Ansatte – Senter for helsefaglig pedagogisk utvikling

Tilbake til enheten

Ansatte – Senter for helsefaglig pedagogisk utvikling

Bjørnsdatter, Oda

Universitetslektor
Senter for helsefaglig pedagogisk utvikling
Det helsevitenskapelige fakultet

Borch, Iris

Førsteamanuensis og Leder for HelPed
Senter for helsefaglig pedagogisk utvikling
Det helsevitenskapelige fakultet

Edvardsen, Even Elias

Universitetslektor
Senter for helsefaglig pedagogisk utvikling
Det helsevitenskapelige fakultet

Furu, Rigmor

Førstelektor
Senter for helsefaglig pedagogisk utvikling
Det helsevitenskapelige fakultet

+4777646376
Jobber med:
Digitale læringsressurser / Fleksibel læring / IKT og læring / E-læring / Veiledning

Iversen, Anita

Førsteamanuensis
Senter for helsefaglig pedagogisk utvikling
Det helsevitenskapelige fakultet

Lukic, Marko

Universitetslektor
Senter for helsefaglig pedagogisk utvikling
Det helsevitenskapelige fakultet

Martinsen, Kim Reier Nielsen

Universitetslektor
Senter for helsefaglig pedagogisk utvikling
Det helsevitenskapelige fakultet

Skommesvik, Siri

Universitetslektor. Emneleder HEL-6331 Veiledningskompetanse i helse-og sosialvitenskapelige utdanninger og helsetjenestene
Senter for helsefaglig pedagogisk utvikling
Det helsevitenskapelige fakultet