Ansatte – Institutt for språk og kultur

Tilbake til enheten

Ansatte Institutt for språk og kultur

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Institutt for språk og kultur
Campus Tromsø

Professor kunstvitenskap
+4777646749

Institutt for språk og kultur
Campus Tromsø

Professor II lingvistikk

Institutt for språk og kultur


Professor emeritus nordisk språkvitenskap

Institutt for språk og kultur
Campus Tromsø

Faggruppeleder engelsk språk og teoretisk lingvistikk (M-EAC og T-LIN), professor engelsk språkvitenskap

Institutt for språk og kultur
Campus Tromsø

Faggruppeleder samisk (årsstudium og BA nordsamisk morsmål, MA samisk, lektorutdanning, årsstudium nordsamisk som fremmedspråk), førsteamanuensis i samisk språkvitenskap
+4777646519

Institutt for språk og kultur
Campus Tromsø

Professor allmenn litteraturvitenskap
+4777644260

Institutt for språk og kultur
Campus Tromsø

Universitetslektor samisk litteraturvitenskap

Institutt for språk og kultur
Campus Tromsø

Førsteamanuensis ved Nordiskseksjonen
+4777660301
SVHUM A-1023

Institutt for språk og kultur
Campus Tromsø

Førstelektor i samisk språkvitenskap
+4777646910
A3017

Institutt for språk og kultur
Campus Tromsø

Universitetslektor i norsk for internasjonale studenter
+4777646511

Institutt for språk og kultur
Campus Tromsø


Institutt for språk og kultur
Campus Tromsø

Førstelektor i Medie- og Dokumentasjonsvitenskap

Institutt for språk og kultur
Campus Tromsø

Nestleder, Institutt for språk og kultur / Forsker lingvistikk
+4777644343

Institutt for språk og kultur
Campus Tromsø

Faggruppeleder nordisk (årsstudium, BA, MA og lektorutdanning), professor nordisk språkvitenskap
SVHUM A-2032

Institutt for språk og kultur
Campus Tromsø


Institutt for språk og kultur
Campus Tromsø

Postdoktor
+4777646090

Institutt for språk og kultur
Campus Tromsø


Institutt for språk og kultur
Campus Tromsø

Universitetslektor russisk språkvitenskap
+4777644379

Institutt for språk og kultur


Professor emerita engelsk litteraturvitenskap

Institutt for språk og kultur
Campus Tromsø

Professor II

Institutt for språk og kultur
Campus Tromsø

Vitenskapelig Assistent

Institutt for språk og kultur
Campus Tromsø

Førstelektor i medie- og dokumentasjonsvitenskap
+4777645468

Institutt for språk og kultur


Professor emeritus: amerikansk litteraturvitenskap; økokritikk

Institutt for språk og kultur
Campus Tromsø

Professor emerita nordisk språkvitenskap
+4777646587

Institutt for språk og kultur
Campus Tromsø

Førsteamanuensis spansk litteratur/kultur

Institutt for språk og kultur
Campus Tromsø

Forsker

Institutt for språk og kultur
Campus Tromsø

Professor engelsk litteraturvitenskap
+4777646568

Institutt for språk og kultur
Campus Tromsø

Professor i spansk litteraturvitenskap

Institutt for språk og kultur
Campus Tromsø

Professor II

Institutt for språk og kultur
Campus Tromsø

Førsteamanuensis engelsk språk

Institutt for språk og kultur
Campus Tromsø


Institutt for språk og kultur
Campus Tromsø

Professor emérita, gresk og latin, antikkens kultur

Institutt for språk og kultur
Campus Tromsø

Marie Skłodowska-Curie Fellow
+4777646455

Institutt for språk og kultur
Campus Tromsø

Stipendiat samisk språkvitenskap

Institutt for språk og kultur
Campus Tromsø

Professor II

Institutt for språk og kultur
Campus Tromsø


Institutt for språk og kultur


Professor emeritus russisk litteraturvitenskap

Institutt for språk og kultur
Campus Tromsø

Universitetslektor i samisk språkvitenskap

Institutt for språk og kultur
Campus Tromsø

Faggruppeleder engelsk litteratur (årsstudium, BA engelsk språk og litteratur, MA engelsk litteratur, lektorutdanning), professor engelsk litteratur

Institutt for språk og kultur
Campus Tromsø

Professor i tysk litteraturvitenskap og kulturstudier — Prodekan for forskning

Institutt for språk og kultur
Campus Tromsø

Arctic University of Norway

Institutt for språk og kultur
Campus Tromsø

Førsteamanuensis i samisk litteratur

Institutt for språk og kultur
Campus Tromsø

Professor spansk språkvitenskap

Institutt for språk og kultur
Campus Tromsø

Faggruppeleder allmenn litteratur (årsstudium), professor allmenn litteraturvitenskap
+4777644588

Institutt for språk og kultur
Campus Tromsø

Professor II i samisk kultur og litteratur
+4777644259

Institutt for språk og kultur
Campus Tromsø

Overingeniør
+4777646887

Institutt for språk og kultur
Campus Tromsø


Institutt for språk og kultur
Campus Tromsø

Marie Skłodowska-Curie Postdoctoral Fellow
+4777646456

Institutt for språk og kultur
Campus Tromsø


Institutt for språk og kultur
Campus Tromsø

Postdoktor

Institutt for språk og kultur
Campus Tromsø

Professor dokumentasjonsvitenskap
+4777646555

Institutt for språk og kultur
Campus Tromsø

Professor allmenn litteraturvitenskap
+4777646195

Institutt for språk og kultur
Campus Tromsø

Førsteamanuensis II
+4777645171

Institutt for språk og kultur
Campus Tromsø

Postdoktor

Institutt for språk og kultur
Campus Tromsø

+4777644263

Institutt for språk og kulturInstitutt for språk og kultur
Campus Tromsø

Professor medie- og dokumentasjonsvitenskap

Institutt for språk og kultur
Campus Tromsø

Professor emerita kunsthistorie

Institutt for språk og kultur
Campus Tromsø


Institutt for språk og kultur
Campus Tromsø

Professor
+4777644873

Institutt for språk og kultur
Campus Tromsø

Stipendiat engelsk litteratur
+4777623171
Breiviklia N209

Institutt for språk og kultur
Campus Tromsø

Forsker
+4777648356

Institutt for språk og kultur
Campus Tromsø


Institutt for språk og kultur
Campus Tromsø

Professor kunsthistorie
+4777620916
SVHUM E2011

Institutt for språk og kultur
Campus Tromsø


Institutt for språk og kultur
Campus Tromsø

Faggruppeleder kvensk og finsk (årsstudium kvensk, BA og MA kvensk og finsk), førstelektor kvensk og finsk språkvitenskap
+4777646442

Institutt for språk og kultur
Campus Tromsø


Institutt for språk og kultur
Campus Tromsø

Phonetician in Divvun

Institutt for språk og kultur
Campus Tromsø


Institutt for språk og kultur
Campus Tromsø

Studiekonsulent (årsstudium i engelsk, lektorutd. studieretning engelsk, BA i engelsk, MA English Literature, årsstudium i tysk, lektorutd. studieretning tysk)
+4777620726

Institutt for språk og kultur
Campus Tromsø


Institutt for språk og kultur
Campus Tromsø

Førsteamanuensis kunsthistorie
+4777645689

Institutt for språk og kultur
Campus Tromsø

Timelærer norsk som andrespråk

Institutt for språk og kultur
Campus Tromsø


Institutt for språk og kultur
Campus Tromsø

Professor russisk språkvitenskap
+4777645680

Institutt for språk og kultur
Campus Tromsø

Stipendiat lingvistikk

Institutt for språk og kultur
Campus Tromsø

Stipendiat i lingvistikk

Institutt for språk og kultur
Campus Tromsø


Institutt for språk og kultur
Campus Tromsø


Institutt for språk og kultur
Campus Tromsø

Førsteamanuensis i nordisk språkvitenskap

Institutt for språk og kultur
Campus Tromsø

Faggruppeleder norsk som andrespråk, universitetslektor i norsk for internasjonale studenter
+4777646810

Institutt for språk og kultur
Campus Tromsø

Førsteamanuensis i nordisk litteratur

Institutt for språk og kultur
Campus Tromsø

Universitetslektor, engelsk litteraturvitenskap
SVHUM E2019

Institutt for språk og kultur
Campus Tromsø


Institutt for språk og kultur
Campus Tromsø

Rådgiver Divvun (permisjon)
Fakultet for Humaniora, Samfunnsvitenskap og Lærerutdanning

Institutt for språk og kultur
Campus Tromsø

Forsker
SV-Hum A 3027

Institutt for språk og kultur
Campus Tromsø

Stipendiat kunsthistorie
+4777649144

Institutt for språk og kulturInstitutt for språk og kultur
Campus Tromsø

Marie Skłodowska-Curie Fellow (UiT)/ Associate Professor (UiS)
+4777646460

Institutt for språk og kultur
Campus Tromsø

Professor allmenn språkvitenskap
+4777646501

Institutt for språk og kultur
Campus Tromsø

Postdoktor
+4777646428

Institutt for språk og kultur
Campus Tromsø


Institutt for språk og kultur
Campus Tromsø

Professor II engelsk språkvitenskap

Institutt for språk og kultur
Campus Tromsø

Seniorrådgiver og koordinator for lektorutdanningene 8-13

Institutt for språk og kultur
Campus Tromsø

+4777645280

Institutt for språk og kultur
Campus Tromsø

Doktorgradsstipendiat i russisk kulturvitenskap
Breiviklia

Institutt for språk og kultur
Campus Tromsø

Professor tysk språkvitenskap

Institutt for språk og kultur
Campus Tromsø

Professor emerita finsk språkvitenskap

Institutt for språk og kultur
Campus Tromsø

Professor II engelsk språkvitenskap

Institutt for språk og kultur
Campus Tromsø


Institutt for språk og kultur
Campus Tromsø


Institutt for språk og kultur


Professor emeritus dokumentasjonsvitenskap

Institutt for språk og kultur
Campus Tromsø

Førstelektor medie- og dokumentasjonsvitenskap
+4777644314

Institutt for språk og kultur
Campus Tromsø

Førsteamanuensis

Institutt for språk og kultur
Campus Tromsø

Postdoktor

Institutt for språk og kultur
Campus Tromsø

Professor russisk

Institutt for språk og kultur
Campus Tromsø

Rådgiver Divvun

Institutt for språk og kultur
Campus Tromsø

Førsteamanuensis
+4777646941

Institutt for språk og kultur
Campus Tromsø

Universitetslektor
SV-HUM A-2031

Institutt for språk og kultur
Campus Tromsø

Professor i engelsk litteratur og kultur
+4777645646

Institutt for språk og kultur
Campus Tromsø

Sjefsingeniør / leiar for Divvun-gruppa

Institutt for språk og kultur
Campus Tromsø

Professor emeritus norrøn filologi
+4777644238

Institutt for språk og kultur
Campus Tromsø

Professor russisk språkvitenskap
+4777645633

Institutt for språk og kultur
Campus Tromsø

Førsteamanuensis engelsk litteratur
+4777644176

Institutt for språk og kultur
Campus Tromsø

Professor i finsk og kvensk språkvitenskap
+4777646191

Institutt for språk og kultur
Campus Tromsø

Stipendiat samisk språkvitenskap
+4777645079

Institutt for språk og kultur
Campus Tromsø

Stipendiat russisk språkvitenskap
+4777646447

Institutt for språk og kultur
Campus Tromsø

Faggruppeleder kunsthistorie (årsstudium, BA og MA), universitetslektor kunstvitenskap
+4777645245

Institutt for språk og kultur
Campus Tromsø

Rådgiver Divvun
+4777646549

Institutt for språk og kultur
Campus Tromsø


Institutt for språk og kultur
Campus Tromsø


Institutt for språk og kultur
Campus Tromsø

Førsteamanuensis samisk språkvitenskap

Institutt for språk og kultur
Campus Tromsø

Førsteamanuensis i engelsk litteraturvitenskap
+4777644398

Institutt for språk og kultur
Campus Tromsø

Kontorsjef
+4777646743

Institutt for språk og kultur
Campus Tromsø

Vitenskapelig Assistent

Institutt for språk og kultur
Campus Tromsø

Stipendiat

Institutt for språk og kultur
Campus Tromsø

Overingeniør

Institutt for språk og kultur
Campus Tromsø

Faggruppeleder spansk (årsstudium, BA, MA og lektorutdanning), førsteamanuensis spansk språkvitenskap
+4777645701

Institutt for språk og kultur
Campus Tromsø


Institutt for språk og kultur
Campus Tromsø


Institutt for språk og kultur
Campus Tromsø

Professor medie- og dokumentasjonsvitenskap
+4777645380

Institutt for språk og kultur
Campus Tromsø

Professor i lingvistikk

Institutt for språk og kultur
Campus Tromsø

Universitetslektor i norsk for internasjonale studenter

Institutt for språk og kultur
Campus Tromsø

Professor i lingvistikk
+4777660257

Institutt for språk og kultur
Campus Tromsø

Faggruppeleder russisk (årsstudium, BA, MA og lektorutdanning), professor russisk litteraturvitenskap

Institutt for språk og kultur
Campus Tromsø

Professor i lingvistikk
+4777646466

Institutt for språk og kultur
Campus Tromsø

Universitetslektor spansk språkvitenskap
+4777644327

Institutt for språk og kultur
Campus Tromsø

Professor II samisk språkvitenskap

Institutt for språk og kultur
Campus Tromsø

Studiekonsulent (allmenn litteratur, nordisk, fellesemner)

Institutt for språk og kultur
Campus Tromsø

Postdoktor

Institutt for språk og kultur
Campus Tromsø

Stipendiat teoretisk lingvistikk
+4777649175

Institutt for språk og kultur
Campus Tromsø

Universitetslektor i spansk litteraturvitenskap
+4777646284

Institutt for språk og kultur
Campus Tromsø


Institutt for språk og kultur
Campus Tromsø

+4777623239

Institutt for språk og kultur
Campus Tromsø

Forsker

Institutt for språk og kultur
Campus Tromsø


Institutt for språk og kultur
Campus Tromsø

Associate Professor and Lab Director (AcqVA Aurora)

Institutt for språk og kultur
Campus Tromsø

Professor II lingvistikk

Institutt for språk og kultur
Campus Tromsø

Faggruppeleder medie- og dokumentasjonsvitenskap (BA og MA medie- og dokumentasjonsvitenskap, årsstudium bibliotek- og dokumentasjonsvitenskap), professor dokumentasjonsvitenskap
+4777646318

Institutt for språk og kultur
Campus Tromsø

Førsteamanuensis i russisk språkvitenskap

Institutt for språk og kultur
Campus Tromsø

Stipendiat i lingvistikk
+4777644264

Institutt for språk og kultur
Campus Tromsø

Professor i nordisk språkvitenskap
+4777646175

Institutt for språk og kultur
Campus Tromsø

+4777644963

Institutt for språk og kultur
Campus Tromsø

Førsteamanuensis russisk kultur og litteratur

Institutt for språk og kultur
Campus Tromsø

Universitetslektor i nordisk språkvitskap

Institutt for språk og kultur
Campus Tromsø


Institutt for språk og kulturInstitutt for språk og kultur
Campus Tromsø

Professor engelsk språkvitenskap

Institutt for språk og kultur
Campus Tromsø


Institutt for språk og kultur
Campus Tromsø

Pensjonert førsteamanuensis finsk og kvensk

Institutt for språk og kultur
Campus Tromsø

Vitenskapelig assistent

Institutt for språk og kultur
Campus Tromsø


Institutt for språk og kultur
Campus Tromsø

Professor emeritus lingvistikk

Institutt for språk og kultur
Campus Tromsø

Postdoktor lingvistikk
+4777644549

Institutt for språk og kultur
Campus Tromsø

Instituttleder Institutt for språk og kultur, faggruppeleder tysk (årsstudium og lektorutdanning)

Institutt for språk og kultur
Campus Tromsø

Førstekonsulent for institutt for språk og kultur
+4777646894

Institutt for språk og kultur
Campus Tromsø

Postdoktor

Institutt for språk og kultur
Campus Tromsø

Forsker Giellatekno

Institutt for språk og kultur
Campus Tromsø


Institutt for språk og kultur
Campus Tromsø


Institutt for språk og kultur
Campus Tromsø

Postdoktor lingvistikk
+4777646748

Institutt for språk og kultur
Campus Tromsø

postdoctoral researcher
+4777649182

Institutt for språk og kultur
Campus Tromsø

Professor nordisk språkvitskap

Institutt for språk og kultur
Campus Tromsø

Førsteamanuensis finsk og kvensk kultur og litteratur

Institutt for språk og kultur
Campus Tromsø

Stipendiat i nordisk språkvitenskap

Institutt for språk og kultur
Campus Tromsø

Postdoktor
+4777646462
Mellomveien

Institutt for språk og kultur
Campus Tromsø

Ph.d.-stipendiat, kunsthistorie

Institutt for språk og kultur
Campus Tromsø

Universitetslektor finsk og kvensk

Institutt for språk og kultur
Campus Tromsø

Professor dokumentasjonsvitenskap/bibliotek- og informasjonsvitenskap

Institutt for språk og kultur
Campus Tromsø

Stipendiat lingvistikk

Institutt for språk og kultur
Campus Tromsø

Professor engelsk språkvitenskap

Institutt for språk og kultur
Campus Tromsø

Senioringeniør (Divvun)

Institutt for språk og kultur
Campus Tromsø

Professor II lingvistikk

Institutt for språk og kultur
Campus Tromsø

Stipendiat (ved Fakultet for humaniora, samfunnsfag og lærerutdanning) og rådgiver (ved Det helsevitenskapelige fakultet, i 100 % forskningspermisjon til mars 2023).
+4777644286

Institutt for språk og kultur
Campus Tromsø

Professor nordisk litteraturvitenskap
+4777644235

Institutt for språk og kultur
Campus Tromsø

Professor nordisk litteraturvitenskap
+4777646445

Institutt for språk og kultur
Campus Tromsø

Postdoktor

Institutt for språk og kultur
Campus Tromsø

Universitetslektor i tysk språkvitenskap
+4777623238
SV-HUM E2018

Institutt for språk og kultur
Campus Tromsø

Stipendiat lingvistikk
+4777645326

Institutt for språk og kultur
Campus Tromsø

Stipendiat

Institutt for språk og kultur
Campus Tromsø

Stipendiat i russisk lingvistikk

Institutt for språk og kultur
Campus Tromsø

Universitetslektor norsk som andrespråk