Ansatte – Institutt for arktisk og marin biologi

Tilbake til enheten

Ansatte Institutt for arktisk og marin biologi

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Institutt for arktisk og marin biologi
Campus Tromsø

Stipendiat

Institutt for arktisk og marin biologi
Campus Tromsø

Universitetslektor
+4777645433

Institutt for arktisk og marin biologi
Campus


Institutt for arktisk og marin biologi
Campus Tromsø

+4777623293

Institutt for arktisk og marin biologi
Campus Tromsø


Institutt for arktisk og marin biologi
Campus Tromsø

Professor i ferskvannsøkologi

Institutt for arktisk og marin biologi
Campus Tromsø


Institutt for arktisk og marin biologiInstitutt for arktisk og marin biologi
Campus Tromsø

Kontorsjef
+4777646381

Institutt for arktisk og marin biologi
Campus Tromsø


Institutt for arktisk og marin biologi
Campus Tromsø


Institutt for arktisk og marin biologiInstitutt for arktisk og marin biologi
Campus Tromsø


Institutt for arktisk og marin biologi
Campus Tromsø


Institutt for arktisk og marin biologi
Campus Tromsø

Professor
+4777645675

Institutt for arktisk og marin biologi
Campus Tromsø

Forsker
+4777645124

Institutt for arktisk og marin biologi
Campus


Institutt for arktisk og marin biologi
Campus Tromsø


Institutt for arktisk og marin biologi
Campus Tromsø

Stipendiat
U.013

Institutt for arktisk og marin biologi
Campus Tromsø

Postdoktor Økologi

Institutt for arktisk og marin biologiInstitutt for arktisk og marin biologi
Campus Tromsø

Professor
+4777644382

Institutt for arktisk og marin biologi
Campus Tromsø

Associate professor - Arctic marine ecotoxicology

Institutt for arktisk og marin biologi
Campus Tromsø

Overingeniør
+4777625213

Institutt for arktisk og marin biologi
Campus Tromsø


Institutt for arktisk og marin biologi
Campus Tromsø

Professor
+4777646629

Institutt for arktisk og marin biologi
Campus


Institutt for arktisk og marin biologi
Campus Tromsø

Avdelingsingeniør
+4777646094

Institutt for arktisk og marin biologi
Campus Tromsø


Institutt for arktisk og marin biologi
Campus Tromsø

Førsteamanuensis

Institutt for arktisk og marin biologi
Campus Tromsø

Postdoc

Institutt for arktisk og marin biologi
Campus Tromsø

+4777646173

Institutt for arktisk og marin biologi
Campus


Institutt for arktisk og marin biologi
Campus Tromsø

Professor emeritus, cand. real., dr. philos.

Institutt for arktisk og marin biologi
Campus Tromsø


Institutt for arktisk og marin biologi
Campus Tromsø


Institutt for arktisk og marin biologi
Campus Tromsø

Forsker

Institutt for arktisk og marin biologi
Campus Tromsø

Professor

Institutt for arktisk og marin biologi
Campus Tromsø


Institutt for arktisk og marin biologi
Campus Tromsø

Forsker
+4777646882

Institutt for arktisk og marin biologi
Campus Tromsø


Institutt for arktisk og marin biologi
Campus Tromsø

Overingeniør

Institutt for arktisk og marin biologi
Campus Tromsø

Overingeniør

Institutt for arktisk og marin biologi
Campus Tromsø

Stipendiat

Institutt for arktisk og marin biologi
Campus Tromsø

Rådgiver

Institutt for arktisk og marin biologi
Campus Tromsø

+4777646550

Institutt for arktisk og marin biologi
Campus Tromsø

Senior forsker

Institutt for arktisk og marin biologi
Campus Tromsø

+4777646528

Institutt for arktisk og marin biologi
Campus Tromsø

Professor emeritus. Populasjonsgenetikk, arktisk marinbiologi

Institutt for arktisk og marin biologi
Campus Tromsø

Professor

Institutt for arktisk og marin biologi
Campus Tromsø

Professor i dyrefysiologi
+4777644792

Institutt for arktisk og marin biologi
Campus Tromsø

Professor
+4777644384

Institutt for arktisk og marin biologi
Campus Tromsø

Førsteamuensis - Ferskvann og terrestrisk økologi
+4777645561

Institutt for arktisk og marin biologi
Campus Tromsø


Institutt for arktisk og marin biologi
Campus Tromsø


Institutt for arktisk og marin biologi
Campus Tromsø


Institutt for arktisk og marin biologi
Campus Tromsø


Institutt for arktisk og marin biologi
Campus Tromsø

Stipendiat
+4777646670

Institutt for arktisk og marin biologi
Campus Tromsø

Professor
+4777644514

Institutt for arktisk og marin biologi


Professor emeritus

Institutt for arktisk og marin biologi
Campus Tromsø

Stipendiat

Institutt for arktisk og marin biologi
Campus


Institutt for arktisk og marin biologi
Campus Tromsø

Overingeniør
Norges fiskerihøgskole C 208

Institutt for arktisk og marin biologi
Campus Tromsø

Professor
+4777645905

Institutt for arktisk og marin biologi
Campus Tromsø

Professor in Arctic Chronobiology and Physiology

Institutt for arktisk og marin biologi
Campus Tromsø

Professor for Molecular Biology and Bioinformatics
+4777646889

Institutt for arktisk og marin biologi
Campus Tromsø

Professor

Institutt for arktisk og marin biologi
Campus Tromsø

Rådgiver

Institutt for arktisk og marin biologi
Campus Tromsø


Institutt for arktisk og marin biologi
Campus Tromsø

Senioringeniør. Mikroskopi, molekylærbiologi, mikrobiologi
+4777644543

Institutt for arktisk og marin biologi
Campus Tromsø

Stipendiat

Institutt for arktisk og marin biologi
Campus Tromsø

Stipendiat

Institutt for arktisk og marin biologi
Campus Tromsø


Institutt for arktisk og marin biologi
Campus Tromsø


Institutt for arktisk og marin biologi
Campus Tromsø

Stipendiat
+4777644926

Institutt for arktisk og marin biologi
Campus Tromsø

Professor i økologi
+4777646476

Institutt for arktisk og marin biologi
Campus Tromsø

Rådgiver

Institutt for arktisk og marin biologi
Campus Tromsø

Forskningssjef, Klimalaboratorium
+4777644899
HOLT

Institutt for arktisk og marin biologi
Campus Tromsø

Førsteamanuensis
+4777644411

Institutt for arktisk og marin biologi
Campus Tromsø

Senioringeniør

Institutt for arktisk og marin biologi
Campus Tromsø


Institutt for arktisk og marin biologi
Campus Tromsø

Professor
+4777646791

Institutt for arktisk og marin biologi
Campus Tromsø

Ledende forskningstekniker
+4777645640

Institutt for arktisk og marin biologi
Campus Tromsø

+4777646097

Institutt for arktisk og marin biologi
Campus Tromsø

Associate Professor in Plant Biotechnology

Institutt for arktisk og marin biologi
Campus Tromsø

+4777648364

Institutt for arktisk og marin biologi
Campus Tromsø

+4777646164

Institutt for arktisk og marin biologi
Campus Tromsø

Professor

Institutt for arktisk og marin biologiInstitutt for arktisk og marin biologi
Campus Tromsø

Professor Freshwater Ecology

Institutt for arktisk og marin biologi
Campus Kirkenes

+4778450434
Vadsø

Institutt for arktisk og marin biologi
Campus Tromsø

Postdoktor
+4777648365

Institutt for arktisk og marin biologi
Campus


Institutt for arktisk og marin biologi
Campus Tromsø

Overingenør
Klimalab

Institutt for arktisk og marin biologi
Campus Tromsø

Overingeniør
+4777625128

Institutt for arktisk og marin biologi
Campus Tromsø

Professor i Plantemolekylærbiologi
+4777646415

Institutt for arktisk og marin biologi
Campus Tromsø


Institutt for arktisk og marin biologi
Campus Tromsø

Førsteamanuensis. Ferskvannsøkologi/parasittologi

Institutt for arktisk og marin biologi
Campus Tromsø


Institutt for arktisk og marin biologi
Campus Tromsø

Overingeniør

Institutt for arktisk og marin biologi
Campus Tromsø

Forsker
+4777644787

Institutt for arktisk og marin biologi
Campus Tromsø


Institutt for arktisk og marin biologi
Campus Tromsø

Miljøantropolog
+4777623318

Institutt for arktisk og marin biologi
Campus


Institutt for arktisk og marin biologi
Campus Tromsø

Førsteamanuensis
+4777644534

Institutt for arktisk og marin biologi
Campus Tromsø

Avdelingsingeniør
+4777644791

Institutt for arktisk og marin biologi
Campus Tromsø

Senioringeniør
+4777644340

Institutt for arktisk og marin biologi
Campus Tromsø


Institutt for arktisk og marin biologi
Campus Tromsø


Institutt for arktisk og marin biologi
Campus

Overingeniør

Institutt for arktisk og marin biologi
Campus Tromsø


Institutt for arktisk og marin biologi
Campus Tromsø

Overingeniør i Arven etter Nansen prosjekt

Institutt for arktisk og marin biologi
Campus Tromsø

Stipendiat

Institutt for arktisk og marin biologi
Campus Tromsø


Institutt for arktisk og marin biologi
Campus Tromsø


Institutt for arktisk og marin biologi
Campus Tromsø

Stipendiat ved forskningsgruppen Arktisk Kronobiologi og Fysiologi

Institutt for arktisk og marin biologi
Campus Tromsø


Institutt for arktisk og marin biologi
Campus Tromsø


Institutt for arktisk og marin biologi
Campus Tromsø

Professor for arktisk kysten økologi
+4777660293

Institutt for arktisk og marin biologi
Campus Tromsø

Professor

Institutt for arktisk og marin biologi
Campus Tromsø

+4777646314

Institutt for arktisk og marin biologi
Campus Tromsø

Professor
+4777644794

Institutt for arktisk og marin biologi
Campus Tromsø

Førsteamanuensis. Planktonøkologi

Institutt for arktisk og marin biologi
Campus Tromsø

STAKKEVV

Institutt for arktisk og marin biologi
Campus Tromsø

Ingeniør

Institutt for arktisk og marin biologi
Campus Tromsø

Overingeniør/Institutt for Arktisk og Marin Biologi/ AMSE forskningsgruppe
+4777646081

Institutt for arktisk og marin biologi
Campus Alta

Professor Emeritus

Institutt for arktisk og marin biologi
Campus


Institutt for arktisk og marin biologi
Campus Tromsø

Overingeniør
+4777644436

Institutt for arktisk og marin biologi
Campus Tromsø


Institutt for arktisk og marin biologi
Campus Tromsø

Professor. Fiskerbiologi og -økologi

Institutt for arktisk og marin biologi
Campus Tromsø

Professor - Aquaculture and Fish Genetics

Institutt for arktisk og marin biologi
Campus Tromsø


Institutt for arktisk og marin biologi
Campus Tromsø

Professor

Institutt for arktisk og marin biologi
Campus Tromsø


Institutt for arktisk og marin biologi
Campus Tromsø

Biologibygget

Institutt for arktisk og marin biologi
Campus Tromsø

Professor
+4777644525

Institutt for arktisk og marin biologi
Campus Tromsø

Professor

Institutt for arktisk og marin biologi
Campus Tromsø


Institutt for arktisk og marin biologi
Campus Tromsø

+4777625245

Institutt for arktisk og marin biologi
Campus


Institutt for arktisk og marin biologi
Campus Tromsø

PhD candidate

Institutt for arktisk og marin biologi
Campus Tromsø

Postdoktor
+4777646788

Institutt for arktisk og marin biologi
Campus Tromsø

Rådgiver til Arven etter Nansen prosjekt

Institutt for arktisk og marin biologi
Campus


Institutt for arktisk og marin biologi
Campus Tromsø

Associate Professor

Institutt for arktisk og marin biologi
Campus Tromsø

Forsker
+4777646392

Institutt for arktisk og marin biologi
Campus Tromsø


Institutt for arktisk og marin biologi
Campus Tromsø

Forskningstekniker
+4777645778
Biologibygget

Institutt for arktisk og marin biologi
Campus Tromsø

+4777660296

Institutt for arktisk og marin biologi
Campus Alta

Førstelektor
+4778450488

Institutt for arktisk og marin biologi
Campus


Institutt for arktisk og marin biologi
Campus Tromsø

Rådgiver i COAT
+4777623312

Institutt for arktisk og marin biologi
Campus Tromsø

Nestleder utdanning og professor
NFH A204

Institutt for arktisk og marin biologi
Campus Tromsø

Rådgiver

Institutt for arktisk og marin biologi
Campus Tromsø

Professor

Institutt for arktisk og marin biologi
Campus Tromsø

Professor

Institutt for arktisk og marin biologi
Campus Tromsø

Researcher

Institutt for arktisk og marin biologi
Campus Tromsø

Instituttleder
+4777646675

Institutt for arktisk og marin biologi
Campus Tromsø

Professor II

Institutt for arktisk og marin biologi
Campus Tromsø

ADM

Institutt for arktisk og marin biologi
Campus Tromsø

Overingeniør
+4777644587

Institutt for arktisk og marin biologi
Campus Tromsø

Professor II

Institutt for arktisk og marin biologi
Campus Tromsø

+4777645811

Institutt for arktisk og marin biologi
Campus Tromsø

Forsker (Leder av CECO laben)

Institutt for arktisk og marin biologi
Campus Alta

Førsteamanuensis
+4778450481

Institutt for arktisk og marin biologi
Campus Tromsø


Institutt for arktisk og marin biologi
Campus Tromsø

Overingeniør "KROP - Kongsfjorden Rijpfjorden Observatory Programme"
+4777649171

Institutt for arktisk og marin biologi
Campus Tromsø

Post-doctoral fellow
+4777645765

Institutt for arktisk og marin biologiInstitutt for arktisk og marin biologi
Campus Tromsø

Professor emeritus
+4777644459

Institutt for arktisk og marin biologi
Campus Tromsø

Forsker i Chronobiologi ved Institutt for Arktisk of Marin Biologi

Institutt for arktisk og marin biologi
Campus Tromsø

Forsker

Institutt for arktisk og marin biologi
Campus Tromsø

Associate professor in Arctic chronobiology and physiology
+4777644784

Institutt for arktisk og marin biologi
Campus Tromsø

Nestleder forskning og professor
+4777646884

Institutt for arktisk og marin biologi
Campus Tromsø


Institutt for arktisk og marin biologi
Campus Tromsø