Ansatte – Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Tilbake til enheten

Ansatte Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Institutt for samfunnsvitenskap
Campus Tromsø

Professor, sosiologi

Institutt for arkeologi, historie, religionsvitenskap og teologi
Campus Tromsø

Instituttleder ved institutt for arkeologi, historie, religionsvitenskap og teologi (AHR)

Institutt for språk og kultur
Campus Tromsø

Professor kunstvitenskap
+4777646749

Institutt for samfunnsvitenskap
Campus Tromsø


Institutt for lærerutdanning og pedagogikk
Campus Tromsø


Lærerut. og pedagogikk campus Alta
Campus Alta

+4778450244

Institutt for språk og kultur
Campus Tromsø

Professor II lingvistikk

Institutt for barnevern og sosialt arbeid
Campus Tromsø


Institutt for samfunnsvitenskap
Campus Tromsø

Professor i sundhedssociologi, velfærd og kvalitative metoder
D 1036

Institutt for reiseliv og nordlige studier
Campus Alta

+4778450238

Institutt for lærerutdanning og pedagogikk
Campus Tromsø


Enhet for administrative tjenester HSL
Campus Tromsø


Institutt for språk og kultur


Professor emeritus nordisk språkvitenskap

Institutt for filosofi og førstesemesterstudier
Campus Tromsø

Førsteamanuensis

Enhet for administrative tjenester HSL
Campus Tromsø

Rådgiver
+4777644419

Institutt for barnevern og sosialt arbeid
Campus Alta

Førstelektor. Foreleser på bachelorutdanningen i barnevern og sosialt arbeid og masterutdanningen i barnevern. Mine forskningsinteresser retter seg mot urfolksproblematikk i nordområdet og ulike kulturmøter.

Institutt for arkeologi, historie, religionsvitenskap og teologi
Campus Tromsø

Postdoktor
+4777645526

Institutt for samfunnsvitenskap
Campus Tromsø


Lærerut. og pedagogikk campus Alta
Campus Alta

Universitetslektor i pedagogikk

Enhet for administrative tjenester HSL
Campus Tromsø

Rådgiver

Institutt for barnevern og sosialt arbeid
Campus Alta

Professor PhD

Institutt for arkeologi, historie, religionsvitenskap og teologi
Campus Tromsø

Overingeniør, RHD

Institutt for samfunnsvitenskap
Campus Tromsø

professor Dr Philos, sosiologi

Institutt for språk og kultur
Campus Tromsø

Studieprogramleder engelsk språk og teoretisk lingvistikk (M-EAC og T-LIN), professor engelsk språkvitenskap

Institutt for filosofi og førstesemesterstudier


Professor II
+4777644211

Institutt for barnevern og sosialt arbeid
Campus Alta


Enhet for administrative tjenester HSL
Campus Tromsø


Institutt for lærerutdanning og pedagogikk
Campus Tromsø

Professor religionsvitenskap

Institutt for lærerutdanning og pedagogikk
Campus Tromsø


Enhet for administrative tjenester HSL
Campus Alta

Innkjøp og regnskap på HSL-fakultetet

Institutt for lærerutdanning og pedagogikk
Campus Tromsø

Dosent, Phd, Institutt for lærerutdanning og pedagogikk

Institutt for filosofi og førstesemesterstudier
Campus Tromsø

Førstelektor

Institutt for filosofi og førstesemesterstudier
Campus Tromsø

Førsteamanuensis
+4777645221

Institutt for filosofi og førstesemesterstudier
Campus Tromsø

Førsteamanuensis
+4777660325

Institutt for lærerutdanning og pedagogikk
Campus Tromsø

Studiekonsulent

Institutt for språk og kultur
Campus Tromsø

Vitenskapelig assistent Divvun

Institutt for språk og kultur
Campus Tromsø

Professor i samisk språkvitenskap
+4777646519

Institutt for lærerutdanning og pedagogikk
Campus Tromsø

Professor
+4777660495
ILP-bygget 4077

Institutt for samfunnsvitenskap
Campus Tromsø


Institutt for samfunnsvitenskap
Campus Tromsø

Førsteamanuensis, Visuelle kulturstudier
+4777645637

Institutt for arkeologi, historie, religionsvitenskap og teologi
Campus Tromsø

Stipendiat
+4777649085

Institutt for arkeologi, historie, religionsvitenskap og teologi
Campus Tromsø

Studieprogramleder for arkeologi
+4777660422

Senter for fredsstudier (CPS)
Campus Tromsø

PhD-student

Institutt for språk og kultur
Campus Tromsø

Universitetslektor samisk litteraturvitenskap

Institutt for språk og kultur
Campus Tromsø

Studieprogramleder nordisk (årsstudium, BA, MA og lektorutdanning), førsteamanuensis ved Nordiskseksjonen
+4777660301

Institutt for samfunnsvitenskap
Campus Tromsø

Stipendiat
+4777649101

Institutt for samfunnsvitenskap
Campus Tromsø

Professor i sosiologi og kjønnstudier ISV
+4777645622
SVHUM D 1030

Institutt for språk og kultur
Campus Tromsø

Studieprogramleder samisk (årsstudium og BA nordsamisk morsmål, MA samisk, lektorutdanning, årsstudium nordsamisk fra begynnernivå), førstelektor i samisk språkvitenskap
+4777646910
A3017

Enhet for instituttadministrasjon
Campus Tromsø

Studiekonsulent
Nedre Lysthus

Institutt for lærerutdanning og pedagogikk
Campus Tromsø

Universitetslektor
+4777623347
ILP Lærerutdanning 5.031

Institutt for lærerutdanning og pedagogikk
Campus Tromsø


Institutt for språk og kultur
Campus Tromsø

Universitetslektor i norsk for internasjonale studenter (permisjon til 31.07.24)
+4777646511

Institutt for lærerutdanning og pedagogikk
Campus Tromsø


Senter for fredsstudier (CPS)


Professor emerita i historie

Institutt for barnevern og sosialt arbeid
Campus Alta

Assisterende instituttleder

Institutt for språk og kultur
Campus Tromsø

Førstelektor i Medie- og Dokumentasjonsvitenskap

Institutt for lærerutdanning og pedagogikk
Campus Tromsø

Førsteamanuensis

Institutt for lærerutdanning og pedagogikk
Campus Tromsø

Universitetslektor pedagogikk
ILP-bygget 5.014

Institutt for språk og kultur
Campus Tromsø

Forsker lingvistikk
+4777644343

Institutt for barnevern og sosialt arbeid
Campus Alta

Instituttleder

Institutt for samfunnsvitenskap
Campus Tromsø


Enhet for instituttadministrasjon
Campus Tromsø

Kontorsjef

Institutt for språk og kultur
Campus Tromsø

Professor nordisk språkvitenskap

Institutt for reiseliv og nordlige studier
Campus Alta


Institutt for arkeologi, historie, religionsvitenskap og teologi
Campus Tromsø

Professor i eldre historie

Institutt for lærerutdanning og pedagogikk
Campus Tromsø

Førsteamanuensis i naturfagdidaktikk

Institutt for språk og kultur
Campus Tromsø

Postdoktor
+4777645845

Institutt for filosofi og førstesemesterstudier
Campus


Barnevern i Harstad
Campus Harstad

Stipendiat ved Institutt for barnevern og sosialt arbeid
HG1 331

Institutt for samfunnsvitenskap
Campus Tromsø

Professor i Nordområdestudier, Barents Chair in Politics

Institutt for arkeologi, historie, religionsvitenskap og teologi


Professor emeritus i historisk arkeologi

Institutt for reiseliv og nordlige studier
Campus Alta


Lærerut. og pedagogikk campus Alta
Campus Alta

Førsteamanuensis
+4778450487

Senter for fredsstudier (CPS)
Campus Tromsø

Research Fellow
+4777660396

Institutt for lærerutdanning og pedagogikk
Campus Tromsø

+4777660416
3008

Institutt for filosofi og førstesemesterstudier
Campus


Senter for fredsstudier (CPS)


Professor emerita engelsk litteraturvitenskap

Institutt for lærerutdanning og pedagogikk
Campus Tromsø

Univeristetslektor

Institutt for arkeologi, historie, religionsvitenskap og teologi
Campus Ukjent, Annet, Bardufoss

Konsulent
MÅLSELV NÆRINGSPARK

Institutt for lærerutdanning og pedagogikk
Campus Tromsø

Professor i pedagogikk

Institutt for samfunnsvitenskap
Campus Tromsø

Professor, Statsvitenskap
+4777644338

Lærerut. og pedagogikk campus Alta
Campus Alta

+4778450120

Institutt for arkeologi, historie, religionsvitenskap og teologi
Campus Tromsø

Professor i arkeologi

Institutt for samfunnsvitenskap
Campus Tromsø

Professor, samfunnsplanlegging og kulturforståelse
+4777625123

Institutt for lærerutdanning og pedagogikk
Campus Tromsø

Stipendiat

Institutt for språk og kultur
Campus Tromsø

Universitetslektor MDV

Enhet for administrative tjenester HSL
Campus Tromsø

Rådgiver - ph.d.-utdanning
+4777645269

Institutt for lærerutdanning og pedagogikk
Campus Tromsø


Institutt for arkeologi, historie, religionsvitenskap og teologi
Campus Tromsø

Professor i historie
+4777623147

Institutt for språk og kultur
Campus Tromsø

Professor emérita, gresk og latin, antikkens kultur

Institutt for språk og kultur
Campus Tromsø

Studieprogramleder medie- og dokumentasjonsvitenskap (BA og MA medie- og dokumentasjonsvitenskap, årsstudium bibliotek- og dokumentasjonsvitenskap), førstelektor i medie- og dokumentasjonsvitenskap
+4777645468

Institutt for lærerutdanning og pedagogikk
Campus Tromsø

Utdanningsledelse
ILP Lærerutdanning 4.080

Institutt for lærerutdanning og pedagogikk
Campus Tromsø

Pedagogikk
+4777646194
ILP Lærerutdanning 5.076

Senter for samiske studier
Campus Tromsø

Professor, urfolksstudier

Institutt for lærerutdanning og pedagogikk
Campus Tromsø

Førsteamanuensis
+4777660507

Enhet for instituttadministrasjon
Campus Tromsø

Seniorrådgiver lederstøtte

Lærerut. og pedagogikk campus Alta
Campus Alta

Assisterende kontorsjef Alta

Institutt for språk og kultur


Professor emeritus: amerikansk litteraturvitenskap; økokritikk

Institutt for samfunnsvitenskap
Campus Tromsø

Førsteamanuensis
+4777620965

Institutt for arkeologi, historie, religionsvitenskap og teologi
Campus Tromsø


Institutt for språk og kultur
Campus Tromsø

Professor emerita nordisk språkvitenskap
+4777646587

Enhet for administrative tjenester HSL
Campus Tromsø

Assisterende fakultetsdirektør

Institutt for samfunnsvitenskap
Campus Alta

Universitetslektor
+4778450178

Institutt for lærerutdanning og pedagogikk
Campus Tromsø

Studieprogramleder Lektor i språk og samfunnsfag for trinn 8-13. Faggansvarlig for norskdidaktikk på lektorutdanning 8-13 og praktisk pedagogisk utdanning (PPU).
+4777660402
ILP Lærerutdanning

Institutt for lærerutdanning og pedagogikk
Campus Tromsø

Professor i sosiologi

Lærerut. og pedagogikk campus Alta
Campus Alta

+4778450269

Institutt for språk og kultur
Campus Tromsø

Førsteamanuensis spansk litteratur/kultur

Institutt for lærerutdanning og pedagogikk
Campus Tromsø

Førsteamanuensis i spesialpedagogikk

Institutt for språk og kultur
Campus Tromsø

Professor engelsk litteraturvitenskap
+4777646568

Institutt for samfunnsvitenskap
Campus Tromsø

Stipendiat

Institutt for arkeologi, historie, religionsvitenskap og teologi
Campus Tromsø


Institutt for samfunnsvitenskap
Campus Tromsø


Institutt for språk og kultur
Campus Tromsø

Stipendiat

Institutt for samfunnsvitenskap
Campus Tromsø

Professor i Visuell Antropologi
+4777644807

Senter for samiske studier
Campus Tromsø

Førsteamanuensis

Institutt for arkeologi, historie, religionsvitenskap og teologi
Campus Tromsø

Professor i teologi

Institutt for språk og kultur


Professor II engelsk språkvitenskap

Institutt for lærerutdanning og pedagogikk
Campus Tromsø

Hovedtillitsvalgt Forskerforbundet
+4777660458

Institutt for arkeologi, historie, religionsvitenskap og teologi
Campus Tromsø

Professor i systematisk teologi
+4777644363

Enhet for instituttadministrasjon
Campus Tromsø

+4777660786

Institutt for samfunnsvitenskap
Campus Tromsø

Førstelektor, statsvitenskap

Enhet for administrative tjenester HSL
Campus Tromsø

Seniorrådgiver HMS

Enhet for instituttadministrasjon
Campus Tromsø

Koordinator team utdanning

Institutt for arkeologi, historie, religionsvitenskap og teologi
Campus Tromsø

Professor i arkeologi
+4777644373

Institutt for lærerutdanning og pedagogikk
Campus Tromsø

Førstelektor i kroppsøving
Institutt for lærerutdanning og pedagogikk. ILP 5.010

Institutt for filosofi og førstesemesterstudier
Campus Tromsø

Stipendiat

Lærerut. og pedagogikk campus Alta
Campus Alta


Institutt for lærerutdanning og pedagogikk
Campus Tromsø

Associate professor Early Childhood Teacher Education/Førstelektor, barnehagelærerutdanning
+4777660404

Institutt for språk og kultur
Campus Tromsø

Professor i spansk litteraturvitenskap

Institutt for språk og kultur
Campus Tromsø

Førsteamanuensis engelsk språk

Senter for samiske studier
Campus Tromsø


Institutt for samfunnsvitenskap
Campus Tromsø

Stipendiat

Senter for fredsstudier (CPS)
Campus Tromsø

Stipendiat ved CPS

Enhet for instituttadministrasjon
Campus Tromsø

Rådgiver / Førsteamanuensis
+4777646907

Institutt for språk og kultur
Campus Tromsø

Universitetslektor samisk språkvitenskap

Senter for fredsstudier (CPS)
Campus Tromsø

instituttleder
NLYST

Institutt for lærerutdanning og pedagogikk
Campus Tromsø

Professor i matematikkdidaktikk

Institutt for arkeologi, historie, religionsvitenskap og teologi
Campus Tromsø

Professor emeritus i historie

Senter for samiske studier
Campus Tromsø


Institutt for filosofi og førstesemesterstudier
Campus Tromsø

Førsteamanuensis
+4777644329

Institutt for samfunnsvitenskap
Campus Tromsø


Institutt for språk og kultur


Professor emeritus russisk litteraturvitenskap

Institutt for barnevern og sosialt arbeid
Campus Tromsø

Universitetslektor
+4778450262

Institutt for lærerutdanning og pedagogikk
Campus Tromsø

Universitetslektor

Institutt for lærerutdanning og pedagogikk
Campus Tromsø


Institutt for samfunnsvitenskap
Campus Alta

Forskar 1183/Sosiolog
Alta, Btr. 1-2-3

Institutt for samfunnsvitenskap
Campus Tromsø


Enhet for administrative tjenester HSL
Campus Tromsø

Rådgiver

Institutt for språk og kultur
Campus Tromsø

Postdoktor / MSC Fellow
+4777620926

Institutt for språk og kultur
Campus Tromsø

Forsker
+4777623160

Institutt for lærerutdanning og pedagogikk
Campus Alta

Seniorrådgiver, ILP
+4778450133

Institutt for barnevern og sosialt arbeid
Campus Harstad

Førstelektor.
+4777058165

Enhet for administrative tjenester HSL
Campus Tromsø

Innkjøp og regnskap på HSL-fakultetet / Økonomistyring
Teorifagsbygget Hus 4 TEO-H4 4.358

Institutt for reiseliv og nordlige studier
Campus Alta


Lærerut. og pedagogikk campus Alta
Campus Alta

PhD pedagogikk/spesialpedagogikk
+4778450237

Enhet for instituttadministrasjon
Campus Tromsø

Studiekonsulent

Institutt for samfunnsvitenskap
Campus Tromsø

Professor i sosiologi. Merittert underviser.
+4777646217

Lærerut. og pedagogikk campus Alta
Campus Alta

Studiekonsulent førstelinjetjenesten og utdanning

Institutt for språk og kultur
Campus Tromsø

Universitetslektor i samisk språkvitenskap

Barentsinstituttet
Campus Ukjent, Annet, Kirkenes

Forsker
Kirkenes

Lærerut. og pedagogikk campus Alta
Campus Alta


Enhet for administrative tjenester HSL
Campus Tromsø

Seniorrådgiver - studentrekruttering og informasjon
+4777660576

Institutt for lærerutdanning og pedagogikk
Campus Tromsø


Senter for samiske studier
Campus Tromsø

Universitetslektor
+4777646900

Barentsinstituttet
Campus Ukjent, Annet, Kirkenes


Institutt for arkeologi, historie, religionsvitenskap og teologi
Campus Tromsø

Dosent emeritus i historie

Institutt for samfunnsvitenskap
Campus Alta

+4777644494

Institutt for språk og kultur
Campus Tromsø

Professor engelsk litteratur

Institutt for samfunnsvitenskap
Campus Tromsø


Institutt for arkeologi, historie, religionsvitenskap og teologi
Campus Tromsø

Førsteamanuensis i samtidsarkeologi

Institutt for språk og kultur
Campus Tromsø

Professor i tysk litteraturvitenskap og kulturstudier — Prodekan for forskning

Institutt for samfunnsvitenskap
Campus Tromsø


Barentsinstituttet
Campus Ukjent, Annet, Kirkenes

Rådgiver
Kirkenes

Institutt for arkeologi, historie, religionsvitenskap og teologi
Campus Tromsø

Stipendiat i historie

Institutt for lærerutdanning og pedagogikk
Campus Tromsø


Institutt for barnevern og sosialt arbeid
Campus


Institutt for filosofi og førstesemesterstudier
Campus Tromsø

Breiviklia N-111

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning
Campus Tromsø

Dekan og professor sosiologi

Institutt for filosofi og førstesemesterstudier
Campus Tromsø


Institutt for lærerutdanning og pedagogikk
Campus Tromsø

Dosent samfunnsfag
ILP-bygget 4.049

Barentsinstituttet
Campus Ukjent, Annet, Kirkenes

+4777646616

Institutt for arkeologi, historie, religionsvitenskap og teologi
Campus Ukjent, Annet, Bardufoss

Konsulent
+4777645835
MÅLSELV NÆRINGSPARK

Enhet for instituttadministrasjon
Campus Alta

ALTA_SVA C224

Enhet for administrative tjenester HSL
Campus Alta

Seniorrådgiver studiekvalitet, ph.d. og innovasjon

Institutt for samfunnsvitenskap
Campus Tromsø

Associate Professor in Social Anthropology

Institutt for språk og kultur
Campus Tromsø

Førsteamanuensis i samisk litteratur

Enhet for administrative tjenester HSL
Campus Tromsø


Institutt for lærerutdanning og pedagogikk
Campus Tromsø

Førstelektor kroppsøving

Institutt for arkeologi, historie, religionsvitenskap og teologi
Campus Tromsø

Professor emeritus, historie

Lærerut. og pedagogikk campus Alta
Campus Alta

+4778450287

Institutt for lærerutdanning og pedagogikk
Campus Tromsø

Dosent i pedagogikk
+4777646427

Institutt for lærerutdanning og pedagogikk
Campus Tromsø

Professor emeritus matematikkdidaktikk
ILP-bygget 3.004

Institutt for filosofi og førstesemesterstudier
Campus Tromsø

Professor II

Institutt for samfunnsvitenskap
Campus Tromsø

Professor, samfunnsplanlegging og kulturforståelse, doktorgradskoordinator ISV
+4777645464

Institutt for språk og kultur
Campus Tromsø

Studieprogramleder allmenn litteratur (årsstudium), professor allmenn litteraturvitenskap
+4777644588

Institutt for lærerutdanning og pedagogikk
Campus Tromsø


Institutt for samfunnsvitenskap
Campus Tromsø

Seniorrådgiver

Institutt for lærerutdanning og pedagogikk
Campus Tromsø

Studiekonsulent - utdanning
+4777660508

Institutt for lærerutdanning og pedagogikk
Campus Tromsø

Universitetslektor i pedagogikk/ spesialpedagogikk

Institutt for samfunnsvitenskap
Campus Tromsø


Institutt for språk og kultur
Campus Tromsø

Overingeniør Divvun
+4777646887

Institutt for språk og kultur
Campus Alta

Universitetslektor samisk språkvitenskap

Institutt for lærerutdanning og pedagogikk
Campus Tromsø

+4777645469

Institutt for barnevern og sosialt arbeid
Campus Alta


Senter for fredsstudier (CPS)
Campus Tromsø

Forskningsassistent og administrativ støtte ISK og CPS
+4777660526

Senter for fredsstudier (CPS)
Campus Tromsø


Institutt for språk og kultur
Campus Tromsø

Forsker lingvistikk

Enhet for administrative tjenester HSL
Campus Tromsø

Innkjøp og regnskap på HSL-fakultetet

Institutt for samfunnsvitenskap
Campus Tromsø


Institutt for samfunnsvitenskap
Campus Alta

Førsteamanuensis

Institutt for språk og kultur
Campus Tromsø

Professor emeritus dokumentasjonsvitenskap
+4777646555

Institutt for språk og kultur
Campus Tromsø

Professor allmenn litteraturvitenskap
+4777646195

Institutt for språk og kultur
Campus Tromsø

Førsteamanuensis II

Institutt for arkeologi, historie, religionsvitenskap og teologi
Campus Tromsø

Professor i eldre historie
+4777660590

Institutt for lærerutdanning og pedagogikk
Campus Tromsø

Studiekonsulent utdanningsgruppa, kontaktperson for kvalifiseringsprosjektet, Canvas
ILP-bygget 3.049

Institutt for lærerutdanning og pedagogikk
Campus Tromsø

Universitetslektor i norsk

Institutt for språk og kultur
Campus

Stipendiat kunsthistorie

Enhet for instituttadministrasjon
Campus Tromsø

Seniorkonsulent
+4777644263

Institutt for samfunnsvitenskap
Campus Tromsø

Professor Dr.philos., Emeritus sosiologi, Redaktør Sosiologisk Tidsskrift

Institutt for språk og kultur
Campus Tromsø

Professor medie- og dokumentasjonsvitenskap

Enhet for administrative tjenester HSL
Campus Tromsø

Økonomistyring

Institutt for lærerutdanning og pedagogikk
Campus Tromsø

Professor matematikkdidaktikk

Institutt for lærerutdanning og pedagogikk
Campus Tromsø

Universitetslektor - studieprogramleder barnehagelærerutdanninga

Institutt for språk og kultur
Campus Tromsø

Professor emerita kunsthistorie

Institutt for samfunnsvitenskap
Campus Tromsø

Professor, sosiologi
+4777644334
D 0136

Institutt for arkeologi, historie, religionsvitenskap og teologi
Campus Tromsø

Førsteamanuensis emeritus i historie
+4777644130

Institutt for språk og kultur
Campus Tromsø

Fagkonsulent

Senter for fredsstudier (CPS)
Campus Tromsø


Institutt for språk og kultur
Campus Tromsø

Professor
+4777644873

Institutt for språk og kultur
Campus Tromsø

Stipendiat engelsk litteratur
+4777623171

Institutt for lærerutdanning og pedagogikkEnhet for administrative tjenester HSL
Campus Tromsø

Innkjøp og regnskap på HSL-fakultetet

Institutt for lærerutdanning og pedagogikk
Campus Tromsø

Universitetslektor Veiledningspedagogikk
+4777660728
ILP lærerutdanning 5.052

Lærerut. og pedagogikk campus Alta
Campus Alta

ADM

Institutt for arkeologi, historie, religionsvitenskap og teologi
Campus Tromsø

Professor emeritus i historie

Institutt for barnevern og sosialt arbeid
Campus Alta

Praksiskoordinator

Institutt for lærerutdanning og pedagogikk
Campus Tromsø


Enhet for instituttadministrasjon
Campus Tromsø

Studiekonsulent for religionsvitenskap, teologi og årsstudiet i likestilling og kjønn

Barnevern i Harstad
Campus Harstad

Assistant professor
+4777058355
Campus Harstad

Institutt for samfunnsvitenskap
Campus Tromsø

Instituttleder

Institutt for språk og kultur
Campus Tromsø

Postdoktor / MSC Fellow
+4777648356

Institutt for samfunnsvitenskap
Campus Tromsø

Timelønnet koordinator / Arctic Centre for Sustainable Energy (ARC)

Institutt for samfunnsvitenskap


+4777623221

Institutt for språk og kultur
Campus Tromsø

Studieprogramleder kunsthistorie, professor kunsthistorie
+4777620916

Institutt for barnevern og sosialt arbeid
Campus Alta

Kontorsjef
+4778450474

Institutt for lærerutdanning og pedagogikk
Campus Tromsø

Dosent i pedagogikk/spesialpedagogikk

Institutt for lærerutdanning og pedagogikk
Campus Tromsø

Førstelektor naturfag/fysikk

Institutt for reiseliv og nordlige studier
Campus Kirkenes

Universitetslektor/Ph.D student. Programkoordinator, Bachelor of Northern Studies og Northern studies one year programme
+4778450587
Kirkenes

Institutt for samfunnsvitenskap
Campus Tromsø

Professor i sosialantropologi
+4777644597

Institutt for språk og kultur
Campus Tromsø

Førstelektor kvensk og finsk språkvitenskap
+4777646442

Institutt for språk og kultur
Campus

Professor kvensk og finsk språkvitenskap

Institutt for lærerutdanning og pedagogikk
Campus Tromsø

Universitetslektor i mat og helse
+4777644620

Institutt for reiseliv og nordlige studier
Campus Alta

Professor
+4778450293

Institutt for barnevern og sosialt arbeid
Campus Alta

Studiekonsulent for bachelor i barnevern og bachelor i sosialt arbeid, campus Alta
C 114

Institutt for lærerutdanning og pedagogikk
Campus Tromsø


Institutt for språk og kultur
Campus Tromsø


Institutt for filosofi og førstesemesterstudier


Professor Emeritus
+4777644326

Institutt for arkeologi, historie, religionsvitenskap og teologi
Campus Tromsø

Førsteamanuensis

Institutt for barnevern og sosialt arbeid
Campus Alta

Dosent, sosialt arbeid

Institutt for barnevern og sosialt arbeid
Campus Alta

Førstelektor
+4778450331

Institutt for samfunnsvitenskap
Campus Tromsø

Professor i statsvitenskap, nestleder ved Institutt for samfunnsvitensap (ISV)

Institutt for reiseliv og nordlige studier
Campus Alta


Institutt for barnevern og sosialt arbeid
Campus Alta

Dosent

Institutt for filosofi og førstesemesterstudier
Campus Tromsø

Professor

Institutt for filosofi og førstesemesterstudier
Campus Tromsø

Professor

Institutt for språk og kultur
Campus Tromsø

Fonetiker i Divvun

Institutt for lærerutdanning og pedagogikk
Campus Tromsø

Førsteamanuensis
+4777644269

Senter for samiske studierInstitutt for lærerutdanning og pedagogikk
Campus Tromsø

Universitetslektor i kroppsøving

Institutt for samfunnsvitenskap
Campus Tromsø


Institutt for barnevern og sosialt arbeid
Campus Alta

Universitetslektor
+4778450197

Institutt for samfunnsvitenskap
Campus Alta

Phd stipendiat

Institutt for samfunnsvitenskap
Campus


Lærerut. og pedagogikk campus Alta
Campus Alta

Førsteamanuensis

Institutt for samfunnsvitenskap
Campus Tromsø

Koordinering og utvikling av studier
+4777646174

Institutt for lærerutdanning og pedagogikk
Campus Tromsø

Førstelektor i engelsk språk og didaktikk
+4777660764

Institutt for filosofi og førstesemesterstudier
Campus Tromsø

Førsteamanuensis. Permisjon
+4777625134

Institutt for arkeologi, historie, religionsvitenskap og teologi
Campus Tromsø

Professor emeritus i historie
+4777623120

Institutt for samfunnsvitenskap
Campus Tromsø

Professor emerita, Visuelle kulturstudier

Institutt for arkeologi, historie, religionsvitenskap og teologi
Campus Tromsø

Professor emeritus i arkeologi
+4777645612

Senter for fredsstudier (CPS)
Campus Tromsø

Professor i sikkerhet og geopolitikk (kritisk fred- og konfliktstudier) og Arctic 5 Chair i sikkerhetsstudier
Nedre Lysthus 123

Institutt for språk og kultur
Campus Tromsø

Forsker

Institutt for arkeologi, historie, religionsvitenskap og teologi
Campus Tromsø

Førsteamanuensis i religionsvitenskap
+4777623367

Institutt for lærerutdanning og pedagogikk
Campus Tromsø

Førstekonsulent
+4777645475
ILP-bygget 3.030

Institutt for språk og kultur
Campus


Enhet for administrative tjenester HSL
Campus Tromsø


Institutt for arkeologi, historie, religionsvitenskap og teologi
Campus Tromsø

Førsteamanuensis
+4777645284

Institutt for lærerutdanning og pedagogikk
Campus Tromsø

Førstelektor mat og helse
+4777660436

Institutt for reiseliv og nordlige studier
Campus Alta


Institutt for barnevern og sosialt arbeid
Campus Alta


Institutt for lærerutdanning og pedagogikk
Campus Tromsø

Førstelektor naturfag
+4777646666

Institutt for samfunnsvitenskap
Campus Tromsø

Professor II, statsvitenskap

Institutt for språk og kultur
Campus Tromsø

Førsteamanuensis kunsthistorie
+4777645689

Institutt for språk og kultur
Campus


Institutt for barnevern og sosialt arbeid
Campus Alta

Førstelektor - Sosialt arbeid
+4778450382

Institutt for lærerutdanning og pedagogikk
Campus Tromsø

Programstyreleder GLU 5-10 / Universitetslektor i engelsk

Institutt for lærerutdanning og pedagogikk
Campus Tromsø

Førstelektor i organisasjon & ledelse
ILP-Lærerutdanning 4.024

Institutt for arkeologi, historie, religionsvitenskap og teologi
Campus Tromsø


Institutt for samfunnsvitenskap
Campus Tromsø


Institutt for lærerutdanning og pedagogikk
Campus Tromsø

Professor i pedagogikk
ILP-bygget 4.009

Institutt for lærerutdanning og pedagogikk
Campus Tromsø


Institutt for filosofi og førstesemesterstudier
Campus Tromsø

Førsteamanuensis
+4777649176

Institutt for reiseliv og nordlige studier
Campus Alta

Universitetslektor
+4778450333

Institutt for lærerutdanning og pedagogikk
Campus Tromsø

Universitetslektor

Institutt for språk og kultur
Campus Tromsø

Professor russisk språkvitenskap
+4777645680

Institutt for barnevern og sosialt arbeid
Campus Alta

Studieleder, praksis, internasjonalisering, kvalitetssikring
+4778450211

Institutt for språk og kultur
Campus Tromsø

Stipendiat i lingvistikk

Institutt for barnevern og sosialt arbeid
Campus Alta

Førsteamanuensis i pedagogikk / prosjektleder for UniversitetsBarnevern (UNIBARN)
+4778450370
C 116

Institutt for barnevern og sosialt arbeid
Campus Harstad


Lærerut. og pedagogikk campus Alta
Campus Alta

Universitetslektor
+4778450375

Institutt for lærerutdanning og pedagogikk
Campus Tromsø

Praksisrådgiver
+4777645286

Institutt for lærerutdanning og pedagogikk
Campus Tromsø

Førstekonsulent - Eksamensgruppa
+4777645826

Institutt for lærerutdanning og pedagogikk
Campus Tromsø

+4777660475

Institutt for samfunnsvitenskap
Campus Tromsø

Professor, statsvitenskap

Institutt for lærerutdanning og pedagogikk
Campus Tromsø

Stipendiat ved Institutt for lærerutdanning og pedagogikk
MV.110 C 407C

Institutt for lærerutdanning og pedagogikk
Campus Tromsø


Institutt for lærerutdanning og pedagogikk
Campus Tromsø


Institutt for lærerutdanning og pedagogikk
Campus Tromsø


Lærerut. og pedagogikk campus Alta
Campus Alta

Universitetslektor

Enhet for instituttadministrasjon
Campus Alta

Seniorrådgiver

Institutt for arkeologi, historie, religionsvitenskap og teologi
Campus

Vitenskapelig assistent

Enhet for administrative tjenester HSL
Campus Tromsø

Seniorrådgiver / forskerutdanningen
+4777623139

Enhet for instituttadministrasjon
Campus Tromsø

Kontorsjef
+4777644303

Institutt for lærerutdanning og pedagogikk
Campus Tromsø

Universitetslektor
+4777660459

Institutt for språk og kultur
Campus Tromsø

Førsteamanuensis i nordisk språkvitskap

Lærerut. og pedagogikk campus Alta
Campus Alta

Dosent

Institutt for lærerutdanning og pedagogikk
Campus Tromsø

+4777644223

Institutt for språk og kultur
Campus Tromsø

Studieprogramleder norsk som andrespråk, universitetslektor i norsk for internasjonale studenter
+4777646810

Institutt for lærerutdanning og pedagogikk
Campus Tromsø

Førsteamanuensis i norsk språk GLU

Institutt for lærerutdanning og pedagogikk
Campus Tromsø


Senter for samiske studier
Campus Tromsø

Giellakonsuleanta / Samisk språkkonsulent

Institutt for språk og kultur
Campus Tromsø

Førsteamanuensis, engelsk litteraturvitenskap

Institutt for barnevern og sosialt arbeid
Campus Alta

Professor
+4778450332

Institutt for reiseliv og nordlige studier
Campus Alta

Førsteamanuensis
+4778450424

Institutt for lærerutdanning og pedagogikk
Campus Tromsø


Institutt for lærerutdanning og pedagogikk
Campus Tromsø

Universitetslektor pedagogikk
ILP Lærerutdanning 3.055

Institutt for språk og kultur
Campus Tromsø

Postdoktor

Institutt for lærerutdanning og pedagogikk
Campus Tromsø

Praksiskonsulent
+4777660541

Institutt for barnevern og sosialt arbeid
Campus Tromsø

Dosent
+4778450317
Fakultet for Humaniora, Samfunnsvitenskap og Lærerutdanning D-1028

Institutt for filosofi og førstesemesterstudier
Campus Tromsø

Postdoktor

Institutt for språk og kultur
Campus Tromsø

Rådgiver Divvun

Lærerut. og pedagogikk campus Alta
Campus Alta

Universitetslektor

Institutt for lærerutdanning og pedagogikk
Campus Tromsø

Universitetslektor kunst og håndverk

Lærerut. og pedagogikk campus Alta
Campus Alta

Professor i nordisk litteraturvitenskap
+4778450131

Institutt for lærerutdanning og pedagogikk
Campus Tromsø

Professor i naturfag/naturfagdidaktikk. Fagseksjonsleder for realfag.

Institutt for barnevern og sosialt arbeid
Campus Tromsø

Universitetslektor/ Studieprogramleder for Bachelor i sosialt arbeid - campus Tromsø
+4777645270

Institutt for barnevern og sosialt arbeid
Campus Alta


Institutt for lærerutdanning og pedagogikk
Campus Tromsø

Praksiskonsulent spes.ped. og logopedi / refusjon og lønn

Institutt for lærerutdanning og pedagogikk
Campus Tromsø

Førsteamanuensis
+4777645105

Institutt for språk og kultur
Campus Tromsø

Stipendiat i øst-europeiske kulturstudier
+4777648379

Senter for samiske studier
Campus Tromsø

Universitetslektor
+4777623333

Institutt for lærerutdanning og pedagogikk
Campus Tromsø

Undervisningsassistent

Institutt for samfunnsvitenskap
Campus Tromsø

Førsteamanuensis

Senter for kvinne- og kjønnsforskning
Campus Tromsø

Postdoktor

Institutt for lærerutdanning og pedagogikk
Campus Tromsø

Førsteamanuensis
ILP Lærerutdanning 3.021

Institutt for lærerutdanning og pedagogikk
Campus Tromsø

Professor engelsk språk
+4777660467

Institutt for arkeologi, historie, religionsvitenskap og teologi
Campus Ukjent, Annet, Bardufoss

Konsulent
MÅLSELV NÆRINGSPARK

Institutt for barnevern og sosialt arbeid
Campus Alta

Førsteamanuensis i administrasjon og organisasjonsvitenskap. Forskningsgruppeleder for KOMSA ( Kompetanse i sosialt arbeid), Koordinator for UiT samarbeid med NAV Troms og Finnmark. Fagkoordinator for Master i sosialt arbeid (2021-2023).

Institutt for språk og kultur
Campus Tromsø


Lærerut. og pedagogikk campus Alta
Campus Alta

Førsteamanuensis i norsk

Institutt for språk og kultur
Campus Tromsø

Stipendiat kunsthistorie
+4777649144

Institutt for samfunnsvitenskap
Campus Tromsø

+4777644631

Enhet for instituttadministrasjon
Campus Tromsø

Førstekonsulent

Institutt for lærerutdanning og pedagogikk
Campus Tromsø

+4777644442

Institutt for lærerutdanning og pedagogikk
Campus Tromsø


Institutt for språk og kultur
Campus Tromsø


Institutt for språk og kultur
Campus

Forsker samisk språkvitenskap

Institutt for arkeologi, historie, religionsvitenskap og teologi
Campus Tromsø

Professor, religionshistoriker

Institutt for reiseliv og nordlige studier
Campus Alta

Professor
+4778450459

Institutt for filosofi og førstesemesterstudier
Campus Tromsø

Vitenskapelig assistent

Enhet for administrative tjenester HSL
Campus Tromsø

Rådgiver studentrekruttering og tilrettelegging
+4777660614

Institutt for lærerutdanning og pedagogikk
Campus Tromsø

ILP Lærerutdanning 5.077

Institutt for lærerutdanning og pedagogikkLærerut. og pedagogikk campus Alta
Campus Alta

Førsteamanuensis

Institutt for arkeologi, historie, religionsvitenskap og teologi
Campus Tromsø

Professor i historie

Institutt for samfunnsvitenskap
Campus Tromsø

Sosiologi

Institutt for samfunnsvitenskap
Campus Tromsø

Førsteamanuensis

Institutt for arkeologi, historie, religionsvitenskap og teologi
Campus Tromsø

Førsteamanuensis i befolkningsstudier

Institutt for barnevern og sosialt arbeid
Campus


Institutt for språk og kultur
Campus Tromsø

Professor allmenn språkvitenskap
+4777646501

Institutt for språk og kultur
Campus Tromsø

Professor II engelsk språkvitenskap

Institutt for reiseliv og nordlige studier
Campus Alta

B219

Institutt for lærerutdanning og pedagogikk
Campus Tromsø

Studiekonsulent
+4777646243

Barnevern i Harstad
Campus Harstad


Institutt for lærerutdanning og pedagogikk
Campus


Institutt for reiseliv og nordlige studier
Campus Alta

Prodekan for forskning og professor i kommunikasjon og kulturfag
+4778450330

Lærerut. og pedagogikk campus Alta
Campus Alta

Førstelektor i naturfagdidaktikk
+4778450276

Institutt for filosofi og førstesemesterstudier
Campus Tromsø

+4777646189

Institutt for samfunnsvitenskap
Campus Tromsø


Institutt for lærerutdanning og pedagogikk
Campus Tromsø

Universitetslektor i historiedidaktikk
+4777649251

Institutt for samfunnsvitenskap
Campus Tromsø

Førsteamanuensis - Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning
+4777644306

Institutt for lærerutdanning og pedagogikk
Campus Tromsø

Førsteamanuensis i engelsk/Fagseksjonsleder språk
Universitetsvegen 39 5054

Institutt for barnevern og sosialt arbeid
Campus Alta


Fakultetsledelsen ved HSL-fak
Campus Tromsø

Fakultetsdirektør
+4777644547

Institutt for lærerutdanning og pedagogikk
Campus Tromsø

Universitetslektor

Institutt for lærerutdanning og pedagogikk
Campus Tromsø

Førsteamanuensis
+4777660430

Institutt for lærerutdanning og pedagogikk
Campus Tromsø

Førsteamanuensis historie
+4777646715

Enhet for instituttadministrasjon
Campus Tromsø

Seniorrådgiver og koordinator for lektorutdanningene 8-13

Institutt for lærerutdanning og pedagogikk
Campus Tromsø

Førsteamanuensis i spesialpedagogikk, ILP Institutt for lærerutdanning og pedagogikk, UIT Norges Arktiske Universitet

Institutt for lærerutdanning og pedagogikk
Campus Tromsø


Enhet for administrative tjenester HSL
Campus Tromsø


Lærerut. og pedagogikk campus Alta
Campus Alta


Institutt for lærerutdanning og pedagogikk
Campus Tromsø

Dosent
+4777660427

Institutt for språk og kultur
Campus Tromsø

Lektor (MDV); Projekt AI-EDU
+4777645280

Institutt for språk og kultur
Campus Tromsø

Doktorgradsstipendiat i russisk kulturvitenskap

Institutt for arkeologi, historie, religionsvitenskap og teologi
Campus Tromsø


Institutt for barnevern og sosialt arbeid
Campus Harstad

Studieprogramleder og Universitetslektor
+4777058357
Campus Harstad

Institutt for filosofi og førstesemesterstudier
Campus Tromsø

Førsteamanuensis
+4777645691

Enhet for administrative tjenester HSL
Campus Tromsø

rådgiver studiekvalitet
+4778450257

Institutt for arkeologi, historie, religionsvitenskap og teologi
Campus


Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning
Campus Tromsø

+4777645663

Institutt for samfunnsvitenskap
Campus Tromsø

Stipendiat
+4777646710

Barnevern i Harstad
Campus Harstad

Stipendiat i sosialt arbeid.

Institutt for språk og kultur
Campus Tromsø

Professor tysk språkvitenskap

Institutt for språk og kultur
Campus Tromsø

Professor emerita finsk språkvitenskap

Institutt for lærerutdanning og pedagogikk
Campus


Institutt for filosofi og førstesemesterstudier
Campus Tromsø

Professor II

Institutt for barnevern og sosialt arbeid
Campus Alta

+4778450362

Institutt for språk og kultur
Campus Tromsø

Professor II C-LaBL

Institutt for samfunnsvitenskap
Campus Tromsø


Institutt for språk og kultur
Campus Tromsø

Postdoktor flerspråklighet

Institutt for språk og kultur
Campus Tromsø

Programmerer, Giellatekno

Barnevern i Harstad
Campus Harstad

Førstekonsulent
Campus Harstad

Enhet for administrative tjenester HSL
Campus Tromsø


Senter for kvinne- og kjønnsforskning
Campus Tromsø


Senter for kvinne- og kjønnsforskning
Campus Tromsø

Professor, faglig leder for SKK

Institutt for lærerutdanning og pedagogikk
Campus Tromsø

Universitetslektor i pedagogikk

Institutt for lærerutdanning og pedagogikk
Campus Tromsø


Institutt for samfunnsvitenskap
Campus Tromsø


Institutt for språk og kultur


Professor emeritus dokumentasjonsvitenskap

Institutt for lærerutdanning og pedagogikk
Campus Tromsø

Aksjonsforskning/skoleutvikling/pedagogikk
+4777644743
MV.110 F 216

Institutt for filosofi og førstesemesterstudier
Campus Tromsø

+4777646488

Institutt for språk og kultur
Campus Tromsø

Førsteamanuensis

Institutt for lærerutdanning og pedagogikk
Campus Tromsø

Praksisrådgiver

Institutt for språk og kultur
Campus Tromsø

Forsker

Institutt for lærerutdanning og pedagogikk
Campus Tromsø

Førstelektor

Institutt for språk og kultur
Campus Tromsø

Professor emerita russisk

Institutt for lærerutdanning og pedagogikk
Campus Tromsø

Professor i Pedagogikk
+4777660254
ILP 5018

Institutt for samfunnsvitenskap
Campus Tromsø


Institutt for samfunnsvitenskap
Campus Tromsø

Sosiálaantropologiija vuosttas amanueansa

Institutt for reiseliv og nordlige studier
Campus Alta


Institutt for arkeologi, historie, religionsvitenskap og teologi
Campus Tromsø

Førsteamanuensis i historie
+4777646604

Lærerut. og pedagogikk campus Alta
Campus Alta

Førstelektor i matematikkdidaktikk

Institutt for språk og kultur
Campus Tromsø

Stipendiat

Institutt for reiseliv og nordlige studier
Campus

Stipendiat

Institutt for reiseliv og nordlige studier
Campus Alta

Professor

Institutt for arkeologi, historie, religionsvitenskap og teologi
Campus Tromsø

Postdoktor

Fakultetsledelsen ved HSL-fak
Campus Tromsø

Tidligere prodekan utdanning
+4777644361

Institutt for lærerutdanning og pedagogikk
Campus Tromsø


Lærerut. og pedagogikk campus Alta
Campus Alta

Stipendiat i barnehagepedagogikk
Alta, Btr. 1-2-3

Senter for kvinne- og kjønnsforskning
Campus Tromsø

Postdoktor, Arctic Auditories

Institutt for filosofi og førstesemesterstudier
Campus Tromsø

Universitetslektor
+4777646524

Barentsinstituttet
Campus

Førsteamanuensis i grensestudier

Lærerut. og pedagogikk campus Alta
Campus Alta

Seniorrådgiver praksis, Alta
+4778450273

Enhet for administrative tjenester HSL
Campus Alta

Førstekonsulent studentrekruttering

Institutt for språk og kultur
Campus Tromsø

Divvun

Lærerut. og pedagogikk campus Alta
Campus Alta

Førstelektor

Institutt for språk og kultur
Campus Tromsø

Forsker og lab manager C-LaBL
+4777646941

Lærerut. og pedagogikk campus Alta
Campus Alta

Førstelektor i naturfag
+4778450143

Institutt for språk og kultur
Campus Tromsø

Førsteamanuensis engelsk språkvitenskap

Senter for kvinne- og kjønnsforskning
Campus Tromsø

Førsteamanuensis
+4777660597

Lærerut. og pedagogikk campus Alta
Campus Alta

+4778450406

Institutt for lærerutdanning og pedagogikk
Campus Tromsø

Universitetslektor
+4777660753

Institutt for filosofi og førstesemesterstudier
Campus Tromsø


Institutt for lærerutdanning og pedagogikk
Campus Tromsø

Universitetslektor i idrettsvitenskap og friluftsliv
+4777645755

Institutt for lærerutdanning og pedagogikk
Campus Tromsø


Institutt for samfunnsvitenskap
Campus Tromsø


Institutt for språk og kultur
Campus Tromsø

Professor i engelsk litteratur og kultur
+4777645646

Institutt for arkeologi, historie, religionsvitenskap og teologi
Campus Tromsø

Doctoral Research Fellow, Religious Studies
Breivika M024 A

Institutt for samfunnsvitenskap
Campus Tromsø

Professor i organisasjon og ledelse og PhD-koordinator Institutt for samfunnsvitenskap (ISV)
+4777644679

Institutt for arkeologi, historie, religionsvitenskap og teologi


Professor emeritus
+4777646978

Institutt for filosofi og førstesemesterstudier
Campus Tromsø


Institutt for språk og kultur
Campus Tromsø

Sjefsingeniør / leiar for Divvun-gruppa

Institutt for språk og kultur
Campus Tromsø

Avdelingsingeniør

Institutt for språk og kultur
Campus

Professor II engelsk språkvitenskap

Senter for kvinne- og kjønnsforskning
Campus Tromsø

PhD Fellow

Institutt for arkeologi, historie, religionsvitenskap og teologi
Campus Tromsø

Professor i historie
+4777646767

Institutt for lærerutdanning og pedagogikk
Campus Tromsø

Dosent
+4777660442

Institutt for barnevern og sosialt arbeid
Campus Tromsø

Førsteamanuensis, dr. polit. sosiologi
+4777620827
SV-HUM D1016

Institutt for filosofi og førstesemesterstudier
Campus Tromsø


Institutt for lærerutdanning og pedagogikk
Campus Tromsø


Institutt for språk og kultur
Campus Tromsø

Professor emeritus norrøn filologi
+4777644238

Institutt for lærerutdanning og pedagogikk
Campus Tromsø


Lærerut. og pedagogikk campus Alta
Campus Alta

+4778450354

Institutt for språk og kultur
Campus Tromsø

Professor i russisk språkvitenskap
+4777645633

Institutt for arkeologi, historie, religionsvitenskap og teologi
Campus Tromsø

Professor emeritus i historie

Institutt for arkeologi, historie, religionsvitenskap og teologi


Professor emeritus i historie
+4777644357

Institutt for språk og kultur
Campus Tromsø

Førsteamanuensis engelsk litteratur
+4777644176

Institutt for språk og kultur
Campus Tromsø

Professor emerita i finsk og kvensk språkvitenskap
+4777646191

Institutt for arkeologi, historie, religionsvitenskap og teologi
Campus Tromsø

Universitetslektor i religionsvitenskap

Institutt for filosofi og førstesemesterstudier
Campus Tromsø

Førsteamanuensis
+4777623229

Institutt for arkeologi, historie, religionsvitenskap og teologi
Campus Tromsø

Professor i arkeologi Merittert underviser
+4777644317

Institutt for reiseliv og nordlige studier
Campus Alta

+4778450303
ADM

Enhet for administrative tjenester HSL
Campus Tromsø

Seniorrådgiver økonomi
+4777646513
TEO-H4 4.452

Institutt for samfunnsvitenskap
Campus Tromsø

+4777645258

Institutt for lærerutdanning og pedagogikk
Campus Tromsø

Pedagog og superbruker for MODO

Lærerut. og pedagogikk campus Alta
Campus Alta

+4777625125

Institutt for lærerutdanning og pedagogikk
Campus Tromsø

Professor i spesialpedagogikk

Institutt for lærerutdanning og pedagogikk
Campus Tromsø


Institutt for språk og kultur
Campus

Høgskolelærer norsk som andrespråk

Institutt for lærerutdanning og pedagogikk
Campus Tromsø

Matematikkdidaktikk/Kulturpedagogikk
+4777660746

Institutt for arkeologi, historie, religionsvitenskap og teologi
Campus Tromsø

Stipendiat i arkeologi

Institutt for lærerutdanning og pedagogikk
Campus Tromsø

Førstelektor i språkvitenskap

Institutt for lærerutdanning og pedagogikk
Campus Tromsø


Senter for samiske studier
Campus Tromsø

PhD-stipendiat
Teorifagbygget Hus 2 2.265

Institutt for lærerutdanning og pedagogikk
Campus Tromsø

Førsteamanuensis i logopedi

Institutt for lærerutdanning og pedagogikk
Campus Tromsø

Fagdidaktikk religion
+4777644909

Institutt for reiseliv og nordlige studier
Campus Alta


Institutt for reiseliv og nordlige studier
Campus Alta


Institutt for filosofi og førstesemesterstudier
Campus Tromsø

+4777645839

Institutt for samfunnsvitenskap
Campus Tromsø

Professor, samfunnsplanlegging og kulturforståelse
+4777644377

Institutt for samfunnsvitenskap
Campus Tromsø

PhD stipendiat

Institutt for språk og kultur
Campus Tromsø

Universitetslektor kunstvitenskap
+4777645245

Institutt for samfunnsvitenskap
Campus Tromsø


Institutt for arkeologi, historie, religionsvitenskap og teologi
Campus Tromsø

Professor i arkeologi
+4777645597

Institutt for samfunnsvitenskap
Campus Tromsø

Førsteamanuensis i sosialantropologi
+4777646188

Institutt for lærerutdanning og pedagogikk
Campus Tromsø

Universitetslektor, engelskdidaktikk; studieprogramleder, profesjonsfag Lektor 8 - 13, PPUA og PPUY
ILP Lærerutdanning 4.057

Enhet for administrative tjenester HSL
Campus Tromsø

Prosjektøkonom
Teorifagsbygget Hus 4 4.359

Senter for samiske studier
Campus Tromsø


Institutt for lærerutdanning og pedagogikk
Campus Tromsø


Institutt for reiseliv og nordlige studier
Campus Alta

Professor
+4778450436
B 218

Lærerut. og pedagogikk campus Alta
Campus Alta

Professor
+4778450465

Institutt for lærerutdanning og pedagogikk
Campus Tromsø

Førsteamanuensis, studieprogramleder for spesialpedagogikk

Institutt for lærerutdanning og pedagogikk
Campus Alta

Førstelektor
+4777660401

Senter for samiske studier
Campus Tromsø

Professor i urfolksstudier
+4777646912

Barnevern i Harstad
Campus Harstad

Førsteamanuensis
+4777058105

Institutt for lærerutdanning og pedagogikk
Campus Tromsø

Professor i naturfag/naturfagdidaktikk
+4777644207

Institutt for samfunnsvitenskap
Campus Tromsø


Institutt for lærerutdanning og pedagogikk
Campus Tromsø

Førsteamanuensis i pedagogikk / pedagogisk filosofi
+4777623225

Institutt for lærerutdanning og pedagogikk
Campus


Institutt for lærerutdanning og pedagogikk
Campus Tromsø

Førstelektor kunst og håndverk

Institutt for samfunnsvitenskap
Campus Tromsø

Forsker/Universitetslektor

Institutt for samfunnsvitenskap
Campus Tromsø

Stipendiat i organisasjon og ledelse

Institutt for filosofi og førstesemesterstudier
Campus Tromsø


Institutt for filosofi og førstesemesterstudier
Campus


Institutt for samfunnsvitenskapInstitutt for språk og kultur
Campus Tromsø

Studieprogramleder engelsk litteratur (årsstudium, BA engelsk språk og litteratur, MA engelsk litteratur, lektorutdanning), førsteamanuensis i engelsk litteraturvitenskap
+4777644398

Institutt for lærerutdanning og pedagogikk
Campus Tromsø

Pedagogikk - samfunnsvitenskapelig og kulturfaglig orientering
+4777646615
ILP-bygget 5.072

Enhet for instituttadministrasjon
Campus Tromsø

Seniorrådgiver
+4777646743

Lærerut. og pedagogikk campus Alta
Campus Alta


Institutt for arkeologi, historie, religionsvitenskap og teologi
Campus Tromsø

Overingeniør, RHD

Lærerut. og pedagogikk campus Alta
Campus Alta

Førsteamanuensis

Institutt for lærerutdanning og pedagogikk
Campus Tromsø


Institutt for språk og kultur
Campus


Enhet for administrative tjenester HSL
Campus Alta

Seniorrådgiver, faggruppe økonomistyring
+4778450109

Institutt for lærerutdanning og pedagogikk
Campus Tromsø

Førstelektor i matematikkdidaktikk

Institutt for samfunnsvitenskap
Campus Tromsø

Førsteamanuensis i organisasjon og ledelse, statsvitenskap

Enhet for administrative tjenester HSL
Campus Tromsø

Digital partner, seniorrådgiver
+4777644313

Institutt for språk og kultur
Campus Tromsø

Vitenskapelig Assistent

Institutt for språk og kultur
Campus Tromsø

Overingeniør Divvun

Institutt for språk og kultur
Campus Tromsø

Studieprogramleder spansk (årsstudium, BA, MA og lektorutdanning), førsteamanuensis spansk språkvitenskap
+4777645701

Institutt for språk og kultur
Campus

Stipendiat

Lærerut. og pedagogikk campus Alta
Campus Alta


Institutt for samfunnsvitenskap
Campus


Institutt for språk og kultur
Campus


Institutt for språk og kultur
Campus Tromsø

Professor medie- og dokumentasjonsvitenskap
+4777645380

Senter for fredsstudier (CPS)
Campus Tromsø

Stipendiat

Institutt for lærerutdanning og pedagogikk
Campus Alta

Førsteamanuensis i norsk

Institutt for språk og kultur
Campus Tromsø

Professor i lingvistikk

Barnevern i Harstad
Campus Harstad

Universitetslektor - Kulturpedagogikk
Campus Harstad

Institutt for arkeologi, historie, religionsvitenskap og teologi
Campus Tromsø

Førsteamanuensis i historie
+4777645799

Institutt for filosofi og førstesemesterstudier
Campus Tromsø


Enhet for instituttadministrasjon
Campus Tromsø

Førstekonsulent
+4777645097

Institutt for filosofi og førstesemesterstudier
Campus Tromsø

Postdoktor

Institutt for språk og kultur
Campus Tromsø

Universitetslektor i norsk for internasjonale studenter

Institutt for reiseliv og nordlige studier
Campus Alta

Førsteamanuensis

Barnevern i Harstad
Campus Harstad

Stipendiat
+4777058385
Campus Harstad

Institutt for lærerutdanning og pedagogikk
Campus Tromsø

+4777644374

Barnevern i Harstad
Campus Harstad

Universitetslektor
+4777058339
Campus Harstad

Institutt for samfunnsvitenskap
Campus Tromsø


Institutt for lærerutdanning og pedagogikk
Campus Tromsø

+4777623365

Lærerut. og pedagogikk campus Alta
Campus Alta

Universitetslektor
+4778450126
Alta, Btr. 1-2-3

Institutt for samfunnsvitenskap
Campus Tromsø

Førsteamanuensis, statsvitenskap

Institutt for språk og kultur
Campus Tromsø

Professor i lingvistikk
+4777660257

Institutt for språk og kultur
Campus Tromsø

Professor russisk litteraturvitenskap

Institutt for lærerutdanning og pedagogikk
Campus Tromsø

Førsteamanuensis
+4777646141

Institutt for samfunnsvitenskap
Campus Tromsø


Institutt for samfunnsvitenskap
Campus Tromsø


Institutt for språk og kultur
Campus Tromsø

Professor i lingvistikk
+4777646466

Institutt for lærerutdanning og pedagogikk
Campus Tromsø

Dosent utdanningsledelse

Institutt for språk og kultur
Campus Tromsø

Universitetslektor spansk språkvitenskap
+4777644327

Institutt for arkeologi, historie, religionsvitenskap og teologi
Campus Tromsø

Professor emerita
+4777646417

Institutt for lærerutdanning og pedagogikk
Campus Tromsø

+4777644729

Institutt for lærerutdanning og pedagogikk
Campus Tromsø

Dosent pedagogikk PhD
ILP Lærerutdanning 4.012

Institutt for samfunnsvitenskap
Campus Tromsø


Institutt for samfunnsvitenskap
Campus Tromsø

Professor, statsvitenskap

Institutt for samfunnsvitenskap
Campus Tromsø

Førsteamanuensis i sammenliknende politikk

Institutt for lærerutdanning og pedagogikk
Campus Tromsø


Senter for fredsstudier (CPS)
Campus Tromsø

Førsteamanuensis
NLYSTH 21

Senter for samiske studier
Campus Tromsø


Institutt for reiseliv og nordlige studier
Campus Alta

Postdoctoral Research Fellow

Institutt for arkeologi, historie, religionsvitenskap og teologi


Professor emeritus i historie

Institutt for lærerutdanning og pedagogikk
Campus Tromsø


Senter for fredsstudier (CPS)
Campus Tromsø

Professor

Institutt for reiseliv og nordlige studier
Campus Alta

Professor
+4778450127

Enhet for instituttadministrasjon
Campus Tromsø

Studiekonsulent ( team eksamen)

Enhet for instituttadministrasjon
Campus Tromsø

Seniorrådgiver
NLYSTH 19

Institutt for arkeologi, historie, religionsvitenskap og teologi
Campus Tromsø

Stipendiat i historie

Institutt for språk og kultur
Campus Tromsø

Førsteamanuensis II lingvistikk

Institutt for språk og kultur
Campus Tromsø

Stipendiat teoretisk lingvistikk
+4777649175

Enhet for administrative tjenester HSL
Campus Alta

Prosjektøkonom
+4778450265

Institutt for språk og kultur
Campus Tromsø

Førsteamanuensis i spansk litteraturvitenskap

Institutt for språk og kultur
Campus Tromsø

Førsteamanuensis samisk språkvitenskap

Senter for samiske studier


Professor emerita i sosialantropologi

Institutt for lærerutdanning og pedagogikk
Campus Tromsø

Professor
+4777623274

Institutt for samfunnsvitenskap
Campus Tromsø

Professor i sosialantropologi
+4777644132

Senter for fredsstudier (CPS)
Campus Tromsø

Guest

Institutt for språk og kultur
Campus Tromsø

Forsker

Institutt for lærerutdanning og pedagogikk
Campus Tromsø

Stipendiat

Institutt for språk og kultur
Campus Tromsø

Professor emeritus tysk litteratur/kultur

Institutt for lærerutdanning og pedagogikk
Campus Tromsø

Ass. instituttleder for forskning / Professor i pedagogisk psykologi
+4777660428

Institutt for barnevern og sosialt arbeid
Campus Tromsø

Professor i sosialt arbeid og barnevern, leder for Norges forskerskole for sosialt arbeid og barnevern (NORWEL)

Institutt for barnevern og sosialt arbeid
Campus Alta

Studieprogramleder

Institutt for språk og kultur
Campus

Postdoktor / MSC Fellow
+4777644521

Institutt for lærerutdanning og pedagogikk
Campus Tromsø

Stipendiat, samfunnsfag
+4777645106
ILP Lærerutdanning 4.044

Institutt for språk og kultur
Campus Tromsø

Professor II lingvistikk

Lærerut. og pedagogikk campus Alta
Campus Alta

Førsteamanuensis ved Institutt for lærerutdanning og pedagogikk

Institutt for filosofi og førstesemesterstudier
Campus Tromsø


Institutt for språk og kultur
Campus

Forsker språkteknologi

Institutt for lærerutdanning og pedagogikk
Campus Tromsø

Rådgiver - Lederstøtte

Enhet for administrative tjenester HSL
Campus Tromsø

seniorrådgiver
+4777646611

Institutt for språk og kultur
Campus Tromsø

Professor dokumentasjonsvitenskap
+4777646318

Institutt for samfunnsvitenskap
Campus Tromsø


Institutt for lærerutdanning og pedagogikk
Campus Tromsø

Komparativ pedagogikk/Utdanningssosiologi/Utdanningshistorie

Institutt for lærerutdanning og pedagogikk
Campus Tromsø

Førsteamanuensis pedagogikk
+4777660504

Institutt for lærerutdanning og pedagogikk
Campus Tromsø


Enhet for administrative tjenester HSL
Campus Tromsø

Prosjektøkonom
+4777648360

Institutt for lærerutdanning og pedagogikk
Campus Tromsø

Instituttleder
+4777660506
ILP-bygget 4031

Institutt for språk og kultur
Campus

Professor II engelsk språkvitenskap

Institutt for lærerutdanning og pedagogikk
Campus Tromsø

Førstelektor utdanningsledelse, Fagseksjonsleder seksjon for pedagogiske fag
+4777644217
ILP Lærerutdanning 5.031

Institutt for reiseliv og nordlige studier
Campus Alta

PhD Stipendiat
+4778450193

Institutt for arkeologi, historie, religionsvitenskap og teologi
Campus Tromsø

Førsteamanuensis i historie

Institutt for reiseliv og nordlige studier
Campus Alta


Institutt for språk og kultur
Campus Tromsø

Studieprogramleder russisk årsstudieum, BA, MA og lektorutdanning, førsteamanuensis i russisk språkvitenskap

Institutt for språk og kultur
Campus Tromsø

Stipendiat

Fakultetsledelsen ved HSL-fak
Campus Tromsø

Professor

Institutt for arkeologi, historie, religionsvitenskap og teologi
Campus Tromsø

Professor i historie

Institutt for språk og kultur
Campus Tromsø

Stipendiat i lingvistikk

Institutt for samfunnsvitenskap
Campus Tromsø


Institutt for barnevern og sosialt arbeid
Campus Alta

Studieprogramleder for barnevernpedagogstudiet, campus Alta
Byggetrinn 3 C 124

Institutt for lærerutdanning og pedagogikk
Campus Tromsø

Koordinator for arbeidslag for studier ved ILP

Institutt for lærerutdanning og pedagogikk
Campus Tromsø

Seniorrådgiver

Institutt for språk og kultur
Campus Tromsø

Professor i nordisk språkvitenskap
+4777646175

Institutt for lærerutdanning og pedagogikk
Campus Tromsø

Professor i pedagogikk/spesialpedagogikk
+4777646489
ILP Lærerutdanning 5026

Institutt for språk og kultur
Campus Tromsø

Postdoktor
+4777644963

Institutt for samfunnsvitenskap
Campus Tromsø

+4777645813

Institutt for samfunnsvitenskap
Campus Tromsø


Institutt for samfunnsvitenskap
Campus Tromsø


Institutt for samfunnsvitenskap
Campus Tromsø


Institutt for arkeologi, historie, religionsvitenskap og teologi
Campus Tromsø

Professor i historisk demografi

Institutt for lærerutdanning og pedagogikk
Campus Tromsø

Førsteamanuensis i engelsk (Associate Professor of English)
+4777660727

Institutt for lærerutdanning og pedagogikk
Campus Tromsø

Universitetslektor Naturfagsdidaktikk
+4777660450
ILP Lærerutdanning 3.026

Enhet for administrative tjenester HSL
Campus Tromsø

Førstekonsulent - lederstøtte
+4777660302

Institutt for arkeologi, historie, religionsvitenskap og teologi
Campus Tromsø

Stipendiat i historie
+4777649057

Institutt for lærerutdanning og pedagogikk
Campus Tromsø


Institutt for samfunnsvitenskap
Campus


Institutt for lærerutdanning og pedagogikk
Campus Tromsø

Førsteamanuensis i pedagogikk

Institutt for reiseliv og nordlige studier
Campus Alta


Institutt for samfunnsvitenskap
Campus Tromsø

Førsteamanuensis
+4777646190

Enhet for instituttadministrasjon
Campus Tromsø

Seksjonsleder
ILP bygget 3.029

Institutt for språk og kultur
Campus Tromsø

Førsteamanuensis i øst-slavisk kultur og litteratur.

Institutt for lærerutdanning og pedagogikk
Campus Tromsø

+4777646905

Enhet for instituttadministrasjon
Campus Tromsø

Førstekonsulent (team eksamen)

Institutt for barnevern og sosialt arbeid
Campus Tromsø

Førsteamanuensis

Institutt for lærerutdanning og pedagogikk
Campus Tromsø

+4777644289

Institutt for filosofi og førstesemesterstudier
Campus Tromsø

Universitetslektor

Institutt for lærerutdanning og pedagogikk
Campus Tromsø

Førsteamanuensis i pedagogikk

Institutt for arkeologi, historie, religionsvitenskap og teologiLærerut. og pedagogikk campus Alta
Campus Alta

Førstelektor pedagogikk
Alta, Btr. 1-2-3

Institutt for filosofi og førstesemesterstudier
Campus Tromsø

Førsteamanuensis
+4777646334

Institutt for arkeologi, historie, religionsvitenskap og teologi
Campus Ukjent, Annet, Bardufoss

Konsulent
+4777645834
MÅLSELV NÆRINGSPARK

Institutt for lærerutdanning og pedagogikk
Campus Tromsø

Professor i pedagogikk
ILP Lærerutdanning 4.074

Institutt for lærerutdanning og pedagogikk
Campus Tromsø

Førsteamanuensis RLE
+4777660454

Institutt for filosofi og førstesemesterstudier
Campus Tromsø

Stipendiat

Institutt for barnevern og sosialt arbeid
Campus Tromsø

Universitetslektor

Institutt for språk og kultur
Campus Tromsø

Vitenskapelig assistent

Lærerut. og pedagogikk campus Alta
Campus Alta

+4778450214

Institutt for lærerutdanning og pedagogikk
Campus Tromsø

Norsklektor/stipendiat
+4777660587

Institutt for samfunnsvitenskap
Campus Tromsø

Førsteamanuensis

Institutt for lærerutdanning og pedagogikk
Campus Tromsø

Førstekonsulent i eksamensgruppa ved Institutt for Lærerutdanning og Pedagogikk

Institutt for språk og kultur
Campus Tromsø

Professor engelsk språkvitenskap

Institutt for reiseliv og nordlige studier
Campus Alta

Førsteamanuensis

Institutt for arkeologi, historie, religionsvitenskap og teologi
Campus Tromsø

Professor i arkeologi
+4777646403

Institutt for arkeologi, historie, religionsvitenskap og teologi
Campus Tromsø

Stipendiat i historie
+4777649059

Lærerut. og pedagogikk campus Alta
Campus Alta

Stipendiat nordisk språkvitenskap

Institutt for lærerutdanning og pedagogikk
Campus Tromsø

Studieprogramleder GLU 1-7 Universitetslektor i norsk
ILP-bygget 4.056

Lærerut. og pedagogikk campus Alta
Campus Alta

Faglærer i drama på barnehagelærerutdanningen og i grunnskolelærerutdanningen
+4778450271

Institutt for samfunnsvitenskap
Campus Tromsø


Institutt for barnevern og sosialt arbeid
Campus Alta

Høgskolelærer/øvingslærer
+4778450180

Institutt for lærerutdanning og pedagogikk
Campus Tromsø

Førsteamanuensis pedagogikk

Institutt for lærerutdanning og pedagogikk
Campus Tromsø

Stipendiat

Institutt for barnevern og sosialt arbeid
Campus Tromsø

Professor sosialt arbeid, Institutt for barnevern og sosialt arbeid
+4777660713

Institutt for barnevern og sosialt arbeid
Campus Alta

Førsteamanuensis
+4778450192

Institutt for filosofi og førstesemesterstudier
Campus Tromsø

Professor, Forskningsgruppeleder (Ethics Research Group)
+4777644378

Institutt for samfunnsvitenskap
Campus Tromsø


Enhet for administrative tjenester HSL
Campus Tromsø

Seniorrådgiver Etter- og videreutdanning

Institutt for arkeologi, historie, religionsvitenskap og teologi
Campus Tromsø

Stipendiat i arkeologi

Barentsinstituttet
Campus Ukjent, Annet, Kirkenes

Kirkenes

Institutt for språk og kultur
Campus Tromsø

Instituttleder ved Institutt for språk og kultur, studieprogramleder tysk (årsstudium og lektorutdanning)

Institutt for arkeologi, historie, religionsvitenskap og teologi
Campus Tromsø

Professor emeritus i historie

Institutt for lærerutdanning og pedagogikk
Campus Tromsø

Professor Informatikk, IKT.

Institutt for lærerutdanning og pedagogikk
Campus Tromsø

Førsteamanuensis
+4777660435
Lærerutdanningsbygget 4078

Institutt for lærerutdanning og pedagogikk
Campus Tromsø

Emeritus professor pedagogikk

Institutt for språk og kultur
Campus

Postdoktor / MSC Fellow

Institutt for arkeologi, historie, religionsvitenskap og teologi
Campus Tromsø

Professor emeritus i det 20. hundreårets historie

Institutt for filosofi og førstesemesterstudier
Campus Tromsø

+4777660533

Enhet for instituttadministrasjon
Campus Tromsø

Studiekonsulent
+4777646894

Institutt for arkeologi, historie, religionsvitenskap og teologi
Campus Ukjent, Annet, Bardufoss

Konsulent
+4777645842
MÅLSELV NÆRINGSPARK

Institutt for samfunnsvitenskap
Campus Tromsø

Campus Harstad

Barnevern i Harstad
Campus Harstad

Assisterende instituttleder
Campus Harstad

Institutt for samfunnsvitenskap
Campus Tromsø


Institutt for språk og kultur
Campus Tromsø

Professor i samisk datalingvistikk, leiar av forskingsgruppa Giellatekno

Institutt for lærerutdanning og pedagogikk
Campus Tromsø


Institutt for lærerutdanning og pedagogikk
Campus Tromsø

Eksamensgruppen
+4777660510

Senter for samiske studier
Campus Tromsø

Førsteamanuensis
+4777644788

Institutt for filosofi og førstesemesterstudier
Campus Tromsø

Nestleder ved Institutt for filosofi og førstesemesterstudier. Fagansvarlig Examen Facultatum, HSL-fakultetet.

Institutt for reiseliv og nordlige studier
Campus Alta

Doctoral Research Fellow
+4778450323

Institutt for lærerutdanning og pedagogikk
Campus Tromsø

Førsteamanuensis
+4777646182

Institutt for lærerutdanning og pedagogikk
Campus Tromsø

Universitetslektor i pedagogikk

Institutt for samfunnsvitenskap
Campus Tromsø

Filmlærer og veileder, filmprosjektrådgiver

Enhet for instituttadministrasjon
Campus Tromsø

+4777645354
Polarmuseet

Lærerut. og pedagogikk campus Alta
Campus Alta

Førstekonsulent - eksamensansvarlig Alta
+4778450171
ALTA 1009 b

Institutt for språk og kultur


Førstekonsulent

Institutt for arkeologi, historie, religionsvitenskap og teologi
Campus Tromsø

Førsteamanuensis i 1800-talls historie

Institutt for språk og kultur
Campus Tromsø

Postdoktor
+4777649182

Institutt for språk og kultur
Campus Tromsø

Professor nordisk språkvitskap

Institutt for arkeologi, historie, religionsvitenskap og teologi
Campus Tromsø

Stipendiat i Arkeologi

Institutt for samfunnsvitenskap
Campus Tromsø

Forsker