Ansatte – Det juridiske fakultet

Tilbake til enheten

Ansatte – Det juridiske fakultet

Martnes, Mona

Stipendiat
Det juridiske fakultet
Forskningsinteresser:

Barnerett, menneskerettigheter, sivilprosess, forvaltningsrett og strafferett


Elvestad, Eivind

Stipendiat
Det juridiske fakultet
Forskningsinteresser:

Forvaltningsrett, plan- og bygningsrett, arealplanlegging, kommunalrett.

Tema for prosjektet er det rettslige rammeverket for kommunal arealplanlegging, og systemene for rettslig kontroll med at planleggingen skjer innenfor disse rammene.  


Solheim, Stig Harald

Professor
Det juridiske fakultet
TEO-H4 4.509
+4777645995
Forskningsinteresser:

Statsrett, menneskerettigheter og folkerett. Spesiell interesse for alle spørsmål knyttet til eiendoms- og investeringsvern. Se for øvrig publikasjoner.


Skarsfjord, Hege

Leder for Seksjon for forskning, utdanning og formidling, Det juridiske fakultet
Fakultetsadministrasjonen ved Jurfak

Frostad, Magne

Professor
Det juridiske fakultet
Forskningsinteresser:

Statsrett og folkerett, særlig reglene om når stater kan bruke militær makt (jus ad bellum) og hvilke regler som gjelder når de gjør dette (jus in bello), samt menneskerettigheter og havrett

Aktuelle forskningsinteresser:

Maritim krigføring

 

 


Gaunce, Julia Martha

Phd Stipendiat
Norsk senter for havrett
TEO-H4 4.333A
+4777623288
Forskningsinteresser:

international law, law of international organizations, regulation and standard setting, law of the sea, polar law, international human and indigenous rights, critical theory, energy law


Loe, Lene Therese Evensen

Førstekonsulent
Fakultetsadministrasjonen ved Jurfak

Salvesen, Sverre Magnus Bergslid

Universitetslektor
Det juridiske fakultet
Forskningsinteresser:

Dynamisk tingsrett

Gjeldsforfølgningsrett

Panterett

Obligasjonsrett


Alteren, Kristine

Stipendiat
Det juridiske fakultet
Forskningsinteresser:

Selskapsrett og erstatningsrett.


Arnesen, Haakon Rognsaa

Rådgiver
Fakultetsadministrasjonen ved Jurfak

1-10 av 99 | Neste 10 Siste 9