Ansatte – Institutt for arktisk og marin biologi

Tilbake til enheten

Ansatte Institutt for arktisk og marin biologi

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Institutt for arktisk og marin biologi
Campus Tromsø


Institutt for arktisk og marin biologi
Campus Tromsø

+4777623293

Institutt for arktisk og marin biologi
Campus Tromsø

Professor i ferskvannsøkologi

Institutt for arktisk og marin biologi
Campus Tromsø


Institutt for arktisk og marin biologiInstitutt for arktisk og marin biologi
Campus Tromsø

Kontorsjef
+4777646381

Institutt for arktisk og marin biologi
Campus Tromsø


Institutt for arktisk og marin biologiInstitutt for arktisk og marin biologi
Campus Tromsø


Institutt for arktisk og marin biologi
Campus Tromsø

Marinøkologi - Plankton
+4777645675

Institutt for arktisk og marin biologi
Campus Tromsø

+4777645124

Institutt for arktisk og marin biologi
Campus Tromsø


Institutt for arktisk og marin biologi
Campus Tromsø


Institutt for arktisk og marin biologiInstitutt for arktisk og marin biologi
Campus Tromsø

Professor
+4777644382

Institutt for arktisk og marin biologi
Campus Tromsø

+4777645437

Institutt for arktisk og marin biologi
Campus Tromsø

Associate professor - Arctic marine ecotoxicology

Institutt for arktisk og marin biologi
Campus Tromsø

Overingeniør
+4777625213

Institutt for arktisk og marin biologi
Campus Tromsø


Institutt for arktisk og marin biologi
Campus Tromsø

Professor
+4777646629

Institutt for arktisk og marin biologi
Campus Tromsø

Avdelingsingeniør
+4777646094

Institutt for arktisk og marin biologi
Campus Tromsø


Institutt for arktisk og marin biologi
Campus Tromsø


Institutt for arktisk og marin biologi
Campus Tromsø

+4777646173

Institutt for arktisk og marin biologi
Campus Tromsø

Professor dr.philos.

Institutt for arktisk og marin biologi
Campus Tromsø


Institutt for arktisk og marin biologi
Campus Tromsø

Stipendidat

Institutt for arktisk og marin biologi
Campus Tromsø


Institutt for arktisk og marin biologi
Campus Tromsø

Professor

Institutt for arktisk og marin biologi
Campus Tromsø

+4777625243

Institutt for arktisk og marin biologi
Campus Tromsø


Institutt for arktisk og marin biologi
Campus Tromsø

Forsker
+4777646882

Institutt for arktisk og marin biologi
Campus Tromsø


Institutt for arktisk og marin biologi
Campus Tromsø


Institutt for arktisk og marin biologi
Campus Tromsø

Avdelingsingeniør

Institutt for arktisk og marin biologi
Campus Tromsø


Institutt for arktisk og marin biologi
Campus Tromsø

Postdoktor

Institutt for arktisk og marin biologi
Campus Tromsø

Overingeniør - Laboratoriesikkerhet, næringssaltanalyse, POC/PON-analyse, verneombud
+4777646826

Institutt for arktisk og marin biologi
Campus Tromsø

Stipendiat i Arctic SIZE prosjektet

Institutt for arktisk og marin biologi
Campus Tromsø

Forsker

Institutt for arktisk og marin biologi
Campus Tromsø


Institutt for arktisk og marin biologi
Campus Tromsø

+4777644421

Institutt for arktisk og marin biologi
Campus Tromsø

+4777644738

Institutt for arktisk og marin biologi
Campus Tromsø


Institutt for arktisk og marin biologi
Campus Tromsø


Institutt for arktisk og marin biologi
Campus Tromsø


Institutt for arktisk og marin biologi
Campus Tromsø


Institutt for arktisk og marin biologi
Campus Tromsø


Institutt for arktisk og marin biologi
Campus Tromsø


Institutt for arktisk og marin biologi
Campus Tromsø


Institutt for arktisk og marin biologi
Campus Tromsø

Professor emeritus. Populasjonsgenetikk, arktisk marinbiologi

Institutt for arktisk og marin biologi
Campus Tromsø

Professor

Institutt for arktisk og marin biologi
Campus Tromsø


Institutt for arktisk og marin biologi
Campus Tromsø

Professor
+4777644792

Institutt for arktisk og marin biologi
Campus Tromsø


Institutt for arktisk og marin biologi
Campus Tromsø

Professor
+4777644384

Institutt for arktisk og marin biologi
Campus Tromsø

Postdoctoral researcher
+4777645561

Institutt for arktisk og marin biologi
Campus Tromsø

+4777644768

Institutt for arktisk og marin biologi
Campus Tromsø


Institutt for arktisk og marin biologi
Campus Tromsø


Institutt for arktisk og marin biologi
Campus Tromsø


Institutt for arktisk og marin biologi
Campus Tromsø


Institutt for arktisk og marin biologi
Campus Tromsø

Professor
+4777644514

Institutt for arktisk og marin biologi
Campus Tromsø

Stipendiat

Institutt for arktisk og marin biologi
Campus Tromsø

ARCTOS sekretær
+4777646825

Institutt for arktisk og marin biologi


Professor emeritus

Institutt for arktisk og marin biologi
Campus Tromsø

Instituttleder

Institutt for arktisk og marin biologi
Campus Tromsø

Overingeniør
Norges fiskerihøgskole C 208

Institutt for arktisk og marin biologi
Campus Tromsø

Stipendiat

Institutt for arktisk og marin biologi
Campus Tromsø

Professor
+4777645905

Institutt for arktisk og marin biologi
Campus Tromsø

Professor

Institutt for arktisk og marin biologi
Campus Tromsø

PhD student
F210

Institutt for arktisk og marin biologi
Campus Tromsø

+4777644523

Institutt for arktisk og marin biologi
Campus Tromsø

Professor for Molecular Biology and Bioinformatics
+4777646889

Institutt for arktisk og marin biologi
Campus Tromsø

Professor

Institutt for arktisk og marin biologi
Campus Tromsø

Forsker

Institutt for arktisk og marin biologi
Campus Tromsø


Institutt for arktisk og marin biologi
Campus Tromsø

Rådgiver

Institutt for arktisk og marin biologi
Campus Tromsø


Institutt for arktisk og marin biologi
Campus Tromsø

Overingeniør. Mikroskopi, molekylærbiologi, mikrobiologi
+4777644543

Institutt for arktisk og marin biologi
Campus Tromsø


Institutt for arktisk og marin biologi
Campus Tromsø


Institutt for arktisk og marin biologi
Campus Tromsø


Institutt for arktisk og marin biologi
Campus Tromsø

+4777644926

Institutt for arktisk og marin biologi
Campus Tromsø

Professor
+4777646476

Institutt for arktisk og marin biologi
Campus Tromsø


Institutt for arktisk og marin biologi
Campus Tromsø

+4777660298

Institutt for arktisk og marin biologi
Campus Tromsø

Rådgiver

Institutt for arktisk og marin biologi
Campus Tromsø

Forskningssjef, Klimalaboratorium
+4777644899
HOLT

Institutt for arktisk og marin biologi
Campus Tromsø

Førsteamanuensis
+4777644411

Institutt for arktisk og marin biologi
Campus Tromsø

Professor emeritus (Fish Biology and Aquaculture)

Institutt for arktisk og marin biologi
Campus Tromsø

Overingeniør

Institutt for arktisk og marin biologi
Campus Tromsø

Professor
+4777646791

Institutt for arktisk og marin biologi
Campus Tromsø

Ledende forskningstekniker
+4777645640

Institutt for arktisk og marin biologi
Campus Tromsø

+4777646097

Institutt for arktisk og marin biologi
Campus Tromsø

Associate professor

Institutt for arktisk og marin biologi
Campus Tromsø

+4777646164

Institutt for arktisk og marin biologi
Campus Tromsø


Institutt for arktisk og marin biologi
Campus Tromsø


Institutt for arktisk og marin biologi
Campus Tromsø

Overingeniør Ferskvannsøkologisk Faggruppe
+4777660294

Institutt for arktisk og marin biologi
Campus Tromsø


Institutt for arktisk og marin biologiInstitutt for arktisk og marin biologi
Campus Tromsø

Professor Freshwater Ecology
+4777646037

Institutt for arktisk og marin biologi
Campus Kirkenes

+4778450434
Vadsø

Institutt for arktisk og marin biologi
Campus Tromsø

Overingeniør "ArcticABC" prosjekt
+4777625128

Institutt for arktisk og marin biologi
Campus Tromsø

Professor
+4777646415

Institutt for arktisk og marin biologi
Campus Tromsø


Institutt for arktisk og marin biologi
Campus Tromsø

Førsteamanuensis. Ferskvannsøkologi/parasittologi

Institutt for arktisk og marin biologi
Campus Tromsø


Institutt for arktisk og marin biologi
Campus Tromsø

PhD candidate
+4777646054

Institutt for arktisk og marin biologiInstitutt for arktisk og marin biologi
Campus Tromsø

Stipendiat
+4777644777

Institutt for arktisk og marin biologi
Campus Tromsø

Forsker
+4777644787

Institutt for arktisk og marin biologi
Campus Tromsø

+4777623318
Mellomveien

Institutt for arktisk og marin biologi
Campus Tromsø

Førsteamanuensis
+4777644534

Institutt for arktisk og marin biologi
Campus Tromsø

Avdelingsingeniør
+4777644791

Institutt for arktisk og marin biologi
Campus Tromsø

Senioringeniør
+4777644340

Institutt for arktisk og marin biologi
Campus Tromsø


Institutt for arktisk og marin biologi
Campus Tromsø


Institutt for arktisk og marin biologi
Campus Tromsø

Seniorforskningstekniker
+4777644904
HOLT

Institutt for arktisk og marin biologi
Campus Tromsø


Institutt for arktisk og marin biologi
Campus Tromsø

Overingeniør i Arven etter Nansen prosjekt

Institutt for arktisk og marin biologi
Campus Tromsø


Institutt for arktisk og marin biologi
Campus Tromsø


Institutt for arktisk og marin biologi
Campus Tromsø


Institutt for arktisk og marin biologi
Campus Tromsø

Stipendiat ved forskningsgruppen Arktisk Kronobiologi og Fysiologi

Institutt for arktisk og marin biologi
Campus Tromsø


Institutt for arktisk og marin biologi
Campus Tromsø

Professor for arktisk kystene økologi
+4777660293

Institutt for arktisk og marin biologiInstitutt for arktisk og marin biologi
Campus Tromsø


Institutt for arktisk og marin biologi
Campus Tromsø

+4777644406

Institutt for arktisk og marin biologi
Campus Tromsø


Institutt for arktisk og marin biologi
Campus Tromsø


Institutt for arktisk og marin biologi
Campus Tromsø

+4777646314

Institutt for arktisk og marin biologi
Campus Tromsø

Førsteamanuensis
+4777644535

Institutt for arktisk og marin biologi
Campus Tromsø

Professor
+4777644794

Institutt for arktisk og marin biologi
Campus Tromsø

Førsteamanuensis. Planktonøkologi

Institutt for arktisk og marin biologi
Campus Tromsø

STAKKEVV

Institutt for arktisk og marin biologi
Campus Tromsø

+4777646081

Institutt for arktisk og marin biologi
Campus Alta


Institutt for arktisk og marin biologiInstitutt for arktisk og marin biologi
Campus Tromsø

+4777644436

Institutt for arktisk og marin biologi
Campus Tromsø


Institutt for arktisk og marin biologi
Campus Tromsø

Professor II, Biomolecular and structural chemistry

Institutt for arktisk og marin biologi
Campus Tromsø

Professor. Fiskerbiologi og -økologi

Institutt for arktisk og marin biologi
Campus Tromsø

Professor - Aquaculture and Fish Genetics

Institutt for arktisk og marin biologi
Campus Tromsø


Institutt for arktisk og marin biologi
Campus Tromsø

PhD Candidate

Institutt for arktisk og marin biologi
Campus Tromsø

Biologibygget

Institutt for arktisk og marin biologi
Campus Tromsø


Institutt for arktisk og marin biologi
Campus Tromsø


Institutt for arktisk og marin biologi
Campus Tromsø

Professor i marin økologi
+4777644525

Institutt for arktisk og marin biologiInstitutt for arktisk og marin biologi
Campus Tromsø

Professor

Institutt for arktisk og marin biologi
Campus Tromsø


Institutt for arktisk og marin biologi
Campus Tromsø

+4777625245

Institutt for arktisk og marin biologi
Campus Tromsø


Institutt for arktisk og marin biologi
Campus Tromsø


Institutt for arktisk og marin biologi
Campus Tromsø

PhD candidate

Institutt for arktisk og marin biologi
Campus Tromsø

Vitenskapelig rådgiver for Arven etter Nansen
+4777646993

Institutt for arktisk og marin biologi
Campus Tromsø

+4777620701

Institutt for arktisk og marin biologi
Campus Tromsø


Institutt for arktisk og marin biologi
Campus Tromsø

+4777646392

Institutt for arktisk og marin biologi
Campus Tromsø

Forskningstekniker
+4777645778
Biologibygget

Institutt for arktisk og marin biologi
Campus Tromsø


Institutt for arktisk og marin biologi
Campus Tromsø

+4777660296

Institutt for arktisk og marin biologi
Campus Alta

Førstelektor
+4778450488

Institutt for arktisk og marin biologi
Campus Tromsø


Institutt for arktisk og marin biologi
Campus Tromsø

+4777623312

Institutt for arktisk og marin biologi
Campus Tromsø

Professor i Dyrefysiologi, Merittert underviser
Norges fiskerihøgskole A210

Institutt for arktisk og marin biologi
Campus Tromsø

Professor
+4777644432

Institutt for arktisk og marin biologi
Campus Tromsø

Professor

Institutt for arktisk og marin biologi
Campus Tromsø

Postdoc

Institutt for arktisk og marin biologi
Campus Tromsø

Professor II

Institutt for arktisk og marin biologi
Campus Tromsø

ADM

Institutt for arktisk og marin biologi
Campus Tromsø

Overingeniør
+4777644587

Institutt for arktisk og marin biologi
Campus Tromsø


Institutt for arktisk og marin biologi
Campus Tromsø

+4777625215

Institutt for arktisk og marin biologi
Campus Tromsø

+4777645811

Institutt for arktisk og marin biologi
Campus Tromsø

Forsker

Institutt for arktisk og marin biologi
Campus Alta

Førsteamanuensis
+4778450481

Institutt for arktisk og marin biologi
Campus Tromsø


Institutt for arktisk og marin biologi
Campus Tromsø

Professor II

Institutt for arktisk og marin biologi
Campus Tromsø

Overingeniør "ArcticABC" prosjekt
+4777649171

Institutt for arktisk og marin biologi
Campus Tromsø

+4777645765

Institutt for arktisk og marin biologiInstitutt for arktisk og marin biologiInstitutt for arktisk og marin biologi
Campus Tromsø


Institutt for arktisk og marin biologi
Campus Tromsø

Professor
+4777644459

Institutt for arktisk og marin biologi
Campus Tromsø

ADM

Institutt for arktisk og marin biologi
Campus Tromsø

Forsker

Institutt for arktisk og marin biologi
Campus Tromsø

+4777644784

Institutt for arktisk og marin biologi
Campus Tromsø

Professor
+4777646884

Institutt for arktisk og marin biologi
Campus Tromsø

PhD candidate
+4777644492

Institutt for arktisk og marin biologi
Campus Tromsø

Postdoktor

Institutt for arktisk og marin biologi
Campus Tromsø


Institutt for arktisk og marin biologi
Campus Tromsø