Ansatte – Institutt for arktisk og marin biologi

Tilbake til enheten

Ansatte Institutt for arktisk og marin biologi

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Institutt for arktisk og marin biologi
Campus Tromsø

marti.a.arumi@uit.no
+4777623293

Institutt for arktisk og marin biologi
Campus Tromsø

Professor i ferskvannsøkologi

Institutt for arktisk og marin biologi
Campus Tromsø


Institutt for arktisk og marin biologiInstitutt for arktisk og marin biologi
Campus Tromsø

Student Advisor

Institutt for arktisk og marin biologi
Campus Tromsø

Kontorsjef
siv.andreassen@uit.no
+4777646381

Institutt for arktisk og marin biologi
Campus Tromsø


Institutt for arktisk og marin biologi
Campus Tromsø

Stipendiat
anna.avetisyan@uit.no
+4777646883

Institutt for arktisk og marin biologi
Campus Tromsø

Marinøkologi - Plankton
sunnje.basedow@uit.no
+4777645675

Institutt for arktisk og marin biologi
Campus Tromsø

thomas.bawin@uit.no
+4777645124

Institutt for arktisk og marin biologi
Campus Tromsø


Institutt for arktisk og marin biologi
Campus Tromsø


Institutt for arktisk og marin biologi
Campus Tromsø

Prodekan forskning
jorgen.berge@uit.no
+4777646036

Institutt for arktisk og marin biologi
Campus Tromsø

theo.beroujon@uit.no
+4777645037

Institutt for arktisk og marin biologiInstitutt for arktisk og marin biologi
Campus Tromsø

Professor
bodil.bluhm@uit.no
+4777644382

Institutt for arktisk og marin biologi
Campus Tromsø

yasemin.bodur@uit.no
+4777645437

Institutt for arktisk og marin biologi
Campus Tromsø

Associate professor - Arctic marine ecotoxicology

Institutt for arktisk og marin biologi
Campus Tromsø

Avdelingsingeniør
eva.m.breines@uit.no
+4777625213

Institutt for arktisk og marin biologi
Campus Tromsø

Professor
kari.brathen@uit.no
+4777646629

Institutt for arktisk og marin biologi
Campus Tromsø

Avdelingsingeniør
cesilie.bye@uit.no
+4777646094

Institutt for arktisk og marin biologi
Campus Tromsø


Institutt for arktisk og marin biologi
Campus Tromsø


Institutt for arktisk og marin biologi
Campus Tromsø


Institutt for arktisk og marin biologi
Campus Tromsø


Institutt for arktisk og marin biologi
Campus Tromsø


Institutt for arktisk og marin biologi
Campus Tromsø

Professor dr.philos.

Institutt for arktisk og marin biologi
Campus Tromsø


Institutt for arktisk og marin biologi
Campus Tromsø


Institutt for arktisk og marin biologi
Campus Tromsø

Professor

Institutt for arktisk og marin biologi
Campus Tromsø

isabel.b.costa@uit.no
+4777625243

Institutt for arktisk og marin biologi
Campus Tromsø


Institutt for arktisk og marin biologi
Campus Tromsø

Forsker
malin.daase@uit.no
+4777646882

Institutt for arktisk og marin biologi
Campus Tromsø


Institutt for arktisk og marin biologi
Campus Tromsø

Avdelingsingeniør

Institutt for arktisk og marin biologi
Campus Tromsø


Institutt for arktisk og marin biologi
Campus Tromsø

paul.dubourg@uit.no
+4777646826

Institutt for arktisk og marin biologi
Campus Tromsø

Stipendiat i Arctic SIZE prosjektet

Institutt for arktisk og marin biologi
Campus Tromsø

Forsker

Institutt for arktisk og marin biologi
Campus Tromsø


Institutt for arktisk og marin biologi
Campus Tromsø

malin.ek@uit.no
+4777644421

Institutt for arktisk og marin biologi
Campus Tromsø


Institutt for arktisk og marin biologi
Campus Tromsø

claudia.erhart@uit.no
+4777644738

Institutt for arktisk og marin biologi
Campus Tromsø


Institutt for arktisk og marin biologi
Campus Tromsø


Institutt for arktisk og marin biologi
Campus Tromsø


Institutt for arktisk og marin biologi
Campus Tromsø

Professor emeritus. Populasjonsgenetikk, arktisk marinbiologi

Institutt for arktisk og marin biologi
Campus Tromsø

Professor

Institutt for arktisk og marin biologi
Campus Tromsø

Professor
lars.folkow@uit.no
+4777644792

Institutt for arktisk og marin biologi
Campus Tromsø


Institutt for arktisk og marin biologi
Campus Tromsø

Professor
ivar.folstad@uit.no
+4777644384

Institutt for arktisk og marin biologi
Campus Tromsø

Postdoctoral researcher
andre.frainer@uit.no
+4777645561

Institutt for arktisk og marin biologi
Campus Tromsø

jessie.gardner@uit.no
+4777644768

Institutt for arktisk og marin biologi
Campus Tromsø


Institutt for arktisk og marin biologi
Campus Tromsø


Institutt for arktisk og marin biologi
Campus Tromsø

Professor
rolf.gradinger@uit.no
+4777644514

Institutt for arktisk og marin biologi
Campus Tromsø


Institutt for arktisk og marin biologi
Campus Tromsø

ARCTOS sekretær
ulrike.grote@uit.no
+4777646825

Institutt for arktisk og marin biologi


Professor emeritus

Institutt for arktisk og marin biologi
Campus Tromsø

Instituttleder

Institutt for arktisk og marin biologi
Campus Tromsø

administrativ rådgiver for Arven etter Nansen

Institutt for arktisk og marin biologi
Campus Tromsø

Stipendiat

Institutt for arktisk og marin biologi
Campus Tromsø


Institutt for arktisk og marin biologi
Campus Tromsø


Institutt for arktisk og marin biologi
Campus Tromsø

Professor
vera.hausner@uit.no
+4777645905

Institutt for arktisk og marin biologi
Campus Tromsø

Professor

Institutt for arktisk og marin biologi
Campus Tromsø

else.hegseth@uit.no
+4777644523

Institutt for arktisk og marin biologi
Campus Tromsø

Professor for Molecular Biology and Bioinformatics
ines.heiland@uit.no
+4777646889

Institutt for arktisk og marin biologi
Campus Tromsø

Professor

Institutt for arktisk og marin biologi
Campus Tromsø

Forsker

Institutt for arktisk og marin biologi
Campus Tromsø


Institutt for arktisk og marin biologi
Campus Tromsø

Rådgiver

Institutt for arktisk og marin biologi
Campus Tromsø


Institutt for arktisk og marin biologi
Campus Tromsø

Overingeniør. Mikroskopi, molekylærbiologi, mikrobiologi
anne.hestnes@uit.no
+4777644543

Institutt for arktisk og marin biologi
Campus Tromsø


Institutt for arktisk og marin biologi
Campus Tromsø

hsieh.y.chen@uit.no
+4777644926

Institutt for arktisk og marin biologi
Campus Tromsø

Professor
rolf.ims@uit.no
+4777646476

Institutt for arktisk og marin biologi
Campus Tromsø


Institutt for arktisk og marin biologi
Campus Tromsø

mona.isaksen@uit.no
+4777660298

Institutt for arktisk og marin biologi
Campus Tromsø

Rådgiver

Institutt for arktisk og marin biologi
Campus Tromsø

Forskningssjef, Klimalaboratorium
laura.jaakola@uit.no
+4777644899
HOLT

Institutt for arktisk og marin biologi
Campus Tromsø

Førsteamanuensis
john.jensen@uit.no
+4777644411

Institutt for arktisk og marin biologi
Campus Tromsø

Professor (Fish Biology and Aquaculture)

Institutt for arktisk og marin biologi
Campus Tromsø

Overingeniør

Institutt for arktisk og marin biologi
Campus Tromsø

Professor
even.jorgensen@uit.no
+4777646791

Institutt for arktisk og marin biologi
Campus Tromsø

Ledende forskningstekniker
sissel.kaino@uit.no
+4777645640

Institutt for arktisk og marin biologi
Campus Tromsø

Associate professor

Institutt for arktisk og marin biologi
Campus Tromsø


Institutt for arktisk og marin biologi
Campus Tromsø

Overingeniør
runar.kjar@uit.no
+4777660294

Institutt for arktisk og marin biologi
Campus Tromsø


Institutt for arktisk og marin biologi
Campus Tromsø

Professor Freshwater Ecology
rune.knudsen@uit.no
+4777646037

Institutt for arktisk og marin biologi
Campus Kirkenes

jan.e.knutsen@uit.no
+4778450434
Vadsø

Institutt for arktisk og marin biologi
Campus Tromsø

Overingeniør "ArcticABC" prosjekt
tomasz.p.kopec@uit.no
+4777625128

Institutt for arktisk og marin biologi
Campus Tromsø

Professor
kirsten.krause@uit.no
+4777646415

Institutt for arktisk og marin biologi
Campus Tromsø


Institutt for arktisk og marin biologi
Campus Tromsø

Førsteamanuensis. Ferskvannsøkologi/parasittologi

Institutt for arktisk og marin biologi
Campus Tromsø

Overingeniør
emma.kube@uit.no
+4777646117

Institutt for arktisk og marin biologi
Campus Tromsø

PhD candidate
erin.kunisch@uit.no
+4777646054

Institutt for arktisk og marin biologi
Campus Tromsø

Stipendiat
lena.a.lachner@uit.no
+4777644777

Institutt for arktisk og marin biologi
Campus Tromsø

Postdoktor
ole.p.vindstad@uit.no
+4777644787

Institutt for arktisk og marin biologi
Campus Tromsø

ann.e.lennert@uit.no
+4777623318

Institutt for arktisk og marin biologi
Campus Tromsø

Førsteamanuensis
anton.liaimer@uit.no
+4777644534

Institutt for arktisk og marin biologi
Campus Tromsø

Avdelingsingeniør
hans.lian@uit.no
+4777644791

Institutt for arktisk og marin biologi
Campus Tromsø

Overingeniør
bente.lindgard@uit.no
+4777644340

Institutt for arktisk og marin biologi
Campus Tromsø


Institutt for arktisk og marin biologi
Campus Tromsø


Institutt for arktisk og marin biologi
Campus Tromsø

Seniorforskningstekniker
leidulf.lund@uit.no
+4777644904
HOLT

Institutt for arktisk og marin biologi
Campus Tromsø


Institutt for arktisk og marin biologi
Campus Tromsø


Institutt for arktisk og marin biologi
Campus Tromsø


Institutt for arktisk og marin biologi
Campus Tromsø


Institutt for arktisk og marin biologi
Campus Alta

torunn.moe@uit.no
+4777644762

Institutt for arktisk og marin biologi
Campus Tromsø

Professor for arktisk kystene økologi
markus.molis@uit.no
+4777660293

Institutt for arktisk og marin biologi
Campus Tromsø


Institutt for arktisk og marin biologi
Campus Tromsø

lorena.munoz@uit.no
+4777644406

Institutt for arktisk og marin biologi
Campus Tromsø

Førsteamanuensis

Institutt for arktisk og marin biologi
Campus Tromsø

lennart.nilsen@uit.no
+4777646314

Institutt for arktisk og marin biologi
Campus Tromsø

Førsteamanuensis
einar.nilssen@uit.no
+4777644535

Institutt for arktisk og marin biologi
Campus Tromsø

Professor
erling.nordoy@uit.no
+4777644794

Institutt for arktisk og marin biologi
Campus Tromsø

Førsteamanuensis. Planktonøkologi

Institutt for arktisk og marin biologi
Campus Tromsø

STAKKEVV

Institutt for arktisk og marin biologi
Campus Tromsø

odei.d.kvame@uit.no
+4777646081

Institutt for arktisk og marin biologi
Campus Alta


Institutt for arktisk og marin biologiInstitutt for arktisk og marin biologi
Campus Tromsø

stian.olsen@uit.no
+4777644436

Institutt for arktisk og marin biologi
Campus Tromsø

Professor II, Biomolecular and structural chemistry

Institutt for arktisk og marin biologi
Campus Tromsø

Professor. Fiskerbiologi og -økologi

Institutt for arktisk og marin biologi
Campus Tromsø

Professor - Aquaculture and Fish Genetics

Institutt for arktisk og marin biologiInstitutt for arktisk og marin biologi
Campus Tromsø

PhD Candidate

Institutt for arktisk og marin biologi
Campus Tromsø

Biologibygget

Institutt for arktisk og marin biologi
Campus Tromsø

Avdelingsingeniør

Institutt for arktisk og marin biologi
Campus Tromsø

Professor i marin økologi
marit.reigstad@uit.no
+4777644525

Institutt for arktisk og marin biologi
Campus Tromsø

Professor

Institutt for arktisk og marin biologi
Campus Tromsø


Institutt for arktisk og marin biologiInstitutt for arktisk og marin biologi
Campus Tromsø


Institutt for arktisk og marin biologi
Campus Tromsø

emma.salminen@uit.no
+4777625245

Institutt for arktisk og marin biologi
Campus Tromsø

PhD candidate (Bioteknologi)
roland.sauter@uit.no
+4777644782

Institutt for arktisk og marin biologi
Campus Tromsø


Institutt for arktisk og marin biologi
Campus Tromsø

PhD candidate

Institutt for arktisk og marin biologi
Campus Tromsø


Institutt for arktisk og marin biologi
Campus Tromsø

Vitenskapelig rådgiver for Arven etter Nansen
lena.seuthe@uit.no
+4777646993

Institutt for arktisk og marin biologi
Campus Tromsø

suraj.sharma@uit.no
+4777620701

Institutt for arktisk og marin biologi
Campus Tromsø

eeva.soininen@uit.no
+4777646392

Institutt for arktisk og marin biologi
Campus Tromsø

Forskningstekniker
hans.solvang@uit.no
+4777645778
Biologibygget

Institutt for arktisk og marin biologi
Campus Tromsø

audun.stien@uit.no
+4777660296

Institutt for arktisk og marin biologi
Campus Tromsø


Institutt for arktisk og marin biologi
Campus Alta

Førstelektor
jo.e.strand@uit.no
+4778450488

Institutt for arktisk og marin biologi
Campus Tromsø

Postdoktor
anja.striberny@uit.no
+4777646874

Institutt for arktisk og marin biologi
Campus Tromsø

john.f.strom@uit.no
+4777646827

Institutt for arktisk og marin biologi
Campus Tromsø


Institutt for arktisk og marin biologiInstitutt for arktisk og marin biologi
Campus Tromsø

leif.e.stovern@uit.no
+4777623312

Institutt for arktisk og marin biologi
Campus Tromsø

Professor i Dyrefysiologi, Merittert underviser
Norges fiskerihøgskole A210

Institutt for arktisk og marin biologi
Campus Tromsø

Professor
mette.svenning@uit.no
+4777644432

Institutt for arktisk og marin biologi
Campus Tromsø

Professor

Institutt for arktisk og marin biologi
Campus Tromsø

Postdoc

Institutt for arktisk og marin biologi
Campus Tromsø

Professor II

Institutt for arktisk og marin biologi
Campus Tromsø

ADM

Institutt for arktisk og marin biologi
Campus Tromsø

Avdelingsingeniør
fride.tonning@uit.no
+4777644587

Institutt for arktisk og marin biologi
Campus Tromsø

morten.tryland@uit.no
+4777625215

Institutt for arktisk og marin biologi
Campus Tromsø

Forsker

Institutt for arktisk og marin biologi
Campus Tromsø


Institutt for arktisk og marin biologi
Campus Alta

Førsteamanuensis
tove.a.utsi@uit.no
+4778450481

Institutt for arktisk og marin biologi
Campus Tromsø

Stipendiat
mattis.dalum@uit.no
+4777646246

Institutt for arktisk og marin biologi
Campus Tromsø


Institutt for arktisk og marin biologi
Campus Tromsø

Overingeniør "ArcticABC" prosjekt
daniel.vogedes@uit.no
+4777649171

Institutt for arktisk og marin biologi
Campus Tromsø


Institutt for arktisk og marin biologi
Campus Tromsø

Stipendiat

Institutt for arktisk og marin biologiInstitutt for arktisk og marin biologi
Campus Tromsø


Institutt for arktisk og marin biologi
Campus Tromsø

Professor
paul.wassmann@uit.no
+4777644459

Institutt for arktisk og marin biologi
Campus Tromsø

alexander.west@uit.no
+4777645219
ADM

Institutt for arktisk og marin biologi
Campus Tromsø

Forsker

Institutt for arktisk og marin biologi
Campus Tromsø

shona.wood@uit.no
+4777644784

Institutt for arktisk og marin biologi
Campus Tromsø

Professor
nigel.yoccoz@uit.no
+4777646884

Institutt for arktisk og marin biologi
Campus Tromsø

PhD candidate
irina.zhulay@uit.no
+4777644492

Institutt for arktisk og marin biologi
Campus Tromsø

Post.doc.
karin.e.astrom@uit.no
+4777645335

Institutt for arktisk og marin biologi
Campus Tromsø