Foto: MostPhotos.com

Institutt for fysikk og teknologi


English flag   

Institutt for fysikk og teknologi er ett av seks institutt på Fakultet for naturvitenskap og teknologi. Instituttets hovedaktivitet er forskning, undervisning og forskningsformidling innen fysikk og teknologi. Instituttet tilbyr utdanning på bachelor-, master- og ph.d.-nivå. Undervisningen er forskningsbasert og det tilbys spesialiseringsmuligheter innen alle seks forskningsmiljøene ved instituttet:

 • Fornybar Energi
 • Ultralyd, mikrobølger og optikk
 • Modellering av komplekse systemer
 • Romfysikk
 • Maskinlæring
 • Jordobservasjon

Innen utdanning, har Institutt for fysikk og teknologi tre sivilingeniørstudier, én bachelorgrad og én mastergrad:

 • Klima og miljøovervåkning – Sivilingeniør
 • Fornybar Energi – Sivilingeniør
 • Romfysikk – Sivilingeniør
 • Anvendt fysikk og matematikk – Sivilingeniør
 • Bachelor – Matematiske realfag – studieretning fysikk
 • Master in Physics

Vi utdanner sivilingeniører, fysikere og teknologer til arbeidslivet innen privat næringsliv, offentlig forvaltning og forskning.

Ansatte ved Institutt for fysikk og teknologi:
[Loading...]