#
#
Institutt for lærerutdanning og pedagogikk svein.erik.andreassen@uit.no +4777646878 +47 986 61521 Tromsø MV.110 B 323

Andreassen, Svein-Erik


Dosent, Phd, Institutt for lærerutdanning og pedagogikk


 • Antonsen, Yngve; Thunberg, Odd Arne; Andreassen, Svein-Erik. Aksjonslæring som grunnlag for utvikling av lærerstudenters U-kompetanse i FoU-oppgaven. (fulltekst) (prosjekt) Nordisk tidsskrift for utdanning og praksis 2022; Volum 16 (1). ISSN 2535-7697.s 1 - 21.s doi: 10.23865/up.v16.3279.
 • Andreassen, Svein-Erik. Om læringsmål i yrkesutdanninger som forutsetter fysiske ferdigheter. Skandinavisk tidsskrift for yrker og profesjoner i utvikling 2020; Volum 5 (1). ISSN 2464-4153.s 89 - 111.s doi: 10.7577/sjvd.3632.
 • Andreassen, Svein-Erik. Hvorfor setter lærere elever til å øve på det de er dårlige til?. Universitetsforlaget 2020 ISBN 9788215034508.s 117 - 134.
 • Bjørndal, Kristin Emilie W; Andreassen, Svein-Erik. Om sammenhenger mellom forskningsspørsmål, aksjonsforskning, casestudier og generalisering. Cappelen Damm Akademisk 2020 ISBN 9788202652296.s 163 - 189.s doi: 10.23865/noasp.121.ch6.
 • Tresselt, Margrethe Amalie; Andreassen, Svein-Erik; Lund, Torbjørn. Teammøter i skolen – fra «logistikkmøter» til lærende møter?. (data) Forskning og Forandring 2018; Volum 1 (1). ISSN 2535-5279.s 78 - 100.s doi: 10.23865/fof.v1.1003.
 • Thunberg, Odd Arne; Andreassen, Svein-Erik. Elevskap mot frafall i videregående skole. Skandinavisk tidsskrift for yrker og profesjoner i utvikling 2017; Volum 2. ISSN 2464-4153.s 1 - 26.s doi: 10.7577/sjvd.2136.
 • Andreassen, Svein-Erik. Studenter og praksislærer sammen om aksjonslæring. Universitetsforlaget 2015 ISBN 978 - 82-15 - 025.s 87 - 98.
 • Andreassen, Svein-Erik. Studenter i forskende partnerskap - begrepsavklaring. Akademika forlag 2014 ISBN 978-82-321-04215.s 1 - 11.
 • Andreassen, Svein-Erik. Research Partnership in Local Teaching Programme Work – Translations of Competence Aims. Brill|Sense 2014 ISBN 978-94-6209-720-9.s 171 - 193.s doi: 10.1007/978-94-6209-722-3_10.
 • Andreassen, Svein-Erik. Lokale læreplaner - kunnskapsmonopol eller kompetansemeny?. Cappelen Damm Akademisk 2014 ISBN 978-82-02-43015-3.s 373 - 402.
 • Andreassen, Svein-Erik. Blooms taksonomi i kompetansemålenes lukkede rom?. Akademika forlag 2013 ISBN 978-82-321-0086-6.s 1 - 10.
 • Andreassen, Svein-Erik. Hva skal kompetansemålenes åpne rom fylles med?. Tapir Akademisk Forlag 2012 ISBN 978-82-519-2918-9.s 23 - 34.
 • Andreassen, Svein-Erik; Tiller, Tom. Rom for magisk læring? En analyse av læreplanen LK20. Universitetsforlaget 2021 ISBN 978-82-15-05577-0.
 • Andreassen, Svein-Erik; Tresselt, Margrethe Amalie; Bjørndal, Kristin Emilie W. Er LK20 forvirrende? - Noen refleksjoner om de tre tverrfaglige temaene og kjerneelementene. form tidsskrift for kunst og design 2022.s doi: https://www.kunstogdesign.no/nyhetssaker/erlk20forvirrende.
 • Tiller, Tom; Solvang, Veronika; Christensen, Agnar; Thunberg, Odd Arne; Andreassen, Svein-Erik. Veiviser for livsviktig læring. Grunnlagsdokument for undervisnings- og læringsarbeidet ved Brann- og redningsskolen. 2021.
 • Andreassen, Svein-Erik. Læreplanmystikk. Digital forelesning Fosen-nettverket 2021-03-11 - 2021.
 • Andreassen, Svein-Erik. Læreplanmystikk II. Digital forelesning Orkla-regionen 2021-03-19 - 2021.
 • Andreassen, Svein-Erik. Læreplanmystikk. DEKOMP Digital forelesning Finnsns ungdomsskole 2021-04-06 - 2021.
 • Andreassen, Svein-Erik. Læreplanmystikk. Digital forelesning Fosen-regionen 2021-08-11 - 2021.
 • Andreassen, Svein-Erik. Læreplanmystikk I/III. DEKOMP-forelesning Senjahopen skole, Husøy skole, Botnhamn skole 2021-08-18 - 2021.
 • Andreassen, Svein-Erik. Læreplanmystikk II. Forelesning Fosen-nettverket 2021-09-23 - 2021.
 • Andreassen, Svein-Erik. Læreplanmystikk II. Forelesning for NTG-skoler, pedagogisk personale 2021-10-18 - 2021.
 • Andreassen, Svein-Erik; Grønli, Sture; Egeberg, Gunstein Christoffer; Svendsen, Ådne. Å håndtere mobbing i skolen. Fremover 2021.s 16 - 17.
 • Andreassen, Svein-Erik; Grønli, Sture; Egeberg, Gunstein Christoffer; Svendsen, Ådne. Å håndtere mobbing i skolen. iFinnmark 2021.
 • Andreassen, Svein-Erik; Grønli, Sture; Egeberg, Gunstein Christoffer; Svendsen, Ådne. Å håndtere mobbing i skolen. Bladet Tromsø 2021; Volum 10.08.2021.
 • Andreassen, Svein-Erik. Læreplanmystikk III og IV. Forelesning Vannvåg skole DEKOMP 2021-01-27 - 2021.
 • Andreassen, Svein-Erik. Læreplanmystikk III. Forelsning Vanna Montessoriskole DEKOMP 2021-02-02 - 2021.
 • Andreassen, Svein-Erik. Læreplanmystikk. Perspektiver på LK20.. Forelesning Sørreisa kommune, tre skoler DEKOMP, digitalt 2021-03-02 - 2021.
 • Andreassen, Svein-Erik. Læreplanmystikk. Perspektiver på LK20.. Forelesning NTG Norges Toppidrettsgymnas 2021-02-17 - 2021.
 • Andreassen, Svein-Erik. Læreplanmystikk III. Perspektiver på LK20.. Forelesning Alta nettverk øst og vest 2021-02-24 - 2021.
 • Andreassen, Svein-Erik. Læreplanmystikk III. Perspektiver LK20.. Foerlesning Alta kommune, skoleledere 2020-12-04 - 2020.
 • Andreassen, Svein-Erik. Læreplanmystikk. Forelesning for Charlottenlund skole og Sverresborg skole 2020-01-16 - 2020.
 • Andreassen, Svein-Erik. Læreplanmystikk. Forelesning for Hoeggen skole og Blussuvoll skole 2020-01-24 - 2020.
 • Andreassen, Svein-Erik. Læreplanmystikk. Perspektiver på LK20.. Webinar, Fylkesmannen i Troms og Finnmark 2020-10-29 - 2020.
 • Andreassen, Svein-Erik. Læreplanmystikk. Forelesning Silsand skole DEKOMP 2020-10-07 - 2020.
 • Andreassen, Svein-Erik. Komponenter i fagfornyelsen - didaktisk ryddig eller didaktisk rot?. Forelesning Fastlandsnettverket Tromsø DEKOMP 2020-01-29 - 2020.
 • Andreassen, Svein-Erik. Læreplanmystikk. Forelesning Orkla/Øy-regionen, digitalt 2020-11-23 - 2020.
 • Andreassen, Svein-Erik. Læreplanmystikk II. Forelesning Nord-Troms-regionen 2020-04-28 - 2020.
 • Andreassen, Svein-Erik. Læreplanmystikk. Forelesning Nord-Troms DEKOMP, digitalt 2020-04-28 - 2020.
 • Andreassen, Svein-Erik. Læreplanmystikk. Forelesning Malvik kommune, digitalt 2020-08-12 - 2020.
 • Andreassen, Svein-Erik. Læreplanmystikk. Forelesning Kirkenes vgs. 2020-02-10 - 2020.
 • Andreassen, Svein-Erik. Læreplanmystikk III. Forelesning Hansnes skole DEKOMP 2020-11-04 - 2020.
 • Andreassen, Svein-Erik. Læreplanmystikk. Forelesning Steinskjær kommune DEKOMP 2019-04-29 - 2019.
 • Andreassen, Svein-Erik. Læreplanmystikk. Forelesning - DEKOM Gauldalsregionen 2019-11-29 - 2019-11-29 2019.
 • Andreassen, Svein-Erik. Læreplanmystikk II. Forelesning - DEKOM Tana kommune 2019-11-01 - 2019-11-01 2019.
 • Andreassen, Svein-Erik. Læreplanmystikk. Forelesning - DEKOM RSK Vest-Finnmark, Hammerfest 2019-10-01 - 2019-10-01 2019.
 • Andreassen, Svein-Erik. Læreplanmystikk II. Forelesning - DEKOM RSK Vest-Finnmark, Alta 2019-09-30 - 2019-09-30 2019.
 • Andreassen, Svein-Erik. Læreplanmystikk II. Forelesning - DEKOM Karlsøy kommune 2019-11-18 - 2019-11-18 2019.
 • Andreassen, Svein-Erik. Læreplanmysikk. Forelesning på planleggingsdag Voss kommune 2019-11-15 - 2019-11-15 2019.
 • Andreassen, Svein-Erik. Læreplanmystikk. Forelesning - Kompetansenettverket for skolene i Trondheim, Malvik og Klæbu 2019-09-11 - 2019-09-12 2019.
 • Andreassen, Svein-Erik. Læreplanmystikk. Forelesning på planleggingsdag Kvinnherad kommune 2019-11-17 - 2019-11-17 2019.
 • Andreassen, Svein-Erik. Læreplanmystikk. Forelesning på planleggingsdag Inderøy kommune 2019-08-13 - 2019-08-13 2019.
 • Andreassen, Svein-Erik. Læreplanmystikk. Forelesning - DEKOM Sommerlyst skole og Laksvatn skole 2019-08-16 - 2019-08-16 2019.
 • Andreassen, Svein-Erik. Læreplanmystikk II. Forelesning - DEKOM Solneset skole og Workinnmarka skole 2019-08-15 - 2019-08-15 2019.
 • Andreassen, Svein-Erik. Fra arbeid med utvikling av studieplaner og kursplaner, til vitenskap. NORALF-konferanse, innlegg i dialoggruppe 2019-10-04 - 2019-10-04 2019.
 • Andreassen, Svein-Erik. Design av kursplaner. Forelesning - Fagplangruppe Avinor 2019-11-11 - 2019-11-11 2019.
 • Andreassen, Svein-Erik. Læreplanmystikk. Forelesning Lillehammer vgs. 2019-04-11 - 2019.
 • Andreassen, Svein-Erik. Læreplanmystikk. Forelesning Gauldalsregionen skoleledere DEKOMP 2019-04-10 - 2019.
 • Andreassen, Svein-Erik. Læreplanmystikk. Forelesning Fusa vgs., Samnanger ungdomsskule og Tysnes skule 2019-03-20 - 2019.
 • Andreassen, Svein-Erik. Læreplanmystikk. Forelesning seks skoler Tromsø kommune DEKOMP 2019-02-11 - 2019.
 • Andreassen, Svein-Erik. Læreplanmystikk. Forelesning Workinnmarka skole 2019-02-20 - 2019.
 • Nilsen, Tina; Salamonsen, Ida; Moe, Harald Eivind; Andreassen, Svein-Erik. Trehåndverk i grunnskolen – ideer fra Finland. Utdanningsnytt.no 2019.s doi: https://www.utdanningsnytt.no/grunnskole-kunst-og-handverk-laereplaner/trehandverk-i-grunnskolen--ideer-fra-finland/141139.
 • Andreassen, Svein-Erik. Begrepsbruk i fagfornyelsen. Bedre Skole 2019 (3). ISSN 0802-183X.s 8 - 13.
 • Andreassen, Svein-Erik. Fornyet læreplan: Noen didaktiske råd til Utdanningsdirektoratet. Bedre Skole 2018 (3). ISSN 0802-183X.s 66 - 71.
 • Andreassen, Svein-Erik. Læreplanforståelse. Forelesning - DEKOM Karlsøy kommune 2018-08-17 - 2018-08-17 2018.
 • Andreassen, Svein-Erik. Design av kursplan for Arbeid i høyden. Forelesning for Team fagutvikling DSB 2018-10-05 - 2018-10-05 2018.
 • Andreassen, Svein-Erik. Design av kursplan for deltidspersonale i Brann, redning og samfunnsikkerhet. Forelesning for personale i Direktorat for samfunnsikkerhet og beredskap 2018-08-30 - 2018-08-30 2018.
 • Andreassen, Svein-Erik. Design av kursplan for deltispersonale i Brann, redning og samfunnsikkerhet. Forelesning for personale i Direktorat for samfunnsikerhet og beredskap 2018-06-11 - 2018-06-11 2018.
 • Andreassen, Svein-Erik. Begrepet læring. Forelesning for personale i Brann, redning og samfunnsikkerhet 2018-11-29 - 2018-11-29 2018.
 • Andreassen, Svein-Erik. Design av studieplan for deltidpersonale i Brann, redning og samfunnsikkerhet. Forelesning for undervisningspersonale i Brann, redning og samfunnsikkerhet 2018-06-27 - 2018-06-27 2018.
 • Andreassen, Svein-Erik. Læreplanforståelse. Forelesning Trøndelagskonferansen 2018-10-18 - 2018-10-18 2018.
 • Andreassen, Svein-Erik. Læreplanforståelse. Forelesning skoleledere Tromsø kommune 2018-12-05 - 2018-12-06 2018.
 • Andreassen, Svein-Erik. Læreplanforståelse. Forelesning Heimdal vgs. 2018-09-12 - 2018-09-12 2018.
 • Andreassen, Svein-Erik. Læreplanforståelse. Forelesning Tiller vgs. og Hemne vgs. 2018-08-15 - 2018-08-15 2018.
 • Andreassen, Svein-Erik. Læreplanforståelse. Forelesning Bømlo kommune 2018-08-14 - 2018-08-14 2018.
 • Andreassen, Svein-Erik. Læreplanforståelse. Forelesning Fitjar kommune 2018-08-13 - 2018-08-13 2018.
 • Andreassen, Svein-Erik. Arbeid med læreplanforståelse som forutsetting for begrunnelse av standpunktskarakterer. Forelesning - Ledersamling skoledere vgs. Trøndelag fylkeskommune 2018-04-06 - 2018.
 • Andreassen, Svein-Erik. Læreplanforståelse. Forelesning - Ledersamling Sunnhordaland 2018-02-02 - 2018.
 • Andreassen, Svein-Erik. Læring er komplekst. Forelesning for personanale innen undervisning i brann, redning og samfunnsikkerhet 2018-01-24 - 2018.
 • Tresselt, Margrethe Amalie; Andreassen, Svein-Erik. Læreplan for læreres læring?. Nettverskmøte skoleledere Nordøyanettverket (Mortensnes skole, Borgtun skole, Hamna skole, Solneset skole og Stakkevollan skole), Tromsø 2018-06-01 - 2018.
 • Simonsen, Malin; Andreassen, Svein-Erik; Slettbakk, Åse; Ree, Vibecke Solberg; Rødven, Ingeborg; Hallert, Caroline; Antonsen, Marie; Sandsmark, Anne Helene; Døvre, Kari; Wedø, Ida; Vestad, Bente Knippa; Vinje, Sindre. Dybdelæring: Aksjonslæring for bærekraft i folkehøgskolen. Utdanning 2017 (18). ISSN 1502-9778.s 50 - 53.
 • Andreassen, Svein-Erik. Læreplanforståelse. Forelesning for lærere Sør-Varanger kommune 2017-11-22 - 2017.
 • Andreassen, Svein-Erik. Nasjonalt arbeid med læreplaner for fag. Innlegg på workshop i Utdanningsdirektoratet 2017-11-01 - 2017-11-01 2017.
 • Andreassen, Svein-Erik. Læreplanforståelse. Forelesning for lærere i Sveio kommune 2017-10-27 - 2017-10-27 2017.
 • Andreassen, Svein-Erik. Læreplanforståelse. Forelesning for rektorer Sør-Varanger kommune 2017-09-12 - 2017-09-12 2017.
 • Andreassen, Svein-Erik. Læreplanforståelse. Forelesning på Bugøynes skole, planleggingsdag 2017-08-18 - 2017-08-18 2017.
 • Andreassen, Svein-Erik. Læreplanforståelse. Forelesning for alle skoler Tana kommune 2017-08-17 - 2017-08-17 2017.
 • Jessen, Ann Karoline; Johansen, Monica; Moe, Harald Eivind; Andreassen, Svein-Erik. En rektor som tør satse. FORM 2017; Volum 51 (3). ISSN 0805-9144.s 20 - 21.
 • Thunberg, Odd Arne; Andreassen, Svein-Erik. Å splitte eller samle læringsarenaer i ny "brannfagskole"?. Nordnorsk Debatt 2017.
 • Thunberg, Odd Arne; Andreassen, Svein-Erik. Brann i teori og praksis. Klassekampen 2017. ISSN 0805-3839.s 16 - 17.
 • Andreassen, Svein-Erik. Læreplanforståelse. Forelesning Voksenopplæringa, Sør-Varanger kommune 2017-06-06 - 2017-06-06 2017.
 • Andreassen, Svein-Erik. Læreplanforståelse. Forelesning for lærere i fylket 2017-04-27 - 2017-04-27 2017.
 • Andreassen, Svein-Erik. Læreplanforståelse. Samling for skolesjefer i fylket 2017-01-27 - 2017-01-27 2017.
 • Andreassen, Svein-Erik; Christensen, Agnar; Stemshaug, Berit; Spilleth, Eva; Brenden, Lars; Kleppe, Una; Thunberg, Odd Arne. Læringsutbyttebeskrivelser i ny brannfagskole. Hvordan tolke og lese NKR?. Yrke 2017; Volum 61 (2). ISSN 1504-1905.s 61 - 62.
 • Johnsen, Silje; Madsen, Karoline; Stine, Sørvig; Andreassen, Svein-Erik. Lærere kan ha en tendens til å fokusere på kunnskap, snarere enn ferdighet. Utdanningsnytt.no 2016.
 • Johnsen, Silje; Madsen, Karoline; Sørvig, Stine; Andreassen, Svein-Erik. Verbene i kompetansemålene. Utdanning 2016 (4). ISSN 1502-9778.s 40 - 41.
 • Andreassen, Svein-Erik; Kristoffersen, Gunnlaug; Guttorm, Janne Eilen Mienna; Myreng, Tina Louise; Johnsen, Silje; Madsen, Karoline; Sørvig, Stine. Lokalt læreplanarbeid - innvikling eller utvikling?. 2016 ISBN 978-91-86857-17-2.s 295 - 214.s doi: http://hdl.handle.net/2077/46268.
 • Ingebrigtsen, Victoria; Andersen, Ellinor; Andreassen, Svein-Erik. Kan studenters forskning anvendes av skolene? Validitet og reliabilitet i bacheloroppgaver. Innlegg på Universitetsskolekonferansen 2016 2016-11-29 - 2016-11-29 2016.
 • Slettbakk, Åse; Andreassen, Svein-Erik. Kollektive prosesser og etablering av profesjonelle læringsfellesskap. Forelesning Bardufoss ungdomsskole, Ungdomstrinn i utvikling pulje 3 2016-11-22 - 2106-11-22 2016.
 • Andreassen, Svein-Erik; Christensen, Agnar; Stemshaug, Berit; Spilleth, Eva. Læreplanarbeid for ny "brannfagskole". Yrke 2016; Volum 60 (3). ISSN 1504-1905.s 62 - 64.
 • Andreassen, Svein-Erik; Christensen, Agnar; Steinsvik, Bjørg; Steinsvik, Steinar. Planer for læring ved Norges brannskole. Yrke 2016; Volum 60 (2). ISSN 1504-1905.s 63 - 66.
 • Biti, Kari Tveit; Hansen, Hege; Henriksen, Nina Mari; Andreassen, Svein-Erik. Forskende partnerskap mellom studenter og praksislærer i FoU-oppgave. Innlegg på seminar, besøk av danske lærerutdannere 2016-10-10 - 2016-10-10 2016.
 • Biti, Kari Tveit; Hansen, Hege; Henriksen, Nina Mari; Andreassen, Svein-Erik. Studenter i forskende partnerskap. Innlegg i dialoggruppe, Noralf-konferansen i Gøteborg 2016-10-06 - 2016-10-06 2016.
 • Andreassen, Svein-Erik. Bør lærere "forske" på nasjonal læreplan i stedet for å lage lokale læreplaner?. Innlegg i dialoggruppe, Noralf-konferansen i Gøteborg 2016-10-06 - 2016-10-06 2016.
 • Andreassen, Svein-Erik. Læreplanforståelse. Forelesning på personalseminar, Furnes ungdomsskole 2016-11-25 - 2016-11-25 2016.
 • Andreassen, Svein-Erik. Læreplanforståelse. Forelesning Utdanningsforbundet Tromsø 2016-11-01 - 2016-11-01 2016.
 • Andreassen, Svein-Erik. Lærepanforståelse. Forelesning Statped 2016-10-05 - 2016-10-05 2016.
 • Andreassen, Svein-Erik. Læreplanforståelse. Forelesning, Regelverk i praksis, Fylkesmannen i Aust- og Vest Agder 2016-09-20 - 2016-09-20 2016.
 • Andreassen, Svein-Erik. Læreplanforståelse. Forelesning Samisk videregående skole Karasjok – Sámi joatkkaskuvla KárásjogasVideregående 2016-09-07 - 2016-09-07 2016.
 • Andreassen, Svein-Erik. Læreplanforståelse. Forelesning alle skoler Alta kommune 2016-09-06 - 2016-09-06 2016.
 • Andreassen, Svein-Erik. Læreplanforståelse. Forelesning Berlevåg skole 2016-08-24 - 2016-08-24 2016.
 • Andreassen, Svein-Erik. Læreplanforståelse2. Forelesning Elvetun skole 2016-08-18 - 2016-08-18 2016.
 • Andreassen, Svein-Erik. Læreplanforståelse2. Forelesning Bardufoss skole og Bjørkeng oppvekssenter 2016-08-17 - 2016-08-17 2016.
 • Andreassen, Svein-Erik. Læreplanforståelse. Forelesning for PPT Ofoten 2016-05-20 - 2016-05-20 2016.
 • Andreassen, Svein-Erik. Læreplanforståelse. Forelesning, Regelverk i praksis, Fylkesmannen i Finnmark 2016-04-07 - 2016-04-07 2016.
 • Andreassen, Svein-Erik. Læreplanforståelse. Forelesning Bjørkeng oppvekstsenter 2016-03-03 - 2016-03-03 2016.
 • Andreassen, Svein-Erik. Læreplanforståelse. Forelesning på Bardufoss skole 2016-02-11 - 2016-02-11 2016.
 • Andreassen, Svein-Erik; Guttorm, Janne Eilen Mienna; Kristoffersen, Gunnlaug; Myreng, Tina Louise. Læreplanmystikk og læreplan vs. lærebok. Forelesning på andre samling i Den praktiske skole- og skoleeierhverdagen. Regelverk i praksis. Utdanningsdirektoratet og Fylkesmannen i Nord-Trøndelag 2016-01-26 - 2016-01-26 2016.
 • Andreassen, Svein-Erik. Forstår vi læreplanen?. 2016 ISBN 978-82-8244-165-0.
 • Antonsen, Benedikte; Skogli, Silje; Storø, Lene; Andreassen, Svein-Erik. Fireårsknekken i leseopplæring. Utdanning 2015 (19). ISSN 1502-9778.s 39 - 39.
 • Andreassen, Svein-Erik; Kristoffersen, Gunnlaug; Didriksen, Marianne Frønning. Lokalt læreplanarbeid som lærerforskning. Forelesning for Mortensnes skole, Borgtun skole, Hamna skole, Stakkevollan skole og Solneset skole 2015-08-26 - 2015-08-26 2015.
 • Berglund, Marit Linaker; Kristiansen, Eli Grete Hansson; Johansen, Lovise Tøllefsen; Pedersen, Ragnhild; Hawre, Ali; Benum, Henning; Lajord, Runar Karlsen; Andreassen, Svein-Erik. Eksempler på studenters aksjonslæringsprosjekter i lærerutdanningen 5-10. Konferanse for Folkehøyskolene og Framtiden i våre hender 2015-04-20 - 2015-04-21 2015.
 • Andreassen, Svein-Erik. Læreplaner: Oppdagelse av kompleksitet er samtidig en løsning!. Forelesning Bardu ungdomsskole, Øvre bardu skole, Nedre bardu skole og Setermoen skole 2015-11-20 - 2015-11-20 2015.
 • Andreassen, Svein-Erik. Læreplaner: Oppdagelse av kompleksitet er samtidig en løsning!. Forelesning Elvetun skole 2015-11-19 - 2015-11-19 2015.
 • Andreassen, Svein-Erik. Lokalt læreplanarbeid. Fagdag Fagerlidal skole, Karlstad skole, Olsborg skole og Mellombygd kultur- og oppvekstsenter 2015-08-13 - 2015-08-13 2015.
 • Antonsen, Benedikte; Skogli, Silje; Lene, Storø; Andreassen, Svein-Erik. Skolene bør legge mer vekt på lesestrategier. Utdanningsnytt.no 2015.
 • Andreassen, Svein-Erik. Lokalt læreplanarbeid: oppdagelse av kompleksitet er samtidig en løsning!. Forelesning Pedagogisk senter, Finnsnes 2015-08-14 - 2015-08-14 2015.
 • Andreassen, Svein-Erik. Didaktisk rasjonalitet på Norges brannskole. Forelesning Norges brannskole 2015-09-28 - 2015-09-28 2015.
 • Andreassen, Svein-Erik. Lokalt læreplanarbeid: Oppdagelse av kompleksitet er samtidig en løsning!. Forelesning Lavangen skole 2015-10-30 - 2015-10-30 2015.
 • Andreassen, Svein-Erik. Læreplaner: Oppdagelse av kompleksitet er samtidig en løsning!. Forelesning Salangen skole 2015-08-28 - 2015-08-28 2015.
 • Håvardsen, Hilde Pedersen; Adolfsen, Tine; Andreassen, Svein-Erik. Pedagogisk entreprenørskap i skolen?. Utdanningsnytt.no 2015.
 • Håvardsen, Hilde Pedersen; Adolfsen, Tine; Andreassen, Svein-Erik. Har pedagogisk entreprenørskap en plass i dagens skole?. Nordlys 2015. ISSN 0805-5440.s 3 - 3.
 • Andreassen, Svein-Erik; Grønli, Sture; Egeberg, Gunstein. Å bevise mobbing. Finnmark Dagblad 2015.s 19 - 19.
 • Andreassen, Svein-Erik; Guttorm, Janne Eilen Mienna; Kristoffersen, Gunnlaug; Myreng, Tina Louise; Johnsen, Silje; Madsen, Karoline; Stine, Sørvig. Lærerforskning som lokalt læreplanarbeid. Forelesning for Bjerkaker skole, Prestvannet skole og Gyldenborg skole 2015-01-21 - 2015.
 • Guttorm, Janne Eilen Mienna; Kristoffersen, Gunnlaug; Myreng, Tina Louise; Andreassen, Svein-Erik. Kampen mellom læreplanen og læreboka. Utdanning 2015 (12). ISSN 1502-9778.s 41 - 41.
 • Andreassen, Svein-Erik. Forskende partnerskap mellom studenter og praksislærer. Innlegg i dialoggruppe på Noralf-konferansen 2015-05-18 - 2015.
 • Andreassen, Svein-Erik. Læreplanmystikk. Forelesning på Storelva skole 2015-05-27 - 2015.
 • Andreassen, Svein-Erik. Læreplanmystikk. Forelesning på Skjelnan skole 2015-04-08 - 2015.
 • Andreassen, Svein-Erik. Læreplanmystikk. Forelesning for Lenvik kommune og Sørreisa kommune 2015-04-23 - 2015.
 • Andreassen, Svein-Erik. Læreplanmystikk. Forelesning for Region Indre Midt-Troms 2015-03-25 - 2015.
 • Andreassen, Svein-Erik. Læreplanmystikk. Forelesning på Workinnmarka skole 2015-03-18 - 2015.
 • Andreassen, Svein-Erik. Læreplanmystikk på Gran Canaria. Forelesning på Den norske skolen på Gran Canaria 2015-02-23 - 2015.
 • Andreassen, Svein-Erik. Læreplanmystikk. Forelesning Reinen skole 2015-04-02 - 2015.
 • Andreassen, Svein-Erik. Lokale læreplaner - kunnskapsmonopol eller kompetansemeny?. Forelesning Lunheim skole 2014-12-03 - 2014.
 • Andreassen, Svein-Erik. Hvilke muligheter og begrensinger finnes i læreplanens kompetansemål for å drive en undervisning som er praktisk, relevant og tydelig?. Konferanse 2014-01-30 - 2014-01-30 2014.
 • Andreassen, Svein-Erik. Læreplanmystikk - lokalt læreplanarbeid. Forelesning Selnes skole 2014-02-10 - 2014-02-10 2014.
 • Andreassen, Svein-Erik. Læreplanmystikk - lokale læreplaner og lokalt læreplanarbeid. Seminar Nordkapp vgs. 2014-03-13 - 2014-03-13 2014.
 • Andreassen, Svein-Erik. Om gap mellom standpunkt og eksamen. VG : Verdens gang 2014. ISSN 0805-5203.s 30 - 31.
 • Andreassen, Svein-Erik. Lokale læreplaner - kunnskapsmonopol eller kompetansemeny?. ILPs forskningsseminar 10. juni 2014 2014-06-10 - 2014-06-10 2014.
 • Andreassen, Svein-Erik. Lokale læreplaner - kunnskapsmonopol eller kompetansemeny?. Møte i Tromsø kommunens utviklingsgruppe for felles lokale læreplaner for 1. – 10. trinn 2014-06-21 - 2014.
 • Valdermo, Odd; Andreassen, Svein-Erik. Læringskompetannse - i PISA, i fagartikler og i norsk skole. Bedre Skole 2014 (4). ISSN 0802-183X.s 77 - 81.
 • Andreassen, Svein-Erik. Lokale læreplaner - kunnskapsmonopol eller kompetansemeny?. Kommunalt læreplanarbeid 2014-11-18 - 2014.
 • Guttorm, Janne Eilen Mienna; Kristoffersen, Gunnlaug; Myreng, Tina Louise; Andreassen, Svein-Erik. Kampen mellom læreplanen og læreboka. Nordlys 2014. ISSN 0805-5440.s 3 - 3.
 • Guttorm, Janne Eilen Mienna; Kristoffersen, Gunnlaug; Myreng, Tina Louise; Andreassen, Svein-Erik. Kampen mellom læreplanen og læreboka. Harstad Tidende 2014; Volum 126 (247).s 13 - 13.
 • Andreassen, Svein-Erik. Lokale læreplaner - kunnskapsmonopol eller kompetansemeny?. Møte for skoleldere i Tromsø kommune 2014-10-17 - 2014.
 • Andreassen, Svein-Erik. Tar eller har skolene kunnskapsmonopol?. Troms folkeblad 2014.s 28 - 28.
 • Andreassen, Svein-Erik. Lokale læreplaner - kunnskapsmonopol eller kompetansemeny?. Forelesning Krokelvdalen skole 2014-11-06 - 2014.
 • Andreassen, Svein-Erik. Tar eller har skolene kunnskapsmonopol?. Fremover 2014; Volum 112 (212).s 14 - 15.
 • Andreassen, Svein-Erik. Tar eller har skolene kunnskapsmonopol?. Finnmark Dagblad 2014; Volum 101 (217).s 22 - 22.
 • Andreassen, Svein-Erik. Tar eller har skolene kunnskapsmonopol?. Nordlys 2014 (221). ISSN 0805-5440.s 3 - 3.
 • Andreassen, Svein-Erik. Læreplanmystikk. Læringsdagene RSK Vest-Finnmark 2014-10-06 - 2014.
 • Andreassen, Svein-Erik. Lokale læreplaner - kunnskapsmonopol eller kompetansemeny?. Forelesning Fagereng skole 2014-09-10 - 2014.
 • Andreassen, Svein-Erik. Lokale læreplaner - kunnskapsmonopol eller kompetansemeny?. Forelesning Slettelva skole, Kaldfjord skole og Sandnessund skole 2014-09-17 - 2014.
 • Andreassen, Svein-Erik. Tar eller har skolene kunnskapsmonopol?. Harstad Tidende 2014; Volum 126 (204).s 12 - 12.
 • Andreassen, Svein-Erik. Om gap mellom standpunkt og eksamen. Nordlys 2013; Volum 112 (282). ISSN 0805-5440.s 6B - 6B.
 • Andreassen, Svein-Erik. Samskaping av kunnskap i forskende partnerskap. FoU i Praksis 2013 - parallellsesjon 2013-04-22 - 2013-04-23 2013.
 • Andreassen, Svein-Erik. "Vygotsky-budjsett" og "Piaget-budsjett" i skoleutvikling?. Innlegg i dialoggruppe - Nordisk konferanse i aksjonsforskning (NORALF) 2013-09-20 - 2013-09-20 2013.
 • Andreassen, Svein-Erik. Hensiktsmessig skole - nei takk?. Nordlys 2013; Volum 112 (126). ISSN 0805-5440.s 3 - 3.
 • Andreassen, Svein-Erik. Læreplaner og skolen i hermetegn. Forelesning Hagebyen skole 2012-04-16 - 2012-04-17 2012.
 • Andreassen, Svein-Erik. Læreplaner og skolen i hermetegn. Forelesning Breivang videregående skole 2012-04-18 - 2012.
 • Andreassen, Svein-Erik. Om vurdering av muntlig eksamen i grunnskolen. Forelesning Region Nord-Troms 2012-04-20 - 2012.
 • Andreassen, Svein-Erik. Vurdering av elevers måloppnåelse i LK06 – hvilke taksonomier synes å være hensiktsmessige?. FoU i praksis 2012 - paralellsesjon 2012-04-22 - 2012.
 • Andreassen, Svein-Erik; Grønli, Sture; Nilssen, Ida Andrea; Mikkelsen, Ane Sofie; Fieler, Jannike. Konseptet Ungt lederskap - og skolen i hermetegn. Dialoggruppe på Noralf-konferansen 2012-05-15 - 2012.
 • Andreassen, Svein-Erik. "Læreplanen: Slik bruker du lærerens handlingsrom". Forelesning Videregåendeskolekonferansen 2012 2012-09-24 - 2012.
 • Andreassen, Svein-Erik. Læreplanmystikk i Kunnskapsløftet. Forskningsdagene 2012-09-20 - 2012.
 • Andreassen, Svein-Erik. Skoleutvikling og elevmedvirkning i kompetansemål. Vurdering for læring - nasjonalt prosjekt, Region Nord-Troms 2011-09-20 - 2011.
 • Andreassen, Svein-Erik. Kompetansemålenes tomme rom. Det nordiska Aktionsforskningsnätverk 2011-04-08 - 2011.
 • Andreassen, Svein-Erik. Hva skal kompetansemålenes tomme rom fylles med?. FoU i praksis 2011 - paralellsesjon 2011-04-26 - 2011.
 • Andreassen, Svein-Erik. Lokalt læreplanarbeid med kompetansemål. Kurs for lærere i Oslo kommune 2011-04-10 - 2011.
 • Andreassen, Svein-Erik. Lokalt læreplanarbeid med kompetansemål. Vurdering for læring - nasjonalt prosjekt, Region Midt-Troms 2011-04-04 - 2011.
 • Andreassen, Svein-Erik. Aksjonslæring i lokalt læreplanarbeid. Skolenettverk Norges Toppidrettsgymnas 2011-02-10 - 2011.
 • Andreassen, Svein-Erik. Når er målet nådd? Utfordringer og muligheter i LK06. Kurs for lærere i Førde kommune 2011-10-10 - 2011.
 • Andreassen, Svein-Erik. Når er målet nådd? Utfordringer og muligheter i LK06. Kurs for lærere i Kvam kommune 2011-11-11 - 2011.
 • Andreassen, Svein-Erik. Lokalt læreplanarbeid med kompetansemål – vurdering FOR og AV læring. Planleggingsdag Storslett skole 2011-08-18 - 2011.
 • Andreassen, Svein-Erik. Kompetansemålenes utfordringer; om læreplanmystikk og læreren som oversetter. Planleggingsdag Bergseng skole 2010-12-03 - 2010.
 • Andreassen, Svein-Erik. Læringsmål i lokalt læreplanarbeid. Vurdering for læring - nasjonalt prosjekt, Region Midt-Troms 2010-03-22 - 2010.
 • Andreassen, Svein-Erik. Læringsmål i lokalt læreplanarbeid. Planleggingsdag Parken skole 2010-04-16 - 2010.
 • Andreassen, Svein-Erik. Læringsmålanalyse. Planleggingsdag Norges Toppidrettsgymnas, avd. Tromsø 2010-04-14 - 2010.
 • Andreassen, Svein-Erik. Kompetansemålenes utfordringer; om læreplanmystikk og læreren som oversetter. Vurdering for læring - nasjonalt prosjekt, Region Nord-Troms 2010-09-02 - 2010.
 • Andreassen, Svein-Erik. Kompetansemålenes utfordringer; om læreplanmystikk og læreren som oversetter. Vurdering for læring - nasjonalt prosjekt, Region Sør-Troms 2010-09-09 - 2010.
 • Andreassen, Svein-Erik. Kompetansemålenes utfordringer; om læreplanmystikk og læreren som oversetter. Dialoggruppe - Nordisk konferanse i aksjonsforskning (NORALF), Gøteborg 2010-09-16 - 2010.
 • Andreassen, Svein-Erik. Kompetansemålenes utfordringer; om læreplanmystikk og læreren som oversetter. Planleggingsdag Kila skole 2010-09-29 - 2010.
 • Andreassen, Svein-Erik. Kompetansemålenes utfordringer; om læreplanmystikk og læreren som oversetter. Planleggingsdag Tromstun skole 2010-10-28 - 2010.
 • Andreassen, Svein-Erik. Kompetansemålenes utfordringer; om læreplanmystikk og læreren som oversetter. Nettverk skoleledere barneskoler fastlandet 2010-10-28 - 2010.
 • Andreassen, Svein-Erik. Kompetansemålenes utfordringer; om læreplanmystikk og læreren som oversetter. Planleggingsdag Norges Toppidrettsgymnas, avd. Tromsø 2010-11-22 - 2010.
 • Andreassen, Svein-Erik. Å forandre skolen gjennom utviklingsgrupper. Vurdering for læring - nasjonalt prosjekt, Region Nord-Troms 2010-10-26 - 2010.
 • Andreassen, Svein-Erik; Grønli, Sture; Aasheim, Anders. Ut på tur - aldri sur?. Nordlys 2007; Volum 1006 (47). ISSN 0805-5440.s 3 - 3.
 • Se alle arbeider i CRIStin →  MV.110 B 323

  Klikk for større kart