Foto: Valerii Honcharuk

Institutt for barnevern og sosialt arbeid


   

Instituttet har ansvar for utdanning og forskning innenfor fagområdet sosialt arbeid. Vi har to bachelorprogram; barnevern og sosialt arbeid, og to masterprogram, barnevern og sosialt arbeid som har alternerende opptak. Instituttet har aktivitet på tre campus; Alta (hovedcampus), Harstad (barnevern) og Tromsø samlingsstudier i barnevern og sosialt arbeid).

Utdanningene er profesjonsrettet, som betyr at vi har et nært samarbeid med praksisfeltet. Under bachelorstudiene er man ute i to praksisperioder.

Instituttet har vel 50 tilsatte og rundt 500 studenter.

Praksis

Ansatte ved Institutt for barnevern og sosialt arbeid:
[Loading...]