Fellesadministrasjonen


Ansatte ved Fellesadministrasjonen:

[Loading...]


Arrangementer


M365 Dropin

13. desember     10:15     https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZGQ4MzI4NzYtYzgwMS00MzJiLWI4NDctOTI1MmEzOGRlZTI4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%224e7f212d-74db-4563-a57b-8ae44ed05526%22%2c%22Oid%22%3a%2295a36e93-c041-40a7-b86f-a0d4686f75ee%22%7d     Digitalt    

🎄 Juleavslutning for ansatte i Alta 🎄

15. desember     11:30     Kantina     Alta    

Arbeidsmiljødagen: Teknologi og arbeidsmiljø

17. januar     12:15     https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MjQ0NDVjYzQtMmQ4My00NzI3LTg3NmUtZjJiOGQ5ZjQ3NzJk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%224e7f212d-74db-4563-a57b-8ae44ed05526%22%2c%22Oid%22%3a%2232118f2e-545d-4946-bafc-6e0fd7ad8ab2%22%7d     Digitalt    

EUGLOH Tromsø Idea Camp 2024: Workshop om hvordan ideer skapes / Workshop about the creation of ideas

24. januar     12:00     https://www.eugloh.eu/events/eugloh-tromso-idea-camp-2024     Tromsø    

MOKTA 2024

15. februar     10:30     Campus Tromsø     Tromsø