Ansatte – Institutt for lærerutdanning og pedagogikk

Tilbake til enheten

Ansatte – Institutt for lærerutdanning og pedagogikk

Nordli, Ingrid Cathrin

Universitetslektor logopedi
Institutt for lærerutdanning og pedagogikk
Forskningsinteresser:

Fonetikk og fonetisk transkripsjon

Akademisk skriving

 

 


Isaksen, Torbjørn

Førstelektor i organisasjon & ledelse/samfunnsfag
Institutt for lærerutdanning og pedagogikk
Forskningsinteresser:

Lærings- og utviklingsprosesser i organisasjoner, arbeidsplasslæring.


Pettersen, Geir Olaf

Førstelektor i matematikkdidaktikk
Institutt for lærerutdanning og pedagogikk
geir.olaf.pettersen@uit.no
ILP-bygget 3.009
+4777660359

Bråthen, Hanne Kristin

Høgskolelærer/øvingslærer
Institutt for lærerutdanning og pedagogikk

Bjørndal, Kristin Emilie W

Førsteamanuensis i pedagogikk
Institutt for lærerutdanning og pedagogikk
Forskningsinteresser:

Dialogpedagogikk, pedagogiske grunnlagsproblemer, filosofering med barn og ungdom, filosofi og kritisk tenkning i skolen, digital kompetanse med vekt på digital dømmekraft og danning, oppmerksomt nærvær (Mindfulness) innenfor utdanningsfeltet.

Medlem av forskergruppe:

 


Suhr, Hilde Pettersen

Universitetslektor
Lærerut. og pedagogikk campus Alta
hilde.p.suhr@uit.no
ALTA 1005a
+4778450214

Kristiansen, Ingvill Nysted

Førsteamanuensis
Lærerut. og pedagogikk campus Alta

Isaksen, Marianne

Stipendiat
Lærerut. og pedagogikk campus Alta
marianne.isaksen@uit.no
Alta, Btr. 1-2-3
+4778450179

Ekeland, Torun Granstrøm

Førsteamanuensis
Lærerut. og pedagogikk campus Alta
torun.g.ekeland@uit.no
Alta, Btr. 1-2-3
+4778450185

Simensen, Anita Movik

Universitetslektor matematikk
Lærerut. og pedagogikk campus Alta
Forskningsinteresser:

Mine to hovedinteresser innenfor forskning er (1) tilpasset opplæring i matematikk i en inkluderende skole og (2) naturen som læringsarena for matematikk i barnehage og småskole. 

Jeg deltar for tiden i følgende prosjekt:

LiMa - Læringsmuligheter i matematikk for alle, doktorgradsprosjektet mitt der jeg undersøker 8. trinns elever som presterer lavt i matematikk sine læringsmuligheter under arbeid i smågrupper.

ROM - Realfagstalenter og motivasjon, et prosjekt der vi følger realfagstalenters arbeid me...


1-10 av 269 | Neste 10 Siste 9