Om oss – Senter for helsefaglig pedagogisk utvikling

Om oss – Senter for helsefaglig pedagogisk utvikling
Senter for helsefaglig pedagogisk utvikling (HelPed) er en drivkraft for profesjonalisering av lærerrollen og innovasjon i utdanning ved Det helsevitenskapelige fakultet. Vi tilbyr fakultetsledelsen og instituttene støtte og inngår aktivt i samhandling med ledelse, vitenskapelig ansatte og praksisfelt om utdanningskvalitet. HelPed tilbyr fleksible kompetanseutviklingstiltak etter undervisere og praksisveilederes behov.

Vi ønsker å være en synlig aktør lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Gjennom formidling av forskningsbasert kunnskap skal vi bidra til utvikling av kvalitetskultur i fagmiljøene ved Det helsevitenskapelige fakultet. I samarbeid med instituttene legger HelPed tilrette for utvikling av studentaktiviserende, digital og tverrprofesjonell læring. Vi initierer og deltar aktivt i ulike aktiviteter og prosjekter ved alle campus og i praksisfeltet.

HelPed ble initiert i 2012 og er organisert som et senter under Dekan ved Det helsevitenskapelige fakultet.

Leder for Senter for helsefaglig pedagogisk utvikling:

Iris H. Borch
iris.h.borch@uit.no

77644542 // 99380404

MH2 U.11.302[Loading...]