Gunnar Colbjørnsen Aakvaag


Professor, sosiologi


 • Gunnar Colbjørnsen Aakvaag, Michael Hviid Jacobsen :
  Freedom - feeling free in an (un)free world
  Routledge 2023 ARKIV / DOI
 • Gunnar C. Aakvaag :
  Fragmented and Critical? The Intellectual Infrastructure and Intellectual Ambitions of Norwegian Sociology
  Springer Nature 2019 DOI
 • Gunnar C. Aakvaag :
  Positive sociology. Footnotes to a future sociology
  Tidsskrift for samfunnsforskning 2018 ARKIV / DOI
 • Gunnar C. Aakvaag :
  A Democratic Way of Life: Institutionalizing Individual Freedom in Norway
  De Gruyter Open 2018 DOI
 • Fredrik Engelstad, Cathrine Holst, Gunnar C. Aakvaag :
  Introduction: Democracy, Institutional Compatibility and Change
  De Gruyter Open 2018 FULLTEKST / DOI
 • Gunnar C. Aakvaag :
  Institutional Change in Norway: The Importance of the Public Sphere
  De Gruyter Open 2017
 • Gunnar C. Aakvaag :
  Samfunnsvitenskap og biologi. En røff guide til den naturalistiske vendingen
  Universitetsforlaget 2017
 • Gunnar C. Aakvaag :
  Out of the doll’s house. From zero-sum to positive-sum social freedom
  Distinktion: Journal of Social Theory 2016 DOI
 • Gunnar C. Aakvaag :
  Institutional differentiation and individual freedom
  Acta Sociologica 2015 DOI
 • Gunnar C. Aakvaag :
  Frihed - en moderne hverdagserfaring
  Hans Reitzels Forlag 2015
 • Gunnar Colbjørnsen Aakvaag :
  Frihetens demokratisering
  Dreyer Forlag A/S 2014
 • Gunnar Colbjørnsen Aakvaag, Michael Hviid Jacobsen :
  Behaviorisme og bytteteori. Eksperimenter, betingning og bytterelasjoner mellem mennesker
  Hans Reitzels Forlag 2013
 • Gunnar Colbjørnsen Aakvaag, Unn-Doris Karlsen Bæck :
  Robuste fellesskap
  Fagbokforlaget 2024
 • Fredrik Engelstad, Cathrine Holst, Gunnar C. Aakvaag :
  Democratic State and Democratic Society
  De Gruyter Open 2018
 • Gunnar Colbjørnsen Aakvaag :
  Frihet. Et essay om å leve sitt eget liv
  Universitetsforlaget 2013
 • Gunnar C. Aakvaag :
  Menneskehetens viktigste oppfinnelse er ikke hjulet, men diskusjonen
  Morgenbladet 26. oktober 2018
 • Gunnar C. Aakvaag :
  Den populistiske kritikken er malplassert
  Morgenbladet 2018
 • Gunnar C. Aakvaag :
  Intellektuelle bør snakke opplysningsprosjektet opp
  Morgenbladet 10. april 2018
 • Gunnar C. Aakvaag :
  R'en i KRLE-faget bør reduseres
  Morgenbladet 25. mai 2018
 • Gunnar C. Aakvaag :
  Tar du samfunnspessimismen fra en norsk sosiolog, tar du også livsgleden fra ham eller henne
  Morgenbladet 03. august 2018
 • Gunnar C. Aakvaag :
  Jeg surrer ikke med KRLE-faget
  Morgenbladet 08. juni 2018
 • Gunnar C. Aakvaag :
  Hva kan miljøbevegelsen lære av Karl Marx? Ganske mye
  Morgenbladet 23. oktober 2018
 • Gunnar C. Aakvaag :
  Hva skal vi da svare våre barn?
  Klassekampen 19. desember 2018
 • Gunnar C. Aakvaag :
  Jens Arup Seip ville fortsatt kjent seg igjen i dagens norske samfunn
  Morgenbladet 01. oktober 2018
 • Gunnar C. Aakvaag :
  Det er elementer hos Marx som er levende, det er bare så mye mer som er dødt
  Morgenbladet 22. juni 2018
 • Gunnar C. Aakvaag :
  Peter Sohlberg og Håkon Leiulfsrud (red.): Theory in Action. Theoretical Constructionism
  Norsk sosiologisk tidsskrift 2017
 • Gunnar C. Aakvaag :
  Forsøk på å beskrive det ugjennomtrengelige. Bidrag til symposion om Frønes og Kjølsrød (red.): Det norske samfunn, 7. utgave
  Tidsskrift for samfunnsforskning 2017
 • Gunnar C. Aakvaag :
  Hvordan har vi det i Norge?
  Morgenbladet 2016
 • Gunnar C. Aakvaag :
  Teorikrise i samfunnsvitenskapen?
  Morgenbladet 2016
 • Gunnar C. Aakvaag :
  Flaks eller dyktighet?
  Morgenbladet 2016
 • Gunnar C. Aakvaag :
  Nå kommer de lydige
  Morgenbladet 2016
 • Gunnar C. Aakvaag :
  Hva skjedde med postmodernismen?
  Morgenbladet 2016
 • Gunnar C. Aakvaag :
  Det gode liv i senmoderniteten
  Morgenbladet 2016
 • Gunnar C. Aakvaag :
  Morgenbladetsalongen: Likestillingsparadokset
  25. februar 2015
 • Gunnar C. Aakvaag :
  Sjans i havet
  Morgenbladet 2015
 • Gunnar C. Aakvaag :
  Samtidsdiagnose etterlyses
  Morgenbladet 2015
 • Gunnar C. Aakvaag :
  Likestillingsparadoks og biologi
  Morgenbladet 2015
 • Gunnar C. Aakvaag :
  Livsfilosofi for et grønt samfunn
  Morgenbladet 2015
 • Gunnar C. Aakvaag :
  Suksessformelen
  Morgenbladet 2015
 • Gunnar C. Aakvaag :
  Frihetsbølgen
  Morgenbladet 2015
 • Gunnar C. Aakvaag :
  Tre utfordringer for samfunnsvitenskapen
  Morgenbladet 2015
 • Gunnar C. Aakvaag :
  Trenger vi en ny Hjernevask?
  Morgenbladet 2015
 • Gunnar C. Aakvaag :
  Vi lever i "historiens endepunkt"
  sosiologen.no 2015
 • Gunnar C. Aakvaag :
  Ironigenerasjonen slår tilbake
  Socius 2015
 • Gunnar C. Aakvaag :
  I skyggen av ironigenerasjonen
  Morgenbladet 2015
 • Gunnar Colbjørnsen Aakvaag :
  Naturens gjenkomst
  Samtiden. Tidsskrift for politikk, litteratur og samfunnsspørsmål 2014
 • Gunnar Colbjørnsen Aakvaag :
  Tre utfordringer for en kritisk samfunnsvitenskap
  2014
 • Gunnar C. Aakvaag :
  Anmeldelse av Tor Clausen: Klassiske blikk på fortiden, samtiden, fremtiden. Dilemmaer i går, i dag og i morgen belyst ut fra klassikerne Weber, Durkheim og Marx
  Tidsskrift for samfunnsforskning 2014
 • Vilde Blix Huseby, Ragnvald Kalleberg, Gunnar Colbjørnsen Aakvaag :
  Vi, de tannløse?
  15. november 2013
 • Gunnar Colbjørnsen Aakvaag :
  Generasjon Lydig
  Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2013

 • De 50 siste resultatene fra Cristin vises på siden. Se alle arbeider i Cristin her →


  Forskningsinteresser

  Klassisk og moderne sosiologisk teori

  Samtidsdiagnoser

  Frihet

  Den norske modellen

  Den naturalistiske vendingen (sosiologi og biologi)

  Positiv sosiologi

  Undervisning

  SOS1001-Individ og samfunn

  SOS1002-Sosiologiens klassikere

  SOS2001-Sosiologiske analysemåter

  SOS3000/3015-Sosiologisk teori


  Medlem i forskningsgruppe