Bilde av Aares, Karoline Helene
Bilde av Aares, Karoline Helene
Institutt for arktisk og marin biologi karoline.h.aares@uit.no +4777646998 41519749 Tromsø NFH C 218

Karoline Helene Aares


Stipendiat

Stillingsbeskrivelse

Jeg jobber med forbindelser mellom terrestriske -og ferskvannsøkosystemer i Arktis.


  • Mikel Moriana Armendariz, Holly Abbandonato, Takahiro Yamaguchi, Martin Alfons Mörsdorf, Karoline Aares, Philipp Semenchuk m.fl.:
    Increased snow and cold season temperatures alter High Arctic parasitic fungi – host plant interactions
    Arctic Science 2021 ARKIV / DOI

  • De 50 siste resultatene fra Cristin vises på siden. Se alle arbeider i Cristin her →


    Forskningsinteresser

    Jeg er interessert i plante- og ferskvannsøkologi. Jeg har en studiebakgrunn i plante-jordinteraksjoner, men jobber nå med forbindelser mellom terrestriske- og ferskvannsøkosystemer, med spesielt fokus på rollen til løv og invertebrater.