Ansatte – Det juridiske fakultet

Tilbake til enheten

Ansatte – Det juridiske fakultet

Martnes, Mona

Stipendiat
Det juridiske fakultet
Forskningsinteresser:

Barnerett, menneskerettigheter, sivilprosess, forvaltningsrett og strafferett


Elvestad, Eivind

Stipendiat
Det juridiske fakultet
Forskningsinteresser:

Forvaltningsrett, plan- og bygningsrett, arealplanlegging, kommunalrett.

Tema for prosjektet er det rettslige rammeverket for kommunal arealplanlegging, og systemene for rettslig kontroll med at planleggingen skjer innenfor disse rammene.  


Solheim, Stig Harald

Professor
Det juridiske fakultet
stig.solheim@uit.no
TEO-H4 4.509
+4777645995
Forskningsinteresser:

Statsrett, menneskerettigheter og folkerett. Spesiell interesse for alle spørsmål knyttet til eiendoms- og investeringsvern. Se for øvrig publikasjoner.


Skarsfjord, Hege

Studiesjef
Fakultetsadministrasjonen ved Jurfak

Frostad, Magne

Professor
Det juridiske fakultet
Forskningsinteresser:

Folkerett (internasjonal rett), særlig reglene om når stater kan bruke militær makt (jus ad bellum) og hvilke regler som gjelder når de gjør dette (jus in bello), samt menneskerettigheter

Undervisning:

Folkerett, statsrett og menneskerettigheter

Aktuelle forskningsinteresser:

Maritim krigføring


Gaunce, Julia Martha

Phd Stipendiat
Norsk senter for havrett
julia.m.gaunce@uit.no
TEO-H4 4.333A
+4777623288
Forskningsinteresser:

global standard setting, international organizations, law of the sea, polar law, international law


Loe, Lene Therese Evensen

Førstekonsulent
Fakultetsadministrasjonen ved Jurfak

Alteren, Kristine

Stipendiat
Det juridiske fakultet
Forskningsinteresser:

Selskapsrett og erstatningsrett.


Arnesen, Haakon Rognsaa

Rådgiver
Fakultetsadministrasjonen ved Jurfak

1-10 av 100 | Neste 10 Siste 10