/kultur

Institutt for språk og kultur
Campus Tromsø

Professor engelsk litteraturvitenskap
+4777646568

Institutt for språk og kultur
Campus Tromsø

Stipendiat

Institutt for språk og kulturInstitutt for språk og kultur
Campus Tromsø

Professor i spansk litteraturvitenskap

Institutt for språk og kultur
Campus Tromsø

Førsteamanuensis engelsk språk

Institutt for språk og kultur
Campus Tromsø

Stipendiat samisk språkvitenskap

Institutt for språk og kultur
Campus Tromsø

Universitetslektor

Institutt for språk og kultur


Professor emeritus russisk litteraturvitenskap

Institutt for språk og kultur
Campus Tromsø

Postdoktor / MSC Fellow
+4777620926

Institutt for språk og kultur
Campus Tromsø

Forsker
+4777623160

Institutt for språk og kultur
Campus Tromsø

Universitetslektor i samisk språkvitenskap

Institutt for språk og kultur
Campus Tromsø

Professor engelsk litteratur

Institutt for språk og kultur
Campus Tromsø

Professor i tysk litteraturvitenskap og kulturstudier — Prodekan for forskning

Institutt for språk og kultur
Campus Tromsø

Førsteamanuensis i samisk litteratur

Institutt for språk og kultur
Campus Tromsø

Studieprogramleder allmenn litteratur (årsstudium), professor allmenn litteraturvitenskap
+4777644588

Institutt for språk og kultur
Campus Tromsø

Overingeniør
+4777646887

Institutt for språk og kultur
Campus Alta

Universitetslektor samisk språkvitenskap

Institutt for språk og kultur
Campus Tromsø

Forsker lingvistikk

Institutt for språk og kultur
Campus Tromsø

Professor emeritus dokumentasjonsvitenskap
+4777646555

Institutt for språk og kultur
Campus Tromsø

Professor allmenn litteraturvitenskap
+4777646195

Institutt for språk og kultur
Campus Tromsø

Førsteamanuensis II

Institutt for språk og kultur
Campus


Institutt for språk og kultur
Campus Tromsø

Professor medie- og dokumentasjonsvitenskap

Institutt for språk og kultur
Campus Tromsø

Professor emerita kunsthistorie

Institutt for språk og kultur
Campus Tromsø

Fagkonsulent

Institutt for språk og kultur
Campus Tromsø

Professor
+4777644873

Institutt for språk og kultur
Campus Tromsø

Stipendiat engelsk litteratur
+4777623171

Institutt for språk og kultur
Campus Tromsø

Forsker
+4777648356

Institutt for språk og kultur
Campus Tromsø

Studieprogramleder kunsthistorie, professor kunsthistorie
+4777620916

Institutt for språk og kultur
Campus Tromsø

Førstelektor kvensk og finsk språkvitenskap
+4777646442

Institutt for språk og kultur
Campus


Institutt for språk og kultur
Campus Tromsø


Institutt for språk og kultur
Campus Tromsø

Phonetician in Divvun

Institutt for språk og kultur
Campus Tromsø

Forsker

Institutt for språk og kultur
Campus


Institutt for språk og kultur
Campus Tromsø

Førsteamanuensis kunsthistorie
+4777645689

Institutt for språk og kultur
Campus


Institutt for språk og kultur
Campus Tromsø

Professor russisk språkvitenskap
+4777645680

Institutt for språk og kultur
Campus Tromsø

Stipendiat i lingvistikk

Institutt for språk og kultur
Campus Tromsø

Førsteamanuensis i nordisk språkvitskap

Institutt for språk og kultur
Campus Tromsø

Studieprogramleder norsk som andrespråk, universitetslektor i norsk for internasjonale studenter
+4777646810

Institutt for språk og kultur
Campus Tromsø

Førsteamanuensis, engelsk litteraturvitenskap

Institutt for språk og kultur
Campus Tromsø

Postdoktor

Institutt for språk og kultur
Campus Tromsø

Rådgiver Divvun

Institutt for språk og kultur
Campus Tromsø

Stipendiat i øst-europeiske kulturstudier
+4777648379

Institutt for språk og kultur
Campus Tromsø


Institutt for språk og kultur
Campus Tromsø

Stipendiat kunsthistorie
+4777649144

Institutt for språk og kultur
Campus Tromsø


Institutt for språk og kultur
Campus


Institutt for språk og kultur
Campus Tromsø

Professor allmenn språkvitenskap
+4777646501

Institutt for språk og kultur
Campus Tromsø

Postdoktor
+4777646428

Institutt for språk og kultur
Campus Tromsø

Professor II engelsk språkvitenskap

Institutt for språk og kultur
Campus Tromsø

Lektor (MDV); Projekt AI-EDU
+4777645280

Institutt for språk og kultur
Campus Tromsø

Doktorgradsstipendiat i russisk kulturvitenskap

Institutt for språk og kultur
Campus Tromsø

Professor tysk språkvitenskap

Institutt for språk og kultur
Campus Tromsø

Professor emerita finsk språkvitenskap

Institutt for språk og kultur
Campus Tromsø

Professor II C-LaBL

Institutt for språk og kultur
Campus Tromsø

Postdoktor flerspråklighet

Institutt for språk og kultur
Campus Tromsø

Programmerer, Giellatekno

Institutt for språk og kultur


Professor emeritus dokumentasjonsvitenskap

Institutt for språk og kultur
Campus Tromsø

Førsteamanuensis

Institutt for språk og kultur
Campus Tromsø

Forsker

Institutt for språk og kultur
Campus Tromsø

Professor emerita russisk

Institutt for språk og kultur
Campus Tromsø


Institutt for språk og kultur
Campus Tromsø

Divvun

Institutt for språk og kultur
Campus Tromsø

Førsteamanuensis
+4777646941

Institutt for språk og kultur
Campus Tromsø

Førsteamanuensis engelsk språkvitenskap

Institutt for språk og kultur
Campus Tromsø

Professor i engelsk litteratur og kultur
+4777645646

Institutt for språk og kultur
Campus Tromsø

Sjefsingeniør / leiar for Divvun-gruppa

Institutt for språk og kultur
Campus


Institutt for språk og kultur
Campus Tromsø

Professor emeritus norrøn filologi
+4777644238

Institutt for språk og kultur
Campus Tromsø

Professor i russisk språkvitenskap
+4777645633

Institutt for språk og kultur
Campus Tromsø

Førsteamanuensis engelsk litteratur
+4777644176

Institutt for språk og kultur
Campus Tromsø

Professor emerita i finsk og kvensk språkvitenskap
+4777646191

Institutt for språk og kultur
Campus


Institutt for språk og kultur
Campus Tromsø

Universitetslektor kunstvitenskap
+4777645245

Institutt for språk og kultur
Campus Tromsø

Førsteamanuensis
+4777620792

Institutt for språk og kultur
Campus Tromsø

Studieprogramleder engelsk litteratur (årsstudium, BA engelsk språk og litteratur, MA engelsk litteratur, lektorutdanning), førsteamanuensis i engelsk litteraturvitenskap
+4777644398

Institutt for språk og kultur
Campus Tromsø

Vitenskapelig Assistent

Institutt for språk og kultur
Campus Tromsø

Overingeniør

Institutt for språk og kultur
Campus Tromsø

Studieprogramleder spansk (årsstudium, BA, MA og lektorutdanning), førsteamanuensis spansk språkvitenskap
+4777645701

Institutt for språk og kultur
Campus


Institutt for språk og kultur
Campus Tromsø

Professor medie- og dokumentasjonsvitenskap
+4777645380

Institutt for språk og kultur
Campus Tromsø

Professor i lingvistikk

Institutt for språk og kultur
Campus Tromsø

Universitetslektor i norsk for internasjonale studenter

Institutt for språk og kultur
Campus Tromsø

Professor i lingvistikk
+4777660257

Institutt for språk og kultur
Campus Tromsø

Studieprogramleder russisk, professor russisk litteraturvitenskap

Institutt for språk og kultur
Campus Tromsø

Professor i lingvistikk
+4777646466

Institutt for språk og kultur
Campus Tromsø

Universitetslektor spansk språkvitenskap
+4777644327

Institutt for språk og kultur
Campus Tromsø

Postdoctoral fellow

Institutt for språk og kultur
Campus Tromsø

Stipendiat teoretisk lingvistikk
+4777649175

Institutt for språk og kultur
Campus Tromsø

Førsteamanuensis i spansk litteraturvitenskap

Institutt for språk og kultur
Campus Tromsø

Førsteamanuensis samisk språkvitenskap

Institutt for språk og kultur
Campus Tromsø

Forsker

Institutt for språk og kultur
Campus Tromsø

Professor emeritus tysk litteratur/kultur

Institutt for språk og kultur
Campus

+4777644521

Institutt for språk og kultur
Campus Tromsø

Professor II lingvistikk

Institutt for språk og kultur
Campus


Institutt for språk og kultur
Campus Tromsø

Professor dokumentasjonsvitenskap
+4777646318

Institutt for språk og kultur
Campus


Institutt for språk og kultur
Campus Tromsø

Førsteamanuensis i russisk språkvitenskap

Institutt for språk og kultur
Campus Tromsø

Stipendiat

Institutt for språk og kultur
Campus Tromsø

Stipendiat i lingvistikk

Institutt for språk og kultur
Campus Tromsø

Professor i nordisk språkvitenskap
+4777646175

Institutt for språk og kultur
Campus Tromsø

Postdoktor
+4777644963

Institutt for språk og kultur
Campus


Institutt for språk og kultur
Campus Tromsø

Førsteamanuensis i øst-slavisk kultur og litteratur.

Institutt for språk og kultur
Campus Tromsø

Vitenskapelig assistent

Institutt for språk og kultur
Campus Tromsø

Professor engelsk språkvitenskap

Institutt for språk og kultur
Campus Tromsø

Instituttleder ved Institutt for språk og kultur, studieprogramleder tysk (årsstudium og lektorutdanning)

Institutt for språk og kultur
Campus

Postdoctoral Researcher

Institutt for språk og kultur
Campus Tromsø

Professor i samisk datalingvistikk, leiar av forskingsgruppa Giellatekno

Institutt for språk og kultur
Campus Tromsø

Postdoktor lingvistikk
+4777646748

Institutt for språk og kultur


Førstekonsulent

Institutt for språk og kultur
Campus Tromsø

postdoctoral researcher
+4777649182

Institutt for språk og kultur
Campus Tromsø

Professor nordisk språkvitskap

Institutt for språk og kultur
Campus Tromsø

Studieprogramleder kvensk og finsk, førsteamanuensis finsk og kvensk kultur og litteratur

Institutt for språk og kultur
Campus Tromsø

Stipendiat i nordisk språkvitenskap

Institutt for språk og kultur
Campus Tromsø

Postdoktor

Institutt for språk og kultur
Campus Tromsø

Universitetslektor finsk og kvensk

Institutt for språk og kultur
Campus Tromsø

Professor dokumentasjonsvitenskap/bibliotek- og informasjonsvitenskap

Institutt for språk og kultur
Campus Tromsø

Postdoktor

Institutt for språk og kultur
Campus Tromsø

Professor engelsk språkvitenskap

Institutt for språk og kultur
Campus Tromsø

Senioringeniør (Divvun)

Institutt for språk og kultur
Campus Tromsø

Professor II lingvistikk

Institutt for språk og kultur
Campus Tromsø

Professor nordisk litteraturvitenskap
+4777644235

Institutt for språk og kultur
Campus Tromsø

Professor nordisk litteraturvitenskap
+4777646445

Institutt for språk og kultur
Campus Tromsø

Postdoktor

Institutt for språk og kultur
Campus Tromsø

Universitetslektor i tysk språkvitenskap
+4777623238

Institutt for språk og kultur
Campus Tromsø

Stipendiat lingvistikk
+4777645326

Institutt for språk og kultur
Campus Tromsø

Stipendiat i russisk lingvistikk

Institutt for språk og kultur
Campus Tromsø

Universitetslektor norsk som andrespråk
+4777648367

Institutt for språk og kultur
Campus Alta