English flag   

Boligutleie for ansatte


Foto for infrastruktur

UiT Norges arktiske universitet har inngått samarbeid med Norges arktiske studensamskipnad som administrerer boligutleie på vegne av UiT.

UiT har et begrenset antall utleieboliger og antall boligsøkere er større enn tilgangen til boliger. Vi anbefaler derfor alle våre søkere å lete etter bolig utenfor UiTs tilbud samtidig som de har søknad inne hos oss.

Under forutsetning av at det er boliger ledig vil tildeling skje etter vedtatte kriterier for tildeling av bolig for ansatte ved UiT.

Vi har i tillegg hybler og leiligheter for korttidsleie for gjesteforskere og andre besøkende ved UiT.

Søknad om bolig

Søknader om bolig behandles fortløpende. Per tiden er det venteliste. Det er ikke mulig å søke på en bestemt leilighet eller beliggenhet, da tildeling må skje ut ifra hva som er tilgjengelig.

Ved tildeling av bolig vil det likevel bli tatt hensyn til ønsker/behov som søkeren oppgir i søknaden, om mulig.

Hvordan søke: 

- Søk via nettsiden Norges arktiske studentsamskipnad (samskipnaden.no) 
- Legg med UiT søknadskjema: (– bruk dette PDF-skjemaet)
- Husk innkjøpsordre (der UIT skal betale leie) 

Det er den som søker bolig som må legge inn søknad, slik at vi har rette kontaktopplysninger registrert. 

Nøkler kan hentes på boligkontoret til Norges arktiske studentsamskipnad etter avtale.

Boligtyper og priser

Korttidsleie: inntil 2 måneder
 • Det finnes 20 hybler i dublett (2 rom deler bad og kjøkkenfasiliteter), samt 1 leilighet tilpasset bevegelseshemmet/rullestolbruker.
 • Hyblene leies ut for inntil 2 måneder.
 • Sengeklær, håndklær og kjøkkenutstyr finnes i leilighetene. Det er også vaskerom i hver etasje.
 • Det er WIFI tilgjengelig i alle rom via uit.guest.
 • Pris leie for hybel i dublett i vårt hybelhus er kr 370 pr døgn.
 • Pris leie for liten 2-roms leilighet i vårt hybelhus er kr 420 pr døgn.
 • Leie av rom i vårt hybelhus (Breiviklia 13) er tilgjengelig for alle gjester på UiT (studenter, gjesteforelesere, ansatte, UiT`s samarbeidspartnere etc.).
 • For å søke på leie av rom/korttidsbolig i vårt hybelhus, vennligst send online søknad via Norges arktiske studentsamskipnad`s hjemmeside: Norges arktiske studentsamskipnad (samskipnaden.no). Merk søknaden: korttidsleie.
 • Det er ikke parkering utenfor hybelhuset.
Gjesteforsker: 2–6 måneders leie
 • Alle leiligheter er fullt møblerte inkludert hvitevarer og nødvendig kjøkkenutstyr.
 • For å søke på leie av gjesteforskerbolig, vennligst send online søknad via Norges arktiske studentsamskipnad`s hjemmeside: Norges arktiske studentsamskipnad (samskipnaden.no) og legg med UiT søknadskjema: (– bruk dette PDF-skjemaet inntil online skjema er på plass). Merk søknaden: Gjesteforsker.
Langtidsleie: 1 år
 • Det vil ikke bli tildelt bolig til ansatte som bor i Tromsø ved ansettelse.
 • Antall søkere er større enn tilgangen til boliger, og vi anbefaler derfor alle våre søkere å lete etter bolig utenfor UiTs tilbud samtidig som de har søknad inne hos oss.
 • Alle leiligheter er fullt møblerte inkludert hvitevarer og nødvendig kjøkkenutstyr.
 • Ansatte og doktorgradsstudenter får leiekontrakt på maksimalt 1 år, ingen mulighet for forlengelse av leietid.
 • Standard leiekontrakter kan sies opp med 2 måneders varsel, gjeldende fra den 1. i påfølgende måned etter mottatt oppsigelse.
 • For å søke på leie av langtidsbolig, vennligst send online søknad via Norges arktiske studentsamskipnad`s hjemmeside: Norges arktiske studentsamskipnad (samskipnaden.no) og legg med UiT søknadskjema: (– bruk dette PDF-skjemaet inntil online skjema er på plass). Merk søknaden: langtidsleie.

UiT har kontraktfestet generelt dyreforbud i alle våre utleieboliger. Se for øvrig vedlegget "House rules UiT".

Spørsmål om bolig kan rettes til Norges arktiske studentsamskipnad: uit.housing@samskipnaden.no 

Kontaktinformasjon

Spørsmål? Kontakt oss på e-post: uit.housing@samskipnaden.no  

Type: Fasilitet
Ansvarlig enhet: Avdeling for bygg og eiendom

Sideansvarlig: Nilssen, Grete


Vedlegg
House rules UiT