Ansatte – Institutt for lærerutdanning og pedagogikk

Tilbake til enheten

Ansatte – Institutt for lærerutdanning og pedagogikk

Nordli, Ingrid Cathrin

Universitetslektor
Institutt for lærerutdanning og pedagogikk
Forskningsinteresser:
  • Lytting og lytteferdigheter
  • Plagiat og akademisk samarbeid
  • Akademisk skriving
  • Fonetisk transkripsjon
  • Barnehagefaglig forskningsnettverk: https://uit.no/research/barnehagefaglignettverk?p_document_id=718092&Baseurl=/research/ 

 


Isaksen, Torbjørn

Førstelektor i organisasjon & ledelse
Institutt for lærerutdanning og pedagogikk
Universitetsveien 39 4.024
+4777660523
Forskningsinteresser:

Lærings- og utviklingsprosesser i organisasjoner, arbeidsplasslæring.


Pettersen, Geir Olaf

Førstelektor i matematikkdidaktikk
Institutt for lærerutdanning og pedagogikk
ILP-bygget 3.009
+4777660359

Bjørndal, Kristin Emilie W

Førsteamanuensis i pedagogikk
Institutt for lærerutdanning og pedagogikk
Forskningsinteresser:

Dialogpedagogikk, pedagogiske grunnlagsproblemer, filosofering med barn og ungdom, filosofi og kritisk tenkning i skolen, digital kompetanse med vekt på digital dømmekraft og danning, oppmerksomt nærvær (Mindfulness) innenfor utdanningsfeltet.

Medlem av forskergruppe:

 


Suhr, Hilde Pettersen

Universitetslektor
Lærerut. og pedagogikk campus Alta
ALTA 1005a
+4778450214

Kristiansen, Ingvill Nysted

Førsteamanuensis
Lærerut. og pedagogikk campus Alta

Isaksen, Marianne

Stipendiat
Lærerut. og pedagogikk campus Alta
Alta, Btr. 1-2-3
+4778450179

Ekeland, Torun Granstrøm

Førsteamanuensis
Lærerut. og pedagogikk campus Alta
Alta, Btr. 1-2-3
+4778450185

Simensen, Anita Movik

Universitetslektor matematikk
Lærerut. og pedagogikk campus Alta
Forskningsinteresser:

Mine to hovedinteresser innenfor forskning er (1) tilpasset opplæring i matematikk i en inkluderende skole og (2) naturen som læringsarena for matematikk i barnehage og småskole. 

Jeg deltar for tiden i følgende prosjekt:

LiMa - Læringsmuligheter i matematikk for alle, doktorgradsprosjektet mitt der jeg undersøker 8. trinns elever som presterer lavt i matematikk sine læringsmuligheter under arbeid i smågrupper.

ROM - Realfagstalenter og motivasjon, et prosjekt der vi følger realfagstalenters arbeid med matematikk både i egen klasse og på de nasjonale talentsentrene. 


Evjen, Beate

Universitetslektor
Institutt for lærerutdanning og pedagogikk

1-10 av 270 | Neste 10 Siste 10